Kandidaattitason hakukohteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Luo oma menestystarinasi

Teknologia on keskeisessä roolissa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja tekniikan avulla ratkaistaan kestävän kehityksen haasteita sekä turvataan inhimillistä hyvinvointia maapallolla. Jos haluat toimia muutoksen tekijänä, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin koulutus on juuri sinua varten. Erinomainen työllistymistilanne kertoo  koulutuksen arvostuksesta teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Vuonna 2017 valmistumishetkellä työssä oli 80 prosenttia (lähde TTY:n valmistumiskysely).

TTY tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen.Yliopistosta valmistuu osaavia diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita merkittävimmille teollisuuden ja tutkimuksen aloille. Liity sinäkin joukkoomme - Let science be your playground!

TTY:n kandidaatinohjemiin haetaan kandidaatintason hakukohteiden kautta. Hakukohde määrittää opintosuunnan tutkinto-ohjelmissa. Tällä sivustolla kerromme kaikista hakukohteistamme ja tutkinto-ohjelmista, johon ne johtavat.

Kaikki kandidaatintutkintoon hyväksytyt saavat automaattisesti oikeuden suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa TTY:llä (diplomi-insinööri ja arkkitehti)

Voit tutustua opintotarjontaan myös TTY:n sähköisen opinto-oppaan avulla, josta löydät tutkinto-ohjelmien vaatimukset sekä pääaineiden että yksittäisten opintojaksojen sisällöt.

Tekniikan kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta.

TkK (DI)-tutkinto-ohjelmissa tutkinto koostuu perusopinnoista, pääaineesta, sivuaineesta/-aineista ja vapaavalintaisista opinnoista. Lisäksi tutkintoon kuuluu kandidaatintyö. TkK (Arkkitehtuuri) tutkinto-ohjelmassa tutkinto koostuu perusopinnoista, pääaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tutkintoon kuuluu kandidaatintyö.

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineesta, sivuaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi opiskelija laatii diplomityön.

Arkkitehdin tutkinto on 120 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Arkkitehdin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista.  Lisäksi tutkintoon kuuluu diplomityö. Arkkitehdin tutkinnon suorittanut saa samalla myös arkkitehdin ammattipätevyyden.

Tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmat
TTY tarjoaa tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmia kaikilla opetusaloillaan. Maisteriohjelmilla tarkoitetaan ylempiä korkeakoulututkintoja eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto-ohjelmia. DI/A tutkinto-ohjelmien laajuus on 120 op. Tampereen lisäksi TTY:n tekniikan maisteriohjelmissa voi opiskella Porissa ja Turussa.

Lue lisää tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmista

Päivittäjä: Saara Kallio, 16.03.2018 9:43.
Sisällöstä vastaa: Yliniemi Terhi
Asiasanat: opiskelu ja opetus

Kandidaattitason hakukohteet

Katso video

TUT