Automaatiotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka

Sisäänotto 2017:

Pääaineet:

 • Automaation tietotekniikka
 • Factory Automation and Industrial Informatics
 • Fluid Power Automation
 • Microsystems
 • Robotics
 • Systeemien hallinta

Työtehtäviä:

 • Automaatiosuunnittelija
 • Sovellussuunnittelija
 • Järjestelmäinsinööri
 • Tuotekehitysinsinööri

Kilta: AuTek

Ura automaation edelläkävijänä

Automaatio on läsnä kaikkialla tavallisessa elämässämme: jääkaappi, auton luistonestojärjestelmä, liikennevalot ja ilmastointi ovat esimerkkejä arkipäivisin käyttämästämme automaatiosta. Automaatiotekniikan avulla parannetaan työn tuottavuutta ja tuotannon laatua. Automaation osaajilla onkin merkittävä rooli, kun tavoitteena on teollisuudessa päästöjen, raaka-aineiden ja energian kulutuksen vähentäminen ja tavanomaisen arjen asioiden hoitaminen helposti ja huomaamattomasti.

Matematiikkaa, fysiikkaa ja systeemien ohjausta

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman erityisiä vahvuuksia ovat poikkitieteisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa. Opinnoissa menestyt parhaiten, kun hallitset hyvin lukion laajan fysiikan ja matematiikan tiedot. Opiskelu on monimuotoista: luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja pienryhmäopetus tulevat tutuiksi jo kandidaatintutkinnon aikana.

Ensimmäisestä vuodesta lähtien opiskellaan esimerkiksi systeemejä ja niiden toimintaa. Tietotekniikan osaaminen on tärkeää automaatiotekniikan osaajalle ja se antaakin valmiuksia soveltaa opintojaksoilla opittuja asioita työelämässä alan eri osa-alueilla. Opintojen edetessä tehdään muun muassa harjoitustöitä ja pidetään seminaariesityksiä syventäviin kokonaisuuksiin liittyvistä opintojaksoista. Opinnoista osa on myös mahdollista suorittaa ulkomailla vaihto-opiskelijana.

Monipuoliset valinnat tekevät tulevaisuuden osaajan

Tampereen teknillisellä yliopistolla on Suomen ainoa vain automaatiotekniikkaan painottunut tutkinto-ohjelma. Täältä voitkin valmistua automaatiotekniikan diplomi-insinööriksi mielenkiintoisilla pääaineilla. Näiden rinnalle voi valita koko TTY:n valikoimasta sivuaineen oman mielenkiinnon mukaan.

Hydrauliikan ja automatiikan syventävät kokonaisuudet antavat mahdollisuuden painottua koneenrakennuksen automaation muotoihin. Näissä opiskellaan esimerkiksi teorian tuntemusta ja saadaan valmiudet suunnitella erilaisia hydraulisia järjestelmiä sekä saadaan syventävää tietämystä toimilaitteiden ohjauksesta ja säädöstä.

Anturifysiikka- ja signaalit kurssilla saimme itse muodostaa lämpötilamittausjärjestelmän, mikä oli haastavaa, mutta onnistuttuaan hyvin palkitsevaa. Myös heti fuksivuonna teimme pari harjoitustyötä, joiden lomassa tutustui helposti uusiin opiskelukavereihin.

Lue, mitä automaatiotekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan

Systeemitekniikan syventävät vaihtoehdot antavat valmiuksia moneen erilaiseen tulevaisuuden työtehtävään. Automaation tietotekniikka antaa mahdollisuudet syventää tietoteknistä osaamista ja kouluttaa tietoverkkojen osaajia. Systeemien analysoinnin kokonaisuus valmentaa ymmärtämään reaalimaailman järjestelmiä, muodostamaan mallien avulla ennusteita järjestelmän tilan kehittymisestä ja näiden perusteella laatimaan järjestelmien optimaalisia ohjausratkaisuja. Microsystems puolestaan hyödyntää mikromekaniikkaa, mikro-optiikkaa ja mikrosysteemitekniikkaa, joiden avulla muun muassa mustesuihkukirjoitin ja kännykkä toimivat. Prosessiautomaatiossa opittavat menetelmät ja ongelmanratkaisutapa harjoittavat prosessiteollisuuden automaatioratkaisujen toimintaan.

Tuotantotekniikan valitsijat perehtyvät opinnoissaan tehdasjärjestelmiin; esimerkiksi niiden suunnitteluun ja ohjelmointiin ja hallitsevat valmistuessaan laajat ohjelmistoihin painottuneet automaatiojärjestelmät.

Robotiikka on uusi pääaine ja se antaa perustiedot robotiikasta ja valmiudet robottisovellusten kehittämiseen eri toimintaympäristöihin.

Osaajaksi Suomeen ja ulkomaille

Automaatiotekniikan diplomi-insinöörinä voit työskennellä esimerkikisi energiantuotannon, ympäristö- ja bioteknologian, kone- ja metalliteollisuuden tai puunjalostuksen tehtävisssä Suomessa tai ulkomailla. Automaatiotekniikassa käytettäviä systeemien hallinnan ja ohjauksen menetelmiä voidaan soveltaa laajasti tekniikkaan ja talouteen liittyvissä tehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet myös koulutus- ja tutkimustehtäviin. Automaatiotekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät muuan muassa seuraavilla nimikkeillä: Project Manager, Design Engineer, Application Specialist, automaatio- ja sovellussuunnittelija sekä järjestelmä-, laatu- ja tuotekehitysinsinööri.

Verkostoitumista opintojen lomassa

Autek eli automaatiotekniikan kilta on automaatiotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö, jonka tarkoituksena on tukea opintoja  tarjoamalla erilaisia opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä tapahtumia ja toimintoja. Autekin toimintaan kannattaa ottaa osaa heti opintojen alusta lähtien.

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaine Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan perusasioita sovelletaan laajasti tekniikassa ja taloudessa. Automaation merkitys kasvaa koko ajan nyt ja se on merkittävä tekijä suomalaisissa teollisuuden vientituotteissa. Automaation osaajana sinulla onkin runsaasti työmahdollisuuksia eri toimialoilla.

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman erityisiä vahvuuksia ovat poikkitieteisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa. Ensimmäisestä vuodesta lähtien syvennyt opinnoissa erilaisiin järjestelmiin ja niiden toiminnan analysointiin. Tietotekniset taidot, etenkin ohjelmointi ovat tärkeitä automaatiotekniikan osaajalle ja ne antavat valmiuksia soveltaa opintojaksoilla opittuja asioita työelämässä alan eri osa-alueilla.

Tutkinto-ohjelman opinnot painottuvat automaatiotekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa sinulle perustiedot myös konetekniikasta. Kandidaatintutkinnon pääaine on Automaatiotekniikka. Sen opinnoissa opit käyttämään systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien ja kokonaisuuksien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen, simulointiin ja optimointiin. Lisäksi opit perustiedot teollisuusrobottien toiminnasta sekä hydraulisista järjestelmistä.

Sivuaineen voi valita vapaasti TTY:n kaikkien laitosten tarjonnasta, tutkinnosta osa on mahdollista myös suorittaa ulkomailla tai muissa suomalaisissa yliopistoissa. Kun olet valmistunut kandidaatiksi, sinulla on oikeus jatkaa automaatiotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan ilman erillistä hakua.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

DI-tutkinnossa syvennät kandidaatintutkinnon automaatiotekniikan osaamista.  DI-tutkinnon suorittaneena voit suuntautua käytännön insinöörityöhön tai alan tutkimukseen. Valmistuneilla onkin erittäin hyvät valmiudet työllistyä ja luoda uraa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.Osan tutkinto-ohjelmien opinnoista voi tehdä englannin kielellä ja myös vaihto-opiskelijana ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa. Sivuaineesi voit valita tutkintoon oman mielenkiintosi ja uratavoitteidesi mukaisesti.

Automaatiotekniikan DI-ohjelman pääainevaihtoehdot:

 • Automaation tietotekniikka
 • Factory Automation and Industrial Informatics
 • Fluid Power Automation
 • Microsystems
 • Robotics
 • Systeemien hallinta

 

Automaation tietotekniikka

Automaation tietotekniikka valmentaa kehittämään automaatiosovelluksia, tuotannon ohjaus- ja hallintaohjelmistoja sekä yhdistämään sovellukset ja ohjelmistot tietoverkkojen avulla tuotantoa palveleviksi kokonaisjärjestelmiksi.

Automaation tietotekniikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistoilla toteutettavan automaation hajautuksen ohjattaviin laitteisiin, niiden keskinäisen yhteistoiminnan sekä tuotannon hallinnan liiketoimintalähtöisen integraation. Opiskelija osaa kehittää teollisuuden hajautettuja, sulautettuja ja reaaliaikaisia automaatiojärjestelmiä ja -sovelluksia. Hän osaa määritellä ja mallintaa kehitettäviä automaatiosovelluksia olio-, komponentti- ja sovelluspalvelupohjaisen mallinnuksen menetelmin. Opiskelija osaa myös hyödyntää automaation ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikan nopeasti uudistuvia toteutustekniikoita. Kokonaisuus vaatii hyvät ohjelmointitaidot, perustaitoja on mahdollista syventää myös opintojen aikana.

Factory Automation and Industrial Informatics

The graduate with major in Factory Automation and Industrial Informatics can apply "system thinking" to: design, develop and integrate factory automation and information systems. S/he achieves skills to identify, model, program, control, optimize, validate, verify, orchestrate, choreograph and architect factory automation systems. Furthermore, s/he has acquired skills for integrating factory automation systems with building and energy automation systems in order to provide a holistic solution. S/he also gains deep knowledge about identification and applying standards and technologies to vertically and horizontally integrate industrial system components considering mechanical, electrical and information interfaces. Factory Automation and Industrial Informatics also gives developed skills for selecting and applying knowledge languages and associated standards to model systems and in order to achieve automated reasoning at runtime. The graduate has acquired knowledge in the field of industrial informatics in order to develop and manage large software-intensive automation systems. To be succesful student in this major the student need to have good programming skills. There is also possible to deepen your programming skills during your studies at TUT.

Fluid Power Automation

The major Fluid Power and Automation provides knowledge on fluid power and automation of heavy duty applications such as mobile machines. Fluid power is widely used technology in industrial and mobile applications. It is used in systems and machines which have high force and torque requirement. Major application field of fluid power is mobile machines for example excavators, forest machines and loaders. Number of automated and autonomous functions are increasing in mobile machines and they are becoming more and more like robots that can perform their task autonomously. Currently autonomous machines are already working in warehouses, harbors and mines.

The Fluid Power automation major studies provide fundamental, professional, and technological skills in the fluid power and real time control systems of machines. Studies include courses on digital and servo hydraulics, simulation of fluid power and real time machine systems. The major gives You readiness to design, simulate and control fluid power and machine automation systems.

Microsystems

Miniaturization has been one of the important technological megatrends in the last decades. The size and price of microchips have been continuously reduced, resulting in the widespread use of microprocessors practically everywhere. Sensor and actuator technologies have been undergoing a similar transformation for more than two decades. Many of these microsystems have become a part of our everyday life, such as silicon microaccelerometers that are used to detect the movement of your smart phone or to analyse the mobility of patients with a cardiac pace maker. Other examples of commercial microsystems include thousands of microactuators used in modern projection displays and microfluidic nozzles used in ink-jet printers. These are examples of a field called microsystems or microelectromechanical systems (MEMS), which has grown to become one of the most prominent research and development areas all over the world.

In this major, the students will not only study the theory and operation principles of microsystems from course books, but they will also get involved with practical hands-on exercises and laboratory works, including training in the state-of-the-art clean room micro-/nanofabrication facilities at TUT. The study module also aims to keep students up to date with latest developments in the academia, train students in technical and scientific reporting and giving technical presentations in English.

The extended version of the major combines in a unique way the fields of microsystems and machine learning. Its aim is to give students a competitive advantage in their careers by providing them knowledge on a field of new technology in automation (microsystems) together with algorithmic know-how (machine learning).  The goal is that students can provide added value in their future careers by being able to design intelligent systems which utilize microsystem technologies.

Robotics, UUSI 2017!

Number of robots and autonomous systems are increasing rapidly in near future and robotization is changing our life at home and in work. Robots and autonomous systems will be utilized in every sector of industry and services and companies are investing heavily on research and development of robotics and its applications. We already have autonomous mines and ports where ore and containers are transported by autonomous vehicles ie. robots. Our factories are having more and more sophisticated robots for tedious, dangerous and precise work tasks. Different kind of assistance robots will in future help people in health care for example. This change requires competent people for research and development duties in the field of robotics. The Robotics major offers basic skills and knowledge on robotics and their technology. Studies include fundamentals of robotics, control of robotics, sensing/perception systems for robotics and project work. To be successful in this major the student need to have good mathematical background and programming skills. After studies student is able to develop robot systems.

Systeemien hallinta

Systeemien hallinnan kokonaisuus valmentaa opiskelijat laatimaan reaalimaailman järjestelmien malleja mittaustiedon ja muun järjestelmää koskevan tietämyksen perusteella, muodostamaan mallien avulla ennusteita järjestelmän tilan kehittymisestä ja näiden perusteella laatimaan järjestelmien optimaalisia ohjausratkaisuja. Tarkastelutapa on yleispätevä ja sovellettavissa teollisiin tuotantojärjestelmiin, älykkäisiin liikkuviin koneisiin ja robotiiikkaan, liiketoimintaprosesseihin, biologisiin järjestelmiin ja moniin muihin kohteisiin.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki TTY:n opintojaksot.

Voit hakea automaatiotekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston pitkän väylän kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Johanna Heinola-Lepistö, 06.04.2017 10:39.
Sisällöstä vastaa: Heinola-Lepistö Johanna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, automaatio, robotti, micromachines, tampere