Hae TTY:lle - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY on monien mahdollisuuksien yliopisto

 

Sivustoa päivitetään parhaillaan vastaamaan 2018 opiskelijavalintaperusteita

TTY:n opiskelualat mahdollistavat laaja-alaisen poikkiteknisen ja monitieteisen koulutuksen. Laajan opetustarjonnan ja useiden hakukohteiden ansioista opintoihin voi yhdistää perinteisiä teknisiä aloja sekä tieteen uusimpia suuntauksia.

Hakukohteemme tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja eri koulutustaustoilla hakeville.

Haku 2017 syksyllä alkavaan suomenkieliseen tutkintokoulutukseen on päättynyt. Jos olet kiinnostunut TTY:llä opiskelusta tutustu Avoimen yliopiston vaihtoehtoihin.
 • TTY on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa. TTY:lle voi hakea arkkitehtuurin hakukohteen lisäksi 12 eri diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Opiskelijaksi valittu henkilö saa opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin  tutkintoon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto)
 •  Maisterihaun kautta soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat hakea tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmiin suorittamaan diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoa. Opiskelijaksi valittu henkilö saa opinto-oikeuden diplomi-insinöörin/arkkitehdin  tutkintoon (ylempi korkeakoulututkinto)

Haku 2017 syksyllä alkavaan englanninkieliseen tutkintokoulutukseen

TTY tarjoaa ainoana Suomessa englanninkielisen yliopistotason kandidaatintutkinto-ohjelman tekniikan alalla

 

 

TTY:lle voi päästä tutkinto-opiskelijaksi myös siirtohaun ja avoimen yliopiston väylien kautta.

TTY:n Hakijapalvelut auttavat oikean hakukohteen valinnassa!

Näin haet

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana

 • Huomioithan hakiessasi, että kevään yhteishaku jakautuu kahteen eri hakuaikaan. DIA-valinnan ja maisterihaun haetaan yhteishaun 2. hakuaikana 15.3.–5.4.2017 yhteishaun lomakkella
   
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukohteet ovat samassa yhteishaussa ja niihin haetaan samalla hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelussa.
   
 • DIA-valinnan valintakokeet järjestetään toukokuun loppupuolella. Valintakoepaikkakunnan valitset hakulomakkeella.
   
 • Yhteishaun hakuaikana haetaan myös erillishaussa omalla lomakkeellaan TTY:n englanninkieliseen kandidaatinohjelmaan.
   
 • Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan erillishaun lomakkeella 14.12.2016 - 25.1.2017

 

Näin haet korkeakoulujen yhteishaussa, Opintopolussa

Yhteishaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Myös koulutustarjonnan löydät Opintopolusta. Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. TTY:n yhteishaun kohteisiin voi hakea vain kevään yhteishaussa. Yhteishaun hakulomakkeelle voit valita kuusi hakutoivetta, TTY:n omissa erillishauissa hakutoiveiden määrä on pienempi. Asetat hakutoiveesi lomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. Järjestystä et voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ota yhteys Hakijapalveluihin.

 

Miten löydät TTY:n koulutukset Opintopolusta?

Voit etsiä sinua kiinnostavaa tutkintoon johtavaa koulutusta Opintopolusta usealla eri tavalla:

 • Etsi ylänavigaatiosta Yliopisto ja edelleen Mitä yliopistossa voi opiskella? Alakohtaisilta sivuilta löydät lisää linkkejä, joista jatkaa eteenpäin. Esimerkiksi tekniikan alan kuvauksesta löydät linkin dia.fi -sivustolle, jossa kerrotaan tarkemmin tekniikan alalle hakemisesta.

 • Mikäli et tiedä yhtään, mille alalle hakisit, voit lähteä kartoittamaan vaihtoehtojasi ylänavigaation Koulutuksen valinta -otsikon alta.

 • Voit etsiä sinua kiinnostavia koulutuksia myös etusivun Etsi koulutuksia tästä -hakulaatikon kautta. Hakusanalla "DIA-yhteisvalinta" saat näkyviin diplomi-insinöörin ja arkkitehdin koulutuksia. Voit kirjoittaa tekstiksi myös sinua kiinnostavan tutkinnon, ammatin tai vaikkapa yliopiston nimen.

 • Jos sinulla on vaikeuksia löytää DIA-yhteisvalinnan hakukohteita Opintopolusta, löydät suorat linkit koulutuksiin myös DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

 

TTY:n hakukohteet Opintopolussa

DIA-valinnan kohteet on löydät Opintopolusta seuraavaan tapaan nimettynä:

"Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v) - DIA-yhteisvalinta"

Vuosiluvut hakukohteen perässä viittaavat tutkinnon kestoon. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen yhteenlaskettu suositeltu suoritusaika on siis 3 + 2 vuotta. 

TTY:llä on yhteishaussa mukana DIA-yhteisvalinnan kohteiden lisäksi myös ns. erillishakujen kohteita. DIA-valinnan hakukohteet johtavat tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Erillishauissa on mukana sekä tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon, että vain ylempään, diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa koulutusta. Erillishakujen kohteet tunnistat hakukohteen nimen eteen viedystä tunnisteesta (esim. avoimen väylä, haku tiedekilpailuissa menestyneille).

"Haku tiedekilpailuissa menestyneille, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Haku ulkomailla korkeakoulukelpoisuutensa saavuttaneille, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Avoimen väylä, biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)"

"Maisterihaku, biotekniikka, diplomi-inisnööri (2 v)"

"Avoimen väylä, tuotantotalous, diplomi-insinööri (2 v), DI-väylä"

Huomioithan hakiessasi, että valitset hakulomakkeelle omaa pohjakoulutustasi vastaavan hakukohteen.

Päivittäjä: Kaisa Keskitalo, 07.09.2017 9:33.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä