Hakukelpoisuus - Tampereen teknillinen yliopisto

Hakukelpoisuus ja kielitaitovaatimukset

 

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus jokaisessa haussa on määritelty erikseen:

- Hakukelpoisuus DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa

- Hakukelpoisuus maisterihaussa diplomi-insinöörin ja arkkitehdin hakukohteisiin

- Hakukelpoisuus englanninkielisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa

- Hakukelpoisuus englanninkielisissä maisteriohjelmissa (englanniksi)

Kielitaitovaatimukset

TTY:llä suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä.

Kielitaidosta ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta, jos

• olet saanut opetuksen peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa suomeksi ja sinulla on hyväksytty äidinkielen (suomi äidinkielenä) arvosana päättötodistuksessa TAI

• olet saanut opetuksen lukiossa suomeksi ja suorittanut ylioppilastutkinnossa suomen toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla TAI

• olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomeksi tai tehnyt korkeakoulussa kypsyysnäytteen suomeksi tai sinulla on korkeakoulututkinto, jossa suomen kieli on pääaineena TAI

• sinulla on Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettuna TAI

• sinulla on IB-tutkinnon todistuksessa A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI

• sinulla on IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 (good) TAI

• sinulla on vanhan IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5 TAI

• sinulla on EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä suoritettuna hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7 TAI

• RP-tutkinnossa riittävä suomen kielen taito katsotaan täyttyvän, mikäli olet suorittanut suomen kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (=4) TAI suullisesti vähintään arvosanalla 8.  

Muissa tapauksissa sinun tulee toimittaa todistus suomen kielen taidosta:

•Todistus Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamisesta. Suomen kielen taito on riittävä, kun keskitason osakokeiden (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) keskiarvo on vähintään 3,5. (Ennen 1.12.2011 suoritetuissa testeissä minimitaso 6.)

•Todistus Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitutkinnon suorittamisesta taitotasolla hyvä.


Lisätietoja Opetushallituksen kielitutkinnoista saat www-sivuilta: www.oph.fi > kielitutkinnot
Tämän kevään aikana järjestetään vielä 19.5.2018 YKI-kielikoe. Siihen on mahdollista ilmoittautua 16.-30.4.2018 välisenä aikana.

Voimme arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden myös tapauskohtaisesti.

Jos hakija olisi muuten hyväksyttävissä, mutta hänen on osoitettava suomen kielen osaamisensa, valinta on ehdollinen. Valinta vahvistetaan, kun hakija toimittaa kielitaidon osoittavan todistuksen TTY:lle. Valinta perutaan, jos todistusta ei ole toimitettu määräaikaan (31.7.2018) mennessä.

TTY:llä englanninkielissä tutkinto-ohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan englanninkielellä. Riittävä englanninkielen taito tulee osoittaa vaaditulla tavalla.

Lisätietoa englannin kielen vaatimuksesta englanninkielisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa

Lisätietoa englannin kielen vaatimuksesta englanninkielisissä maisteriohjelmissa

 

 

Päivittäjä: Saara Kallio, 06.03.2018 10:26.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus

Hakukelpoisuus

Katso video

TUT