Hae TTY:lle - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY on monien mahdollisuuksien yliopisto

TTY:n opiskelualat mahdollistavat laaja-alaisen poikkiteknisen ja monitieteisen koulutuksen. Laajan opetustarjonnan ja useiden hakukohteiden ansioista opintoihin voi yhdistää perinteisiä teknisiä aloja sekä tieteen uusimpia suuntauksia. Hakukohteemme tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja eri koulutustaustoilla hakeville.

Kandidaatintason hakukohteet:

  • TTY on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa. TTY:lle voi hakea arkkitehtuurin hakukohteen lisäksi 12 eri diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Opiskelijaksi valittu henkilö saa opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto)
  • Englanninkieliseen kandidaatinohjelmaan International Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech)  hyväksytyt opiskelijat saavat jatkaa suoraan TTY:n DI-tutkinto-ohjelmien englanninkielisiin pääaineisiin ilman erillistä hakua. Ohjelma on suunnattu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin toisen asteen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille
  • Haku tiedekilpailumenestyksen (MAOL) perusteella.

Tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmien hakukohteet:

  • Maisterihaun kautta opiskelijaksi valittu henkilö saa opinto-oikeuden diplomi-insinöörin/arkkitehdin  tutkintoon (ylempi korkeakoulututkinto)
  • TTY:llä on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto englannin kielellä seitsemässä tutkinto-ohjelmassa, joissa on tarjolla 15 eri pääainetta. Haku englanninkielisiin maisteriohjelmiin: 
 

Avoimen yliopiston väylät

TTY:n avoimen yliopiston opintoja suorittamalla, voit päästä opiskelijaksi ilman valintakoetta. TTY:n avoin yliopisto tarjoaa räätälöityjä väyliä eri koulutustaustoista tuleville hakijoille. Lue lisää lyhyestä väylästä, pitkästä väylästä ja DI-väylästä maisteriohkelmiin avoimen yliopiston sivuilta.

Siirtohaku

TTY:lle voi päästä tutkinto-opiskelijaksi myös siirtohaun kautta.

Hakuajat

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana

  • DIA-yhteisvalinnan ja maisterihaun hakukohteisiin haetaan yhteishaun hakuaikana. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin alkaa 14.3.2018 klo 8.00 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukohteet ovat samassa yhteishaussa ja niihin haetaan samalla hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelussa.
  • Haku TTY:n englanninkieliseen kandidaatinohjelmaan on oma erillishakunsa ja lomakkeensa. Koulutukseen haetaan alkaen 14.3.2018 klo 8.00, haku päättyy 28.3.2018 klo 15.00
  • Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan erillishaun lomakkeella 13.12.2017-17.1.2018 (klo 15:00 mennessä)

TTY:n hakukohteet Opintopolussa

TTY:n koulutustarjonta ja hakukohteet löytyvät Opintopolusta. Yhteishaun hakulomakkeelle voi valita kuusi hakutoivetta, TTY:n omissa erillishauissa hakutoiveiden määrä on pienempi. Asetat hakutoiveesi lomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. Järjestystä et voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

TTY:n Hakijapalveluiden asiakaspalvelu vastaa ympäri vuoden TTY:lle hakemiseen liittyen.

Miten löydät TTY:n koulutukset Opintopolusta?

Voit etsiä sinua kiinnostavaa tutkintoon johtavaa koulutusta Opintopolusta usealla eri tavalla:

  • Etsi ylänavigaatiosta Yliopisto ja edelleen Mitä yliopistossa voi opiskella? Alakohtaisilta sivuilta löydät lisää linkkejä, joista jatkaa eteenpäin. Esimerkiksi tekniikan alan kuvauksesta löydät linkin dia.fi -sivustolle, jossa kerrotaan tarkemmin tekniikan alalle hakemisesta,

  • Voit etsiä sinua kiinnostavia koulutuksia myös etusivun Etsi koulutuksia tästä -hakulaatikon kautta. Hakusanalla "DIA-yhteisvalinta" saat näkyviin diplomi-insinöörin ja arkkitehdin koulutuksia. Voit kirjoittaa tekstiksi myös sinua kiinnostavan tutkinnon, ammatin tai vaikkapa yliopiston nimen.

DIA-valinnan kohteet on löydät Opintopolusta seuraavaan tapaan nimettynä:

"Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v) - DIA-yhteisvalinta"

Vuosiluvut hakukohteen perässä viittaavat tutkinnon kestoon. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen yhteenlaskettu suositeltu suoritusaika on siis 3 + 2 vuotta. 

TTY:llä on yhteishaussa mukana DIA-yhteisvalinnan kohteiden lisäksi myös ns. erillishakujen kohteita. DIA-valinnan hakukohteet johtavat tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Erillishauissa on mukana sekä tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon, että vain ylempään, diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa koulutusta. Erillishakujen kohteet tunnistat hakukohteen nimen eteen viedystä tunnisteesta (esim. avoimen väylä, haku tiedekilpailuissa menestyneille).

"Haku tiedekilpailuissa menestyneille, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Haku ulkomailla korkeakoulukelpoisuutensa saavuttaneille, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Avoimen väylä, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Maisterihaku, biotekniikka, diplomi-inisnööri (2 v)"

"Avoimen väylä, tuotantotalous, diplomi-insinööri (2 v), DI-väylä"

Huomioithan hakiessasi, että valitset hakulomakkeelle omaa pohjakoulutustasi vastaavan hakukohteen.

 

Päivittäjä: Satu Kantti, 27.11.2017 10:09.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä

Hae TTY:lle

Katso video

TUT