Arkkitehtuuri - Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehtuuri on tiedettä, taidetta ja tekniikkaa

Tutkinto-ohjelma: Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma ja Arkkitehdin tutkinto-ohjelma

Tutkinto-nimike: Tekniikan kandidaatti ja Arkkitehti

Tutkinnon laajuus: kandidaattiopinnot 180 op (3 vuotta) + Arkkitehdin opinnot 120 op (2 vuotta)

2018 opiskelijavalintakiintiö: DIA-yhteisvalinta 45 , siirtohaku 4

Koulutuskuvaus opintopolussa

Kilta: Tamark

Laaja-alaisen tiedettä, taidetta ja tekniikkaa yhdistävän koulutuksen saanut arkkitehti on avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen ja niukkeneviin luonnonvaroihin.

Arkkitehtien asema Suomessa on merkittävä, sillä rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta, joka muodostaa yli 70 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta. TTY:n Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta sekä arkkitehtuurin historiasta ja teoriasta.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja uramahdollisuuksista.

Päivittäjä: Satu Kantti, 21.02.2018 15:56.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, arkkitehtuuri, arkkitehti