Maisteriohjelmat - Tampereen teknillinen yliopisto

Jatka opintojasi diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

TTY tarjoaa tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmia kaikilla opetusaloillaan. Maisteriohjelmilla tarkoitetaan ylempiä korkeakoulututkintoja eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto-ohjelmia. DI/A tutkinto-ohjelmien laajuus on 120 op. Tampereen lisäksi TTY:n tekniikan maisteriohjelmissa voi opiskella Porissa, Seinäjoella ja Turussa.

Tekniikan tai arkkitehtuurin maisteriohjelma on sinulle sopiva vaihtoehto, jos olet hankkinut jo alemman korkeakoulututkinnon. Soveltuvia korkeakoulututkintoja tekniikan maisteriohjelmissa ovat insinöörin (AMK)  tai tekniikan kandidaatin tutkinnot sekä muut soveltuvat tutkinnot. Arkkitehtuurin maisteriohjelmaan soveltuvia tutkintoja ovat tekniikan kandidaatin tutkinto arkkitehtuurista ja muut vastaavat tutkinnot. Voit hakea kevään 2018 maisterihaussa, vaikka olet valmistumassa keväällä 2018 hakuajan jälkeen.

TTY:n maisteriohjelmat:

Arkkitehtuuri

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka (Pori)

Biotekniikka

Johtaminen ja Tietotekniikka (Pori)

Konetekniikka

Konetekniikka (Turku)

Materiaalitekniikka

Rakennustekniikka

Sähkötekniikka

Teknis-luonnontieteellinen

Tietojohtaminen

Tietotekniikka

Tuotantotalous

Ympäristö- ja energiatekniikka

 

Maisteriohjelmiin haetaan maisterihaussa yhteishaun hakuaikana alkaen 14.3.2018 klo 8.00. Haku päättyy 28.3.2018 klo 15.00

Tutustu tarkempiin valinnan perusteisiin ja aikatauluihin maisterihaku-sivullamme.

Lue miten maisterihaussa sähkötekniikan maisteriohjelmaan opiskelemaan tullut Aki on viihtynyt opinnoissaan.

Mitä opiskelu maisteriohjelmassa tarkoittaa TTY:llä?

DI-tutkinto-ohjelmat ja arkkitehdin tutkinto-ohjelma poikkeavat toisistaan ja myös DI-tutkinto-ohjelmien välillä on eroja keskenään. Kannattaa tutustua tarkemmin hakukohdekohtaisiin tutkintovaatimuksiin maisteriohjelmien omilla sivuilla. Myös sähköisen opinto-oppaan kautta voit tarkastella tutkinto-ohjelmien sisältöjä tarkemmin.

Työn ohella opiskelu

Opiskelu TTY:llä tapahtuu lukukausien aikaan päiväopetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu vaatii myös läsnäoloa kampuksella. Poikkeuksena on Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, jossa joustavat opetusmuodot tarjoavat hyvän mahdollisuuden työn ohessa opiskeluun, sekä Seinäjoen konetekniikan DI-tutkinto-ohjelma, jossa opetusta toteutetaan pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin.

Jos opiskelet tutkinto-ohjelmassa TTY:llä, olet oikeutettu useisiin opiskelijan etuihin ja palveluihin. TE-tukien osalta sinun kannattaa kääntyä suoraan TE-keskuksen puoleen.

Täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan ylimääräisiä opintoja, joiden suorittamista maisterihaussa valitulta opiskelijalta voidaan edellyttää. Täydentävät opinnot koskevat lähinnä muulla kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hyväksyttyjä opiskelijoita. Täydentävät opinnot ovat laajuudeltaan 0-60 op, ja ne määritellään tapauskohtaisesti opintojen alussa.

Täydentävät  opinnot  muodostuvat  paitsi  DI/A-vaiheen  opintojaksojen  esitietovaatimuksista,  ja TTY:n  päätösten  mukaisista  tutkintojen  perusopintojen  sisältöjen  minimivaatimuksista,  myös muista  tiedekunnan  määrittelemistä  osaamistarpeista  (esimerkiksi  kyseisen  pääaineen esitietona olevasta aineopintokokonaisuudesta). Suoritetut  opintojaksot  voi  sisällyttää  tutkintoon, esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin. Täydentävien opintojen seurauksena tutkinnon minimilaajuus (120 op) voi myös ylittyä.

Päivittäjä: Meeri Oikemus, 09.03.2018 8:23.
Sisällöstä vastaa: Yliniemi Terhi
Asiasanat: opiskelu ja opetus

Maisteriohjelmat

Katso video

TUT