FiTech opetus - Tampereen teknillinen yliopisto

FiTech opetusta

Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa FITech-opiskelijoille sivuaineopintoja.
 

Automaatiotekniikan sivuaine (20 op)

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee robotiikan ja automaatiotekniikan perusteet, ymmärtää niiden
vaikutukset kokonaisjärjestelmien toimintaan ja pystyy seuraamaan alan kehitystä ja arvioimaan uusien teknologioiden
ja tuotteiden soveltuvuutta kehitettäviin kokonaisjärjestelmiin.

Syksy 2018

ASE-1130 Automaatio  5 op (Toteutuskerta ASE-1130 2018-4)

IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät  5 op (Toteutuskerta IHA-3110 2018-4)

Kevät 2019

IHA-4206 Mechatronics and Robot Programming  5 op

ASE-9306 Introduction to Robotics and Automation 5 op 

Lisätietoja:

Professori Seppo Tikkanen
Professori Matti Vilkko

Materials Engineering (minor, 20 cr)

A minor in the material science gives the student basic knowledge on ceramics, polymers and composite materials.
In addition, the wear and corrosion properties of different material groups are studied. After completing the minor,
the student understands the use of each material group and also their limitations.

Syksy/Autumn 2018

MOL-32307 Materials Performance 5 cr

MOL-42106 Polymeric Materials 5 cr

Kevät/Spring 2019

MOL-42236 Advanced Composites 5 cr

MOL-52026 Advanced Ceramics 5 cr

Lisätietoja/Additional information:

Professori Petri Vuoristo
Professori Pasi Peura

 

Tietoa FITechistä

Koko FITech-opintotarjonta syksyllä 2018:

FITech-Courses-Programs-fall-flyer.pdf

 

Päivittäjä: Seppo Tikkanen, 22.08.2018 10:18.
Asiasanat: opiskelu ja opetus