Biotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Biotekniikka

Asiantuntijaksi luonnon ja tekniikan rajapintaan

Biotekniikka

Sisäänotto 2017:

DI-tutkinto-ohjelman pääaineet:

  • Bioengineering
  • Biomittaukset ja -kuvantaminen
  • Kudosteknologia

Valmistuneiden työnimikkeitä:

  • tutkija
  • tohtoriopiskelija
  • laatuinsinööri
  • ylitarkastaja
  • ympäristöasiantuntija
  • projekti-insinööri
  • toimitusjohtaja (bioalan yrittäjä)

Kilta: Bioner

Biotekniikka yhdistää tekniikkaa, luonnontieteitä ja biologiaa ympäristön hyvinvointia ja ihmisten elämänlaatua parantavan uuden teknologian luomiseksi. Biotekniikka kuuluu Tampereen teknillisen yliopiston halutuimpiin hakukohteisiin. Biotekniikan opinnoissa voit syventyä teolliseen biotekniikkaan, biologisten ilmiöiden kuvantamiseen ja mittaamiseen tai kudosteknologiaan.

Biotekniikan opiskelu on hyvin monimuotoista. Luonnontieteellistä osaamista vahvistavien teoreettisten opintojen ohella tietotaitoa hankitaan harjoituksissa,  projekti- ja laboratoriotöissä. DI-vaiheen opinnoissa ilmapiiri on kansainvälinen, sillä tutkinto-ohjelmaan on mahdollista hakea myös englanninkieliseen tutkintoon tähtävään erillisvalinnan kautta.

Biotekniikka on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava ala, jota biotekniikasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat mukana kehittämässä ja luomassa. Suuri osa valmistuneista biotekniikan diplomi-insinööreistä työskentelee tutkijoina tai tohtoriopiskelijoina yliopistoissa. Heitä työskentelee myös laatu- ja projekti-insinööreinä tuotekehityksessä sekä asiantuntijoina valtion- ja kunnanhallinnossa. Tulevaisuuden urapolku on mahdollista luoda myös omassa yrityksessä.

Opiskelua yli yliopistorajojen

Biotekniikan opinnot toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa, ja jo perusopintoihin sisältyy kursseja Tampereen yliopistossa. Koulutus onkin Suomessa ainutlaatuinen biotieteiden kokonaisuus. Myös TTY:llä opintoja suoritetaan eri tiedekunnissa, ja näin toteutettuna koulutuksesta muodostuukin erityislaatuinen, monitieteellinen kokonaisuus.

Aktiivista opiskelijaelämää

Bioteekkarikilta Bioner tukee opinnoissa ja tarjoaa aktiivista ja monipuolista opiskelijaelämää. Bioner järjestää jäsenilleen vuosittain tapahtumia sekä Tampereella että kaupungin rajojen ulkopuolella. Olemme tiivis ja ystävällinen yhteisö, josta saa varmasti tukea opiskeluun ja kavereita loppuiäkseen! Bionerin jäsenet tunnistaa beigeistä haalareista.

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (TkK) antaa opiskelijoille ainutlaatuisen vahvan ja syvällisen teknis-luonnontieteellisen pohjan opinnoille. Tutkintoon kuuluvan sivuaineen opiskelijat voivat valita TTY:n ja Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta. Tämä mahdollistaa tutkinnon räätälöimisen omien toiveiden mukaisesti.

TkK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan DI-vaiheeseen biotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Lisää biotekniikan opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Biotekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot ovat:

Biolääketieteen tekniikka

Biolääketieteen tekniikka sisältää opintoja biokuvantamisen, biomittausten ja kudosteknologian aloilta. Se tarjoaa mahdollisuuden suunnata opintoja biologisten ilmiöiden mallintamiseen ja kuvantamiseen sekä uusien teknologioiden luomiseen ja soveltamiseen.

Bio- ja ympäristötekniikka

Bio- ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin ja antaa siten valmiuksia erityisesti bioprosesseihin perustuvien ympäristö- ja energiatekniikoiden ja teollisen biotekniikan tulevaisuuden osaajille.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Biotekniikan DI-tutkinto-ohjelman vahvuutena on poikkitieteellisyys. Soveltuvalla tekniikan tai luonnontieteen kandidaatin tutkinnolla tai AMK-tutkinnolla voi DI-tutkinto-ohjelmaan hakeutua myös suoraan maisterivaiheen opintoihin. DI-tutkinto-ohjelmassa syvennät kandidaatin tutkinnossa hankkimaasi biotekniikan osaamista. Tutkinto antaa edellytykset toimia erilaisissa biotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. DI-tutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Lisää biotekniikan opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Bioengineering

Englanninkielinen pääaine keskittyy vastaamaan tulevaisuuden teollisen biotekniikan globaaleihin haasteisiin. Keskeinen teema on kehittää uusia bioprosessitekniikoita energian tuotantoon ja ympäristön kunnossapitoon. Bioengineering -pääaine keskittyy vastaamaan tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin teollisen biotekniikan avulla. Pääaineessa erikoistutaan bioteknisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen eri kohteissa: jätevesien ja jätteiden käsittelyssä, saastuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksessa sekä tai ympäristöystävällisessä tuotannossa, jossa soluja ohjelmoidaan synteettisen biologian keinoin.

Valmistuttuasi voit olla mukana parantamassa bioprosessien energiatehokkuutta. Työskentelet tieteen rajapinnoilla ja sinulla on mahdollisuus edetä urallasi useaan eri suuntaan; Voit työskennellä toimitusjohtajana bioalan yrityksissä, tutkijana maailman huippuyliopistoissa tai asiantuntijana kunnallisen ja yksityisen sektorin infrastruktuurihankkeissa.

Biomittaukset ja -kuvantaminen

Syventävien opintojen kokonaisuus tarjoaa poikkitieteellisen näkökulman bio- ja lääketieteelliseen tekniikkaan. Se koostuu kuvantamis- ja mittaustekniikasta, älykkäistä mikrojärjestelmistä sekä laskennallisista ja fysikaalisista mallinnusmenetelmistä. Niitä soveltaen voidaan tuottaa uutta tietoa biologian, biolääketieteen ja kudosteknologian tutkimukseen sekä lääketieteen diagnostiikan ja hoitojen kehittämiseksi.

Valmistuttuasi voit työskennellä erityisesti biologisten ja lääketieteellisten mittaus- ja kuvantamisjärjestelmien suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä alan teollisuudessa että tutkimuslaitoksissa.

Kudosteknologia

Kudosteknologiassa tavoitteena on luoda uusia hoitomenetelmiä ja -tuotteita potilaiden kudosvaurioiden ja kudospuutosten hoitoon. Kudosteknologia on laaja, monitieteinen ala, joka koostuu muun muassa biomateriaalitekniikan, mittaus- ja kuvantamismenetelmien sekä muiden insinööritieteiden, solu- ja kudosbiologian, biokemian sekä lääketieteen tiedoista ja osaamisten yhdistämisistä. Tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia alkuperäisen kudoksen kaltaisia tuotteita kudos- ja elinvaurioiden hoitoon ja jopa luoda uusia elimiä.

Monet alaa opiskelleet ovat toistaiseksi työllistyneet tutkijan uralle, mutta alalla on tarvetta tuotekehitys- ja laatuinsinööreille sekä viranomaisvaatimusasiantuntijoille sekä yrittäjille. Monitieteinen ja haastava ala saa monet jatkamaan opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia biotekniikan opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki biotekniikan opintojaksot.

Voit hakea biotekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä biotekniikan opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 04.11.2016 15:30.
Sisällöstä vastaa: Asunmaa Piia
Asiasanat: opiskelu ja opetus