Diplomi-insinööriksi - Tampereen teknillinen yliopisto

Hae diplomi-insinööriksi

TTY on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa. Hakukohteita diplomi-insinöörikoulutukseen on 12. Tutustu opiskelualoihimme (hakukohteet) ja opiskeluun TTY:llä. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto).

Tällä sivulla kerrotaan DIA-yhteisvalinnasta. Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat  hakea TTY:lle maisterihaun hakukohteisiin suorittamaan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa. Jos sinulla on jo alempi korkeakoulututkinto, tutustu TTY:n maisterihakuun.

DIA- yhteisvalinta tarkoittaa käytännössä sitä, että samoilla valintakokeilla voit hakea yhteishaussa useisiin diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteesiin. Tutustu DIA-yhteisvalinnan valintaperusteisiin huolellisesti. Hae koulutuksiin täyttämällä sähköinen hakemus Opintopolussa korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana 14.28.3.2018.

 

Voit tulla valituksi diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteisiin kolmella tavalla:

  1. Alkupistevalinnassa: Voit tulla hyväksytyksi alkupistevalinnan valintaryhmässä, jos ylität hakukohteen kynnysehdot. Ehdot täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alkupistetaulukon mukaisesti ja valitaan hakukohteen kiintiön mukaisesti. Jos saat tiedon toukokuussa, että sinut on valittu alkupistevalinnan kiintiössä, sinun ei tule osallistua valintakokeisiin.
     
  2. Alku- ja valintakoepisteiden perusteella: Voit tulla valituksi alku- ja valintakoepisteiden yhteistuloksella.
     
  3. Valintakoepisteiden perusteella: Voit tulla valituksi pelkän valintakoemenestyksen perusteella.


Hakijana et voi itse vaikuttaa siihen, missä valintaryhmässä sinut valitaan. Olet automaattisesti mukana kaikkien valintaryhmien valinnassa hakemalla mihin tahansa DI-hakukohteeseen.

Alkupistevalinnassa valitaan vähintään 20 % ja enintään 50 % hakukohteen kiintiöstä. Alkupistevalinnan jälkeen jäljellä olevasta kiintiöstä 70 % valitaan alku- ja valintakoepisteiden perusteella ja 30 % pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Huom! Poikkeuksena MAOLin tiedekilpailuissa menestyneet voivat tulla valituksi ilman valintakokeita. Lue lisää tämän sivun lopusta.

Hakeminen

Haku etenee seuraavasti:

Täytä hakemus Opintopolussa

Korkeakoulujen kevään yhteishaun hakuaika on 14.–28.3.2018. Täytä hakemus hakuaikana kirjautumalla nettipankkitunnuksillasi Opintopolkuun.

Aseta Opintopolun hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen enintään kuusi hakukohdetta. Laita ylimmäksi hakutoiveeksi se, mihin todella haluat eniten. On tärkeää, että asetat hakukohteet mieluisuusjärjestykseen hakuaikana. Hakuajan jälkeen et voi muuttaa järjestystä.

Yhteishaussa sinulle tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä korkeakoulupaikkaa - sitä, jonka olet hakulomakkeella asettanut korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Kaikkien valintojen tulosten julkaisun jälkeen voi kuitenkin tulla tilanteita, jossa hakija saa valita, minkä paikan ottaa vastaan.

Yliopistolain mukaan korkeakoulujen on varattava yhteishaussa osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Kevään 2018 yhteishaussa TTY varaa aloituspaikoista DI-kohteissa vähintään 60 % ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Alkupistevalinnan tulokset

Alkupistevalinnan tulokset valmistuvat toukokuussa ennen valintakokeita. Jos saat tiedon, että sinut on valittu alkupistevalinnan kiintiössä, sinun ei tule osallistua valintakokeisiin

Valintakokeet ja valinnan tulokset

Valintakokeisiin osallistuvat ne hakijat, jotka eivät ole hyväksyttävissä olevia alkupistevalinnassa. Emme lähetä valintakokeisiin erillistä kutsua. Lue lisää valintakokeista ja valintakoejärjestelyistä.

Opiskelijavalinnan tulokset -sivulla kerrotaan tarkemmin opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta.

 

Hakukelpoisuus ja liitteet

Kuka voi hakea DIA-yhteisvalinnassa?

Diplomi-insinöörin ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa voivat hakea sekä ylioppilaat että kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. Hakemuksen voivat jättää myös EB-, IB-, tai RP-tutkinnon viimeistään vuonna 2018 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat ja Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat ovat hakukelpoisia DIA-yhteisvalinnassa.

Voit lukea lisätietoja hakukelpoisuudesta DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jos et ole saanut koulusivistystäsi suomeksi, sinun on todistettava suomen kielen taitosi.

Hakuasiakirjat

Palauta yhteishaun mahdolliset liitteet Aalto-yliopistoon 13.4.2018 kello 15 mennessä. Tutustu ohjeisiin tarkasti DIA-valinnan sivuilla.

Haku tiedekilpailussa menestyneille

Valtakunnallisissa luonnontieteellisissä lukiolaiskilpailuissa menestyneet voivat hakea TTY:lle yhteishaussa. Hakuaika on 14.–28.3.2018.

Sinut voidaan hyväksyä tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin hakukohteisiin ilman valintakokeita, jos olet sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon MAOLin valtakunnallisissa, lukuvuonna 2016–2017 tai 2017–2018 lukion viimeisille kursseille järjestetyissä matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailuissa (Datatähti). 

Toimita todistus kilpailumenestyksestäsi sähköpostitse. Hakijat voidaan hyväksyä vain, jos he ovat suorittaneen ylioppilastutkinnon.

Jos haet kilpailumenestyksen perusteella, huomaa, että tämän hakuryhmän hakukohteet on Opintopolussa nimetty muodossa "Haku tiedekilpailuissa menestyneille, Hakukohde (esim. Biotekniikka), tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)".

Päivittäjä: Sara Heikkilä, 16.03.2018 13:29.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä