Opiskelijavalinnan tulokset - Tampereen teknillinen yliopisto

Opiskelijavalinnan tulosten julkistaminen

 

 

 • Opiskelijavalinnan tulos yhteishaun osalta julkaistaan 28.6.2018. Tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa. Poikkeuksena DIA-yhteisvalinnan alkupistevalinnassa hyväksytyt, tiedekilpailumenestyksen perusteella hyväksytyt, jotka saavat tiedon hyväksynnästä jo toukokuussa.
 • Maisterihaussa hakeneet voivat tiedustella valintapisteitään tai muita valintakriteerejä suoraan TTY:n hakijapalveluista osoitteesta: opiskelijavalinta@tut.fi
 • Hyväksyttyjen nimiä ei julkaista TTY:n www-sivuilla eikä ilmoitustauluilla
 • TTY:n erillishakujen tulokset julkaistaan aikavälillä kesäkuu–elokuu 2018
 • Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta. Yhteishaun osalta opiskelupaikan vastaanotto päättyy 10.7.2018 kello 15.00. Sinun pitää ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten menetät paikan.
 • TTY:n hakijapalvelut palvelee opiskelijavalinnan tuloksiin liittyen.

DIA-yhteisvalinnan alimmat pisterajat ja hyväksyttyjen määrät löytyvät DIA-valinnan internetsivuilta.

 • Yhteishaun osalta opiskelupaikan vastaanotto vuonna 2018 päättyy 10.7. kello 15.00.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2018.
 • Erillishakujen osalta paikan vastaanoton päättyminen vaihtelee valintapäätöspäivän mukaan. Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.
 • Huomaathan, että jos et tullut valituksi, voit aloittaa opiskelun myös avoimessa yliopistossa!

Valintapäätöksen oikaisun hakeminen

Oikaisua haetaan siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee.

Yhteishaku

Jos hakija on tyytymätön yhteishaun opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Tampereen teknilliselle yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
 • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö mahdollisesti koskee (vain DIA-yhteisvalinta)
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan.


Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

Oikaisupyynnön määräaika kevään yhteishaun osalta päättyy 12.7.2018 kello 15.00. Myös postitse lähetettyjen oikaisupyyntöjen tulee olla tällöin perillä TTY:n hakijapalveluissa. Aikarajassa postileima viimeiseltä päivältä ei riitä.

TTY:n erillishaut

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Tampereen teknilliselle yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
 • mitä valintakokeen tehtävää (vain Turku Konetekniikka) oikaisupyyntö mahdollisesti koskee
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan.


Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

Oikaisupyynnön määräaika erillishakujen osalta päättyy 14 vuorokautta päätöksen saamisesta. Myös postitse lähetettyjen oikaisupyyntöjen tulee olla tällöin perillä TTY:n hakijapalveluissa. Aikarajassa postileima viimeiseltä päivältä ei riitä.

Kaikki oikaisupyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen:

Tampereen teknillinen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 527
33101 TAMPERE

tai sähköpostilla:

opiskelijavalinta@tut.fi

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkien korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

 

Päivittäjä: Meeri Oikemus, 24.04.2018 15:22.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, valintapäätös, oikaisu, tulokset, opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan tulokset

Katso video

TUT