Arkkitehtuuri - Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehtuuri

Sisäänotto 2017:

Pääaineet:

  • Arkkitehtuuri
  • Sustainable Architecture

Työtehtäviä:

  • Projektiarkkitehti
  • Kaavoitusarkkitehti
  • Kaupunginarkkitehti
  • Rakennuttajapäällikkö

Kilta: TamArk

Arkkitehtuuri on tiedettä, taidetta ja tekniikkaa

Arkkitehtien työ on rakennetun ympäristön suunnittelua, jossa yhdistyvät tekninen, taiteellinen ja tieteellinen osaaminen. Arkkitehtuuria voi Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) opiskella joko tutkintoon johtavina opintoina tai erillisinä opintojaksoina.

Arkkitehtuurin opiskelu TTY:llä

Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön arkkitehdin suunnittelutyöhön. Jo opiskeluaikana opiskelijat usein työskentelevät alan erilaisissa työtehtävissä.

Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi käytännönläheiset erikoiskurssit, kotimaan ja ulkomaiden ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat ja tukevat opiskelua. Piirustussalit ja tietokoneluokat ovat opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä.

Arkkitehtuurin opiskelijat ja arkkitehtuurin laitoksen henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa tuleviin kollegoihin tutustumisessa niin opiskeluiden ohessa kuin vapaa-ajallakin.

Teekkarilähettiläiden blogissa voit tutustua Lauran kirjoitukseen arkkitehtuurin opiskelusta TTY:llä.

 

Vesiväreillä roiskiminen vaihtui rakennustietokorttien selaamiseen ja vekkuleiden visualisointien taiteilu paloluokitusten puntarointiin. Monen kohdalla motivaatiota mitattiin tosissaan. Lopputuloksena kädessä oli kuitenkin valmiit pääpiirustukset, joiden pohjalta voisi lähteä rakentamaan toimivaa taloa.

Lue, mitä arkkitehtuurin opiskelijat kertovat opinnoistaan

Kansainvälistyminen on osa opintoja

Noin 50 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa takaavat kansainvälisen oppimisympäristön kotikampuksellakin. Osan opinnoista voi suorittaa englannin kielellä ja lisäksi erillisvalinnalla on mahdollista hakea myös täysin englanninkieliseen arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet suorittaa osa opinnoista lukuisissa ulkomaalaisissa arkkitehtikouluissa. Myös opintoihin kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla.

Arkkitehtuurin asiantuntevia ammattilaisia

Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden että laaja-alaisen tietämyksen rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta sekä arkkitehtuurin historiasta ja teoriasta. Myös korjausrakentamisen osaaminen ja yhteistyö samassa tiedekunnassa toimivan rakennustekniikan laitoksen kanssa on vahvaa.

Arkkitehdin tutkinnon tarjoamat uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen suurin osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä. Toiset taas valitsevat uran  julkisen sektorin työpaikoissa tai yksityisyrittäjänä. Perinteisesti arkkitehdit ovat Suomessa työskennelleet pääosin suunnittelutehtävissä, mutta viime vuosina arkkitehtien tehtäväkenttä on laajentunut huomattavasti. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamisen moninaisiin haasteisiin, joihin TTY:n arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmien opetus antaakin mitä parhaimmat valmiudet.

Tekniikan kandidaatin tutkinto ja pääaineet

TTY:llä voi suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista. Tutkinnon suorittaminen kestää noin 3 vuotta. Opiskelupaikan arkkitehtuurin kandidaatin tutkinto-ohjelmasta saaneet saavat samalla automaattisesti paikan myös kaksivuotiseen suomenkieliseen arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan.

Arkkitehdin tutkinto ja pääaineet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea opiskelemaan suoraan TTY:n kaksivuotiseen arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan. Arkkitehdin tutkinnon suorittaneet saavat samalla myös arkkitehdin ammattipätevyyden.

Arkkitehdin tutkinto on mahdollista suorittaa joko suomen tai englannin kielillä. Molempiin kielivaihtoehtoihin on omat erillisvalintansa. Englanninkielisestä arkkitehdin tutkinto-ohjelmasta voit lukea lisää englanninkielisiltä hakusivuilta.

Arkkitehdista tai maisterista tohtoriksi

TTY:llä voit suorittaa tekniikan lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkinnon arkkitehtuurista tai riippuen pohjatutkinnostasi myös filosofian tohtorin tutkinnon. Jatkotutkinnon voi suorittaa joko päätoimisesti (noin 4 vuotta) tai sivutoimisesti (noin 4–8 vuotta). Lue lisää tohtoriopinnoista Rakennetun ympäristön tohtoriohjelman sivulta.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä arkkitehtuurin opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Avoimen yliopiston iltaopetuksessa on yleensä tarjolla kaksi arkkitehtuurin opintojaksoa. Näiden lisäksi voit hakea avoimen yliopiston kautta lähes mille tahansa arkkitehtuurin laitoksen järjestämälle opintojaksolle.

Avoimen yliopiston 100 opintopisteen väylä arkkitehtuurin tutkinto-opiskelijaksi on lakkautettu. Väylällä opiskelevilla on kuitenkin oikeus suorittaa väylä loppuun v. 2020 saakka.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Päivittäjä: Satu Kantti, 30.01.2017 12:40.
Sisällöstä vastaa: Kohlhoff Stefanie
Asiasanat: opiskelu ja opetus, arkkitehtuuri, opiskelu, rakennettu ympäristö