Tietojohtamisen maisteriohjelma - Tampereen teknillinen yliopisto

Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkinto-ohjelma: Tietojohtamisen DI-tutkinto-ohjelma

Tutkinto-nimike: Diplomi-insinööri

Opinto-aika: DI-opinnot 120 op (2 vuotta)

2018 tavoitteellinen aloittavien määrä: 15

Koulutuskuvaus opintopolussa

Tieto on yritysten ja julkisten organisaatioiden keskeinen resurssi. Tietojohtaminen antaa välineitä, joiden avulla voit johtaa ja kehittää tietoa eri muodoissaan. Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa – sen takaavat digitalisaatio ja kaikki sen tuomat uudet mahdollisuudet, kuten Internet of Things (IoT) ja data-analytiikka.

Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketaloustieteen keskeisimmät opit ja työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä.

Tietojohtamisen DI-tutkinto koostuu perusopinnoista, oman mielenkiinnon mukaan valittavasta pääaineesta, sivuaineesta sekä vapaasti valittavista opinnoista. Mahdolliset täydentävät opinnot saa sijoittaa tutkintoon, täydentävät opinnot riippuvat pohjatutkinnosta ja sisältävät tyypillisesti matematiikkaa, tietotekniikka ja/tai tietojohtamisen peruskursseja.

"Kokonaisuuteen olen tyytyväinen – on pystynyt opettelemaan tekniikkaa – ohjelmistotekniikkaa, tietokantoja jne. Mutta samalla  kaupallisia aineita. Tämä on hyvin harvinaista."
Tietojohtamisen DI, 2017 valmistunut

Tiedon ja osaamisen hallinta

 Yritysten keskeisimpiä menestystekijöitä ovat tieto ja osaaminen. Niiden rooli on tärkeä myös johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon ja osaamisen hallinnan pääaineessa opiskelet tietojohtamisen menetelmiä ja johtamismalleja sekä niiden hyödyntämistä yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Pääaine valmentaa sinua kehitys-, asiantuntija-, konsultti- ja johtamistehtäviin.

Tietohallinto ja -järjestelmät

Tietojärjestelmät mahdollistavat yritysten liiketoiminnan ja sen johtamisen. Tietohallinnon ja -järjestelmien pääaineen opiskelijana hallitset tietohallinnon keskeiset toiminnot ja tehtävät organisaatioissa. Tunnet myös erilaisten tietojärjestelmien toimintoja, rooleja, kehittämistä ja hankkimista. Valmistuttuasi voit työskennellä muun muassa järjestelmäasiantuntijana, tietohallinnossa tai tietoturva- ja konsulttitehtävissä.

Liikenne, logistiikka ja informaatio

Maamme sijainnin vuoksi liikenne ja logistiikka ovat tärkeitä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle. Ne ovat kiinnostavia myös informaation hallinnan näkökulmasta. Liikenteen, logistiikan ja informaation opinnoissa ymmärrät erilaisten tietojen sekä informaatio- ja materiaalivirtojen merkityksen. Opiskelijamme sijoittuvat tyypillisesti liikenteen, logistiikan tai toimitusketjujen suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Tuote- ja prosessitiedon hallinta

Yritysten tuotannollisiin prosesseihin sisältyy valtavasti informaatiota, jota hallitakseen täytyy ymmärtää tuotannollinen prosessi sekä hallita tiedonhallinnan tekniikat ja tietojärjestelmät. Tuote- ja prosessitiedon hallinnan pääaineen opiskelijana pystyt kehittämään yritysten prosesseja sekä niiden lopputuloksena syntyviä tuotteita ja palveluita. Voit työllistyä konsultiksi, asiantuntijatehtäviin esimerkiksi tuotekehityksessä ja asiakasrajapinnassa tai liiketoiminnan tukitehtäviin.

Informaatioanalytiikka

Informaatioanalytiikan opiskelijana keskityt data- ja informaatioanalytiikan menetelmiin, sovelluksiin ja ohjelmistoihin sekä näiden mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä. Valmistuttuasi voit sijoittua organisaatioiden kehittämistehtäviin esimerkiksi liikkeen johdon konsultiksi, kehittämispäälliköksi tai analyytikoksi.

Päivittäjä: Annu Laine, 06.11.2017 10:10.
Sisällöstä vastaa: Ojanen Sonja
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietojohtaminen, digitalisaatio, analytiikka, data-analytiikka, iot, tietojärjestelmät, älyliikenne, tietotyö, sosiaalinen media, teollinen internet, logistiikka, liikenne, tuotantotalous, di

Tietojohtamisen maisteriohjelma

Katso video

TUT