Siirtohaku - Tampereen teknillinen yliopisto

Siirtohaku TTY:lle

Jos olet aloittanut opinnot kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit siirtää opintosi yliopistosta toiseen, voit siirtohaussa hakea opiskelupaikan vaihtoa TTY:lle.

Siirtohaussa TTY:lle voivat hakea toisessa suomalaisessa yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet määrittävät, millä kriteereillä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) jo suorittaneet hakevat TTY:n maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, Jos siis olet jo valmistunut tai pian valmistumassa kandidaatiksi, oikea tapa hakea TTY:lle on maisterihaku.

 


Siirtohaun kevään 2018 hakuaika:

2.5.–16.5.2018 (opiskeluoikeus alkaa 1.8.2018)

Hakemuksen liitteet

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi

  • opintosuoritusote (siirron perusteena oleva nykyinen opinto-oikeus)
  • TTY:n hakukohteen mukainen HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops_ohjeet)
  • motivaatiokirje (motivaatiokirje ohje).


Englanninkielinen kandidaatintutkinto-ohjelmaan (International Degree Programme in Science and Engineering) on toimitettava hakemuksen liitteeksi

  • opintosuoritusote
  • hakukohteen mukainen HOPS (ohje päivitetään nettisivuille)
  • motivaatiokirje englannin kielellä (ohje päivitetään nettisivuille)
  • todistus englannin kielen taidosta.

Liitteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen opiskelijavalinta@tut.fi 30.5. klo 15:00 mennessä.


TTY arvioi jäljellä olevan opintoajan riittävyyden TTY:n tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Siirtohaun valintaperusteet

Kaikkia TTY:n hakukohteita koskevat siirtohaun valintaperusteet:

  • Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.
  • Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op / lukuvuosi

Hakukohdekohtaiset siirtohaun valintaperusteet 2018:

Arkkitehtuuri

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Arkkitehtuuri
Opintojen keskiarvo vähintään: 4,0/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 2, syksyn hakuaika 2

 

Automaatiotekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, luonnontieteet tai muu soveltuva ala
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,5/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 3, syksyn hakuaika 2
 

Biotekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Luonnontieteet, tekniikka
Soveltuva pohjatutkinto riippuu LuK- tai TkK-tutkinnon opintojen vaiheesta. Pohjatutkinnon soveltuvuus määrittyy aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen -prosessin (AHOT) yhteydessä. Soveltuvuus määrittyy seuraavalla laskukaavalla: paljonko pitää vielä opiskella (AHOTointitiedon perusteella) / käytettävissä oleva opintoaika. Luvun tulee olla korkeintaan 60 op.
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,5/5
Vähimmäiskeskiarvon saavuttaneet soveltuvat hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen: opiskelijan opintoaikanaan suorittamat opintopisteet / (tavoitteellinen suoritusten määrä ajassa) x tutkinnon painotettu keskiarvo.
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 3, syksyn hakuaika 3


 

Konetekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, luonnontieteet tai muu soveltuva ala
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,5/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 3, syksyn hakuaika 2

 

Matemaattisten aineiden DI-opettajan-koulutus

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Luonnontieteet, tekniikka
Soveltuva pohjatutkinto riippuu LuK- tai TkK-tutkinnon opintojen vaiheesta. Pohjatutkinnon soveltuvuus määrittyy Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen -prosessin (AHOT) yhteydessä. Soveltuvuus määrittyy seuraavalla laskukaavalla: paljonko pitää vielä opiskella (AHOTointitiedon perusteella) / käytettävissä oleva opintoaika. Luvun tulee olla korkeintaan 60 op.
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,0/5
Vähimmäiskeskiarvon saavuttaneet soveltuvat hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen: opiskelijan opintoaikanaan suorittamat opintopisteet / (tavoitteellinen suoritusten määrä ajassa) x tutkinnon painotettu keskiarvo.
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 2, syksyn hakuaika 2

 

Materiaalitekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, luonnontieteet tai muu soveltuva ala 
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,5/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 8, syksyn hakuaika 2

 

Rakennustekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,0/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 10, syksyn hakuaika 5

 

Sähkötekniikka


Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, luonnontieteet
Opintojen keskiarvo vähintään: 2,7/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 10, syksyn hakuaika 10

 

Teknis-luonnontieteellinen

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Luonnontieteet, tekniikka
Soveltuva pohjatutkinto riippuu LuK- tai TkK-tutkinnon opintojen vaiheesta. Pohjatutkinnon soveltuvuus määrittyy Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen -prosessin (AHOT) yhteydessä. Soveltuvuus määrittyy seuraavalla laskukaavalla: paljonko pitää vielä opiskella (AHOTointitiedon perusteella) / käytettävissä oleva opintoaika. Luvun tulee olla korkeintaan 60 op.
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,0/5
Vähimmäiskeskiarvon saavuttaneet soveltuvat hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen: opiskelijan opintoaikanaan suorittamat opintopisteet / (tavoitteellinen suoritusten määrä ajassa) x tutkinnon painotettu keskiarvo.
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 2, syksyn hakuaika 2

 

Tietojohtaminen

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, tietojenkäsittely, kauppatieteet tai lähiala
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,2/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 5, syksyn hakuaika 2

 

Tietotekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka, luonnontieteet
Opintojen keskiarvo vähintään: 2,7/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 10, syksyn hakuaika 10

 

Tuotantotalous

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Tekniikka
Opintojen keskiarvo vähintään: 4,0/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 2, syksyn hakuaika 2

 

Ympäristö- ja energiatekniikka

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Luonnontieteet, tekniikka
Soveltuva pohjatutkinto riippuu LuK- tai TkK-tutkinnon opintojen vaiheesta. Pohjatutkinnon soveltuvuus määrittyy Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen -prosessin (AHOT) yhteydessä. Soveltuvuus määrittyy seuraavalla laskukaavalla: paljonko pitää vielä opiskella (AHOTointitiedon perusteella) / käytettävissä oleva opintoaika. Luvun tulee olla korkeintaan 60 op.
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,0/5
Vähimmäiskeskiarvon saavuttaneet soveltuvat hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen: opiskelijan opintoaikanaan suorittamat opintopisteet / (tavoitteellinen suoritusten määrä ajassa) x tutkinnon painotettu keskiarvo.
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 3, syksyn hakuaika 3

 

International Degree Programme in Science and Engineering

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: Luonnontieteet, tekniikka
Opintojen keskiarvo vähintään: 3,5/5
Valintakiintiöt: kevään hakuaika 5, syksyn hakuaika 5
Kielitaidon osoittaminen ja muut vaatimukset: Siirtohaun kautta hakevien opiskelijoiden tulee osoittaa englanninkielen taitonsa jollakin opiskelijavalintaperusteissa määritellyistä tavoista. Lisäksi hakijoilta vaaditaan englanninkielinen motivaatiokirje.

 

 

 

 

Päivittäjä: Päivi Mäkitalo, 10.01.2018 11:04.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus

Siirtohaku

Katso video

TUT