Tampere3 ristiinopiskelu - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampere3 ristiinopiskelu

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto (Tampere3) muodostavat yhteisen korkeakouluorganisaation vuonna 2019. Yhteistyötä tiivistetään jo nyt tarjoamalla näiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus hakeutua muiden Tampere3-korkeakoulujen tiettyihin opintoihin.

Tampere3 ristiinopiskelupalvelun kautta voit tarkastella opintotarjontaa, joka on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan. Tunnistautumalla palveluun voit hakeutua muiden Tampere3-korkeakoulujen opintoihin, mikäli olet ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi kotikorkeakouluusi. Hae opintoihin hyvissä ajoin, jotta ehdit ilmoittautua opetukseen tai tentteihin ilmoittautumisaikana.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen kuin haet opiskeluoikeutta Tampere3-opintoihin. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät omalta sivultaan.

 

Ohjeet TTY:n opiskelijoille

Opintojen suunnittelu

Voit tutustua ja hakeutua Tampere3-korkeakoulujen yhteiseen opintotarjontaan ristiinopiskelupalvelussa.

Opinnot tulee sisällyttää TTY:ssä suoritettavaan tutkintoon. Suunnittele opinnot HOPSissa ja varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoon tutkinto-ohjelmasi opintosuunnittelijalta. Tutkinnon suoritusaikaa tulee olla jäljellä vähintään Tampere3-opintojen suorittamiseen tarvittavan ajan.

Hakeutuminen

Suorittaaksesi opintoja Tampereen ammattikorkeakoulusta tai Tampereen yliopistosta, sinun tulee hakea opiskeluoikeutta niille opintojaksoille, joita haluat suorittaa. Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa. Opiskeluoikeutta tulee hakea palvelun kautta riittävän ajoissa, jotta ehdit ilmoittautua opetukseen kunkin korkeakoulun aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että mikäli olet saanut opiskeluoikeuden toisen korkeakoulun opintojaksoille jo oman tutkinto-ohjelmasi kautta, sinun ei tarvitse hakeutua kyseisiin opintoihin ristiinopiskelupalvelussa. Tämä ohje koskee esimerkiksi biotekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevia, joilla on oikeus suorittaa opintoja Tampereen yliopistossa. Jos olet epävarma oman tutkinto-ohjelmasi myötä syntyvistä opiskeluoikeuksista muihin korkeakouluihin, varmista asia omasta yksiköstäsi.

Opintojen suorittaminen

Sinun tulee ottaa käyttöön toisen korkeakoulun käyttäjätunnukset saamiesi ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen ilmoittaudu opintoihin ja seuraa pääsetkö kurssille.

Opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden loppuun eli 31.7.saakka. Mikäli et suorita Tampere3-opintojasi lukuvuoden aikana ja haluat jatkaa niitä, hae opiskeluoikeutta palvelun kautta uudelleen seuraavalle lukuvuodelle.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja toisessa Tampere3 korkeakoulussa, suoritustieto siirtyy automaattisesti TTY:lle. Tämän jälkeen sinun on vielä huolehdittava opintojen sisällyttämisestä tutkintoosi.

Kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissäsi voit olla yhteyksissä TTY:n opintotoimistoon tai tutkinto-ohjelmasi opintosuunnittelijaan.

 

 

 

 

Päivittäjä: Sini Ullgren, 10.08.2018 9:38.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tampere3, ristiinopiskelu