Tietotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Tietotekniikan osaajat muokkaavat maailmaa

Tutkinto-ohjelma: Tieto- ja sähkötekniikan TkK-tutkinto-ohjelma ja Tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Tutkinto: Tekniikan kandidaatti ja Diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus: kandidaattiopinnot 180 op (3 vuotta) + DI-opinnot 120 op (2 vuotta)

2018 opiskelijavalintakiintiö: DIA-yhteisvalinta 100, siirtohaku 20

Koulutuskuvaus opintopolussa

Kilta: TiTe

Tietotekniikasta on tullut maailmanlaajuisesti tärkein teknologia ja suurin työllistävä sektori länsimaissa. On mahdotonta löytää alaa, jota tietotekniikka ei olisi mullistanut.

Tietotekniikka on tärkeä osa yhteiskuntaa monella tasolla: tietoliikenne laitteiden ja ihmisten välillä, pelit ja taide, älykkäät ohjelmistot ja robotit, lääketieteen mittaus- ja kuvantamislaitteet, puolustusjärjestelmät, elektroninen kauppa sekä sosiaalinen kanssakäyminen kuuluvat arkeemme.

Suomi ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ovat olleet tietotekniikan edelläkävijöitä alusta lähtien, ja nykyäänkin me koulutamme TTY:llä huippuasiantuntijoita yritysten, yhteiskunnan ja tieteen palvelukseen.

TTY:n tietotekniikan opetus kattaa alan monipuolisesti piirilevyistä ja elektroniikasta digitaalisiin prosessoreihin sekä ohjelmisto- ja lisälaiterajapinnoista ohjelmistojen suunnitteluun ja älykkäisiin itseoppiviin laitteisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, mikä näkyy muun muassa laadukkaina harjoitus- ja diplomitöinä sekä vierailuluentoina. Yhteistyöverkostoomme kuuluvat myös Demola ja Uusi Tehdas.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja uramahdollisuuksista.

Päivittäjä: Satu Kantti, 21.02.2018 15:45.
Sisällöstä vastaa: Torikka Mari
Asiasanat: opiskelu ja opetus