Sähkötekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötekniikalla on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä

Tutkinto-ohjelma:Tieto- ja sähkötekniikan TkK-tutkinto-ohjelma ja Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Tutkinto: Tekniikan kandidaatti ja Diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus: kandidaattiopinnot 180 op (3 vuotta) + DI-opinnot 120 op (2 vuotta)

2018 opiskelijavalintakiintiö: DIA-yhteisvalinta 95, siirtohaku 20

Koulutuskuvaus opintopolussa

Kilta: Skilta

Sähkötekniikkaa on kaikkialla! Jos mietit jokapäiväistä ympäristöäsi, huomaat, että on vaikeaa löytää laitetta, jossa ei olisi sähkötekniikkaa.

Nyky-yhteiskuntamme perustuu sähkön käyttöön sen kaikissa muodoissa: sähkön tuotannosta ja siirrosta pienen pieniin, nanoteknologian mahdollistamiin rakenteisiin asti. Sähkötekniikan diplomi-insinööri miettii sähköön liittyviä kysymyksiä joka kantilta.

Sähkötekniikalla sen kaikissa muodoissa on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä. Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Hän ymmärtää ilmiöiden teoreettiset perusteet ja soveltaa niitä uudella tavalla käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita. Diplomi-insinööreille riittää aina haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä!

Tulevaisuuden osaajille tarjoavat haasteita älykäs sähköverkko ja uusiutuvat energiaratkaisut, kuten tuulivoima ja aurinkoenergia. Lisäksi elektroniikan valmistusmenetelmät ja materiaalit kehittyvät hurjaa vauhtia. Tulevaisuudessa laitteiden ei tarvitse perustua kovaan, vihreään piirilevyyn, vaan ne voidaan valmistaa taipuvista materiaaleista ja komponentteja voidaan lisätä tulostamalla. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisia sovelluskohteita.

Digitalisaation myötä tietoliikenteen merkitys kasvaa kaikkialla yhteiskunnassa, kuten liikenteessä, sähköverkoissa, tehtaissa, terveydenhuollossa ja viihdeteollisuudessa. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot (5G) ja esineiden internet (IoT) ovat keskeisessä roolissa, kun kehitämme esimerkiksi itseajavia autoja, poikkeusoloissa viestiyhteyksiä ylläpitäviä nelikoptereita tai langattomia, ihmiskehoa mittaavia antureita.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja uramahdollisuuksista.

Päivittäjä: Satu Kantti, 21.02.2018 15:46.
Sisällöstä vastaa: Ketola Susanna
Asiasanat: opiskelu ja opetus