Kansainvälistyminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Kansainvälistyminen

TTY:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni valmistuva opiskelija omaisi jo valmistumisvaiheessaan kansainvälistä kokemusta. Sitä voi helposti hankkia opiskeluaikana esimerkiksi lähtemällä vaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla, opiskelemalla kansainvälisessä maisteriohjelmassa tai toimimalla kv-tutorina.

TTY:llä tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymistä monin tavoin. Stipendit ulkomailla suoritettaviin opiskelu- ja harjoittelujaksoihin avaavat ovia maailmalle. Niin sanottu  kotikansainvälistyminen on myös yksi keino avartaa maailmankuvaa. Kotikansainvälistyminen tarkoittaa esimerkiksi ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorina eli eräänlaisena oppaana toimimista, kielten opiskelua ja muita vieraisiin kulttuureihin ja tapoihin keskittyviä opintoja.
 
Vaihto-opiskelun voi suorittaa jossakin TTY:n useista partneriyliopistoista, joita löytyy ympäri maailmaa lähes kolme sataa. Yksityiskohtaista tietoa sekä henkilökohtaista opastusta ja opaskirjasia kaikista TTY:n kansainvälistymismahdollisuuksista saa Opintopalvelut -yksiköstä.

Tekniikan alan tutkintoon kannattaa sisällyttää kieliopintoja. TTY:n kielikeskuksessa on mahdollista opiskella ruotsia, englantia, saksaa ja venäjää. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla suomen kielen opintoja.

Kielikeskuksessa on mahdollista jatkaa aiemmin muualla aloitettuja kieliopintoja tai aloittaa vieraan kielen opinnot alusta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ehtii hankkia kielitaidon, josta on oikeasti apua työelämässä. Kielikeskuksessa voi opiskella myös kielten sivuaineen.

Opiskelijatarinoista voit lukea kokemuksia eri kielten opinnoista ja katsoa esimerkkejä erilaisista kielten opintopoluista.

Teekkarilähettiläiden blogi: Kolme steppiä kansainvälistymiseen

Päivittäjä: Annu Laine, 03.11.2017 11:09.
Sisällöstä vastaa: Kauppinen Mira
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö