Opiskelualat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

TTY tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Monipuoliset hakukohteet antavat mahdollisuuksia myös eri koulutustaustoilla hakeville. Tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi. Yliopistosta valmistuu osaavia diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita merkittävimmille teollisuuden aloille, erityisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviin tehtäviin.

Tekniikan kandidaatin tutkinto luo perustan

Tekniikan kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta.

TkK (DI)-tutkinto-ohjelmissa tutkinto koostuu perusopinnoista, pääaineesta, sivuaineesta/-aineista ja vapaavalintaisista opinnoista. Lisäksi tutkintoon kuuluu kandidaatintyö.

Tekniikan kandidaatin (DI) tutkinnon rakenne (pdf)

TkK (Arkkitehtuuri) tutkinto-ohjelmassa tutkinto koostuu perusopinnoista, pääaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tutkintoon kuuluu kandidaatintyö.

Tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinnon rakenne (pdf)

Diplomi-insinöörin tutkinto syventää osaamista

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineesta, sivuaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi opiskelija laatii diplomityön.

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne (pdf)
 

Arkkitehdin tutkinto antaa myös ammattipätevyyden

Arkkitehdin tutkinto on 120 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Arkkitehdin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista.  Lisäksi tutkintoon kuuluu diplomityö. Arkkitehdin tutkinnon suorittanut saa samalla myös arkkitehdin ammattipätevyyden.

Arkkitehdin tutkinnon rakenne (pdf)

Tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmat
TTY tarjoaa tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmia kaikilla opetusaloillaan. Maisteriohjelmilla tarkoitetaan ylempiä korkeakoulututkintoja eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto-ohjelmia. DI/A tutkinto-ohjelmien laajuus on 120 op. Tampereen lisäksi TTY:n tekniikan maisteriohjelmissa voi opiskella Porissa ja Turussa.

Lue lisää tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmista

Voit tutustua opintotarjontaan myös TTY:n sähköisen opinto-oppaan avulla, josta löydät tutkinto-ohjelmien vaatimukset opintojaksokuvaukset laitoksittain, jatko-opintokelpoisten opintojaksojen kuvaukset sekä avoimen yliopiston opetustarjonnan.

Opinto-opas 2017-2018

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 19.04.2017 14:57.
Sisällöstä vastaa: Yliniemi Terhi
Asiasanat: opiskelu ja opetus