Diplomi-insinööriksi - Tampereen teknillinen yliopisto

Hae diplomi-insinööriksi

Sivustoa päivitetään parhaillaan vastaamaan 2018 opiskelijavalintaperusteita

 

TTY on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa. Valittavia hakukohteita diplomi-insinöörikoulutukseen on 12. Tutustu opiskelualoihimme (hakukohteet) ja opiskeluun TTY:llä. Opiskelijaksi valittu henkilö saa opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto).

Tällä sivulla kerrotaan DIA-yhteisvalinnasta. Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat  hakea TTY:lle maisterihaun hakukohteisiin suorittamaan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa. Jos sinulla on jo alempi korkeakoulututkinto, tutustu TTY:n maisterihakuun.

DIA- yhteisvalinta tarkoittaa käytännössä sitä, että samoilla valintakokeilla voit hakea yhteishaussa useampaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteeseen. Tutustu DIA-yhteisvalinnan valintaperusteisiin huolellisesti. Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana 14.28.3.2018 täyttämällä sähköinen hakemus Opintopolussa.

 

Diplomi-insinöörihakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

  1. Alkupistevalinnassa: Voit tulla hyväksytyksi alkupistevalinnan valintaryhmässä, jos ylität hakukohdekohtaiset kynnysehdot. Kynnysehdot täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alkupistetaulukon mukaisesti ja valitaan hakukohteen kiintiön mukaisesti. Jos saat tiedon toukokuussa, että sinut on valittu alkupistevalinnan kiintiössä, sinun ei tule osallistua valintakokeisiin.
     
  2. Alku- ja valintakoepisteiden perusteella: Voit tulla valituksi myös valintaryhmässä, jossa yhdistetään alku- ja valintakoepisteet.
     
  3. Valintakoepisteiden perusteella: Kolmannessa valintaryhmässä voit tulla valituksi pelkän valintakoemenestyksen perusteella.


Hakijana et voi itse vaikuttaa siihen, missä valintaryhmässä sinut valitaan. Olet automaattisesti mukana kaikkien valintaryhmien valinnassa hakemalla mihin tahansa DI-hakukohteeseen.

Alkupistevalinnassa valitaan enintään 50 %  ja vähintään 20 % hakukohteen kiintiöstä. Alku- ja valintakoepisteiden perusteella valitaan 70 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Pelkkien valintakoepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.

Huom! Poikkeuksena MAOLin tiedekilpailuissa menestyneet voivat tulla valituksi ilman valintakokeita. Lue lisää tältä sivulta.

Hakeminen

Haku etenee seuraavasti:

Täytä hakemus Opintopolussa

Korkeakoulujen kevään yhteishaun hakuaika on 14.–28.3.2018. Täytä hakemus hakuaikana kirjautumalla nettipankkitunnuksillasi Opintopolkuun.

Opintopolun hakulomakkeella asetat mieluisuusjärjestykseen maksimissaan kuusi hakukohdetta. Laita ylimmäksi hakutoiveeksesi se, mihin oikeasti haluat eniten. Tärkeää on asettaa hakukohteet mieluisuusjärjestyksessä lomakkelle hakuaikana. Hakuajan jälkeen et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä.

Yhteishaussa hakijalle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa - sitä, jonka hakija on hakulomakkeella asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Kaikkien valintojen tulosten julkaisun jälkeen voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa hakijalle tulee mahdollisuus valita, minkä paikan ottaa vastaan.

Yliopistolain mukaan korkeakoulujen on vuodesta 2016 alkaen varattava yhteishaussa osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Kevään 2018 yhteishaussa TTY varaa aloituspaikoista DI-kohteissa vähintään 60 % ja arkkitehtuurin kohteessa vähintään 30 % ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Alkupistevalinnan tulokset

Alkupistevalinnan tulokset valmistuvat toukokuussa ennen valintakokeita. Jos saat tiedon, että sinut on valittu alkupistevalinnan kiintiössä, sinun ei tule osallistua valintakokeisiin

Valintakokeet ja valinnan tulokset

Valintakokeisiin osallistuvat ne hakijat, jotka eivät ole hyväksyttävissä olevia alkupistevalinnan perusteella. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Lue lisää valintakokeista ja valintakoejärjestelyistä.

Opiskelijavalinnan tulokset -sivulla kerrotaan lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta.

 

Hakukelpoisuus ja liitteet

Kuka voi hakea DIA-yhteisvalinnassa?

Diplomi-insinöörin ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa voivat hakea sekä ylioppilaat että kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. Myös EB-, IB-, tai RP-tutkinnon viimeistään vuonna 2018 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat ja Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat ovat hakukelpoisia DIA-yhteisvalinnassa.

Tarkemmin hakukelpoisuudesta voit lukea DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin koulutuksiin hakemisessa on hieman erilaiset valintamenettelyt ja -perusteet. Yhteisvalinnassa voivat hakea kaikki korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet henkilöt. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on todistettava suomen kielen taitonsa.

Hakuasiakirjat

Yhteishaun mahdolliset liitteet on palautettava Aalto-yliopistoon 16.4.2018 kello 15 mennessä. Tutustu ohjeisiin tarkasti DIA-valinnan sivuilla.

Haku tiedekilpailussa menestyneille

Valtakunnallisissa luonnontieteellisissä lukiolaiskilpailuissa menestyneet voivat hakea TTY:lle yhteishaussa, itse valinta suoritetaan yliopiston erillisvalintana. Hakuaika on 14.–28.3.2018.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin hakukohteisiin voidaan hyväksyä ilman valintakokeita

  • MAOLin valtakunnallisten, lukuvuonna 2016–2017 tai 2017–2018 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) kymmenen parasta.


Hakijoiden on toimitettava kirjallinen todistus kilpailumenestyksestään. Hakijoiden hyväksymisen edellytyksenä on ylioppilastutkinnon suorittaminen.

Jos haet kilpailumenestyksen perusteella, huomaa, että tämän hakuryhmän hakukohteet on nimetty Opintopolkuun muodossa "Haku tiedekilpailuissa menestyneille, Hakukohde (esim. Biotekniikka), tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)".

Päivittäjä: Saara Kallio, 21.09.2017 14:58.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä