Tulevaisuuden tietojohtajat ratkovat kursseillaan yritysten ongelmia - Tampereen teknillinen yliopisto

Tulevaisuuden tietojohtajat ratkovat kursseillaan yritysten ongelmia

Tietojohtamisen opintoihin kuuluvissa harjoitustöissä kehitetään ryhmätöinä yritysten liiketoimintaa. Professori Samuli Pekkolan Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen -kurssi kehitti tänä syksynä Tamlans oy:n prosesseja.

Samuli Pekkolan kurssilaiset kartoittivat ja esittivät kehittämisehdotuksia yrityksen tuotannosta, varastonhallinnasta, hankinnoista ja myyntityöstä.

– On tärkeää, että opiskelijat tekevät töitä ryhmissä ja hakevat ongelmiin aina useampia ratkaisuja. Näin opitaan kyseenalaistamaan ja hakemaan eri lähestymiskulmia asioihin, tiivistää opiskelun tavoitteita tietojohtamisen professori Samuli Pekkola.

– Opiskelijat haastattelivat Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen -kurssilla yrityksen asiantuntijoita, jonka perusteella jokainen opiskelijaryhmä teki yritykselle nykytila-analyysin.

Opiskelijoiden pitää kurssilla etsiä tilanteeseen useampia ratkaisuja ja katsoa ongelmia monesta näkökulmasta.

– Ryhmät työstivät sitten kaikki omat kehitysehdotuksensa. On hienoa nähdä miten erilaisia tapoja ja perusteltuja kehittämisehdotuksia ryhmiltä löytyy. Tämä vaihe on myös opiskelijoille tärkeä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa toimia, Pekkola painottaa.

– Yrityksillä on omat strategiansa, minkä mukaan ne toimivat. Opiskelijoiden ehdotukset tarjoavat yrityksille vaihtoehtoisia malleja. Varsinaiset päätökset toiminnastaan ja sen kehittämisestä tekee luonnollisesti yritys itse.

Case Tamlans oy

Pekkolan kurssi kehitteli tamperelaisen Tamlans oy:n toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä. Yrityksen toimialaa ovat ajoneuvojen varustelut sekä tekniset ratkaisut ambulanssi-,pelastus- ja huoltokäyttöön.

– Meillä Tamlansilla on syksyn aikana tehty työtä toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Suurin osa opiskelijoiden löytämistä ylätason ongelmista on tullut aiemminkin esille. Silti opiskelijoiden työ oli arvokasta, sillä yrityksen ulkopuolelta tulleet opiskelijat osasivat katsoa ongelmakokonaisuuksia tuoreella otteella ja nostaa esiin uusia näkökulmia, pohtii controller Mikko Valve Tamlansista.

– Pystyimme myös tunnistamaan uusia kehittämistarpeita jo tiedossa olleiden ongelmakokonaisuuksien sisällä. Yllätyksiäkin siis tuli vastaan, Valve kertoo.

– Omasta puolestani olen varsin tyytyväinen yhteistyöprojektin etenemiseen ja tuloksiin, Valve kiittelee.

Tietojohtamisen opiskelija Maija Ylinen korostaa ryhmätyön merkitystä tulosten saavuttamisessa.

– Mietimme ryhmässä paljon sitä, miten esittämämme muutosehdotukset voitaisiin yrityksessä toteuttaa. Huomasimme, että uudesta ehdottamastamme tietojärjestelmästä olisi hyötyä vasta sitten, kun organisaation nykyiset tiedonkulun prosessit olisi uudistettu. Eli ongelmien löytäminen oli kyllä helppoa, fiksujen ratkaisujen keksiminen vei aikaa ja vaati paljon yhteistyötä meidän ryhmältä.

– On tärkeää, että opiskelijat tekevät töitä ryhmissä ja hakevat ongelmiin aina useampia ratkaisuja, professori Samuli Pekkola painottaa.

Professori tutkii ja opettaa

Opetuksen suunnittelu ja yhteistyö yritysten kanssa ovat professorien jokapäiväistä tehtäväkenttää. Työssä tutkimus ja tiede ovat kuitenkin kaikkien tärkeimmällä sijalla ja ihannetilanteessa tutkimus veisi myös työajasta suurimman osan.

– Valitettavasti työajasta haukkaa osan myös hallinnolliset työt tutkimuksen ja opetuksen lisäksi.

Yliopistossa annettu opetus perustuu tieteeseen: ajatellaan asioista uudella tavalla, keksitään ennen kokemattomia lähetystapoja ja uudenlaisia järjestelmiä ratkomaan vanhoja ongelmia.

– Tutkimus tukee opetustyötä. Omissa tutkimusprojekteissani teen paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Saan näistä projekteista hyviä käytännön esimerkkejä opiskelijoille. Voin kertoa kursseillani, miten jokin ongelma firmassa ilmeni ja millainen prosessi sen selvittäminen ja ratkaiseminen oli, Pekkola miettii.

Pekkola on tutkimuksissaan keskittynyt yritysten tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen, käyttöönottoon sekä tiedonhallintaan.

– Meillä ei tietojohtamisen alalla ole sellaisia laboratorioita kuten esimerkiksi kemialla tai energiatekniikalla. Teemme tutkimusta yrityksissä, joissa kehitämme esimerkiksi tietojärjestelmiä ja niiden tukemia toimintoja. Käsittelemme työssämme aina tietotekniikkaa ja liiketoimintaa yhdessä.

Kun tietojohtamisen professorille yritys on laboratorio, opiskelijalle se on usein ponnahduslauta työelämään.

– Usein yritykset palkkaavat kurssilaisista kesätyöntekijöitä tai kehittävät uuden projektin, johon pakkaavat mukaan opiskelijan diplomityöntekijäksi. Työelämälähtöiset kurssit ja projektit ovat hyvä ja tehokas tapa yritystenkin rekrytoida ammattitaioista väkeä, Pekkola painottaa.

Päivittäjä: Minna Puntila, 24.02.2017 11:12.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietojohtaminen, työelämälähtöisyys, samuli pekkola