Väylät tutkinto-opiskelijaksi - Tampereen teknillinen yliopisto

Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoin yliopisto tarjoaa myös väyläopintoja. Väyläopinnot on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi TTY:lle.

Väylien opiskelijavalintakriteerit 2017.

Huomioi, että väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Jos olet siis suorittanut kokonaan tai pääosin saman alan tai lähialan ylemmän korkeakoulututkinnon, et voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

TTY:llä suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista löydät Hakukelpoisuus-sivulta.

 

 

Lyhyt väylä

Vietä välivuosi tehokkaasti

Hakeudu tutkintoon tai preppaa tietojasi lyhyen väylän opintojen avulla! Jos opiskelupaikka jää saamatta tai haluat miettiä vaihtoehtojasi, samalla omaa osaamistasi täydentäen, hakeudu TTY:n avoimen yliopiston lyhyelle väylälle. 20 opintopisteen laajuiset lyhyen väylän opinnot sisältävät matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Opinnot sisältyvät tutkintoon ja niistä on laajasti hyötyä monella alalla. Väylällä opiskellut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös kevään yhteishaussa.

Lue lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen Roosan kokemuksia lyhyestä väylästä ja opiskelusta TTY:llä.

Lyhyt väylä kestää kevätlukukauden, ja opiskelijan on suoritettava neljän opintojakson opintokokonaisuus tuona aikana (31.7. mennessä). Suoritettuaan opintojaksot vähintään erikseen määrätyllä painotetulla keskiarvolla opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Lyhyen väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi kaikkiin DI-hakukohteisiin.

Lyhyen väylän opintojaksot:

  • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1 (5 op)
  • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, (5 op)
  • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, (7 op)
  • KEB-61100 Insinöörikemia, (3 op)

Yhteensä 20 op

Opetus järjestetään kevätlukukaudella pääosin arki-iltaisin klo 16 jälkeen. Poikkeuksena ovat Insinöörifysiikan luennot, jotka ovat päiväsaikaan. Insinöörifysiikan harjoitukset ovat ilta-aikaan.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi lyhyen väylän kautta, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus
automaatiotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka, tietojohtaminen, tietotekniikka Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5.
biotekniikka, teknis-luonnontieteellinen, teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajakoulutus ja ympäristö- ja energiatekniikka Väylän opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 4.
tuotantotalous Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 4,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkä väylä

Pitkän väylän kautta voi hakeutua suureen osaan hakukohteista. Väylän suorittamiseen ei ole aikarajaa. Opiskelijan on suoritettava 40 opintopistettä yliopiston opintojaksoja. Opintojen tulee sisältää 19 op matematiikan perusopintoja ja muiden opintojen on oltava ko. tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheeseen hyväksyttäviä opintoja.

Suoritettuaan opintojaksot vähintään vähimmäisarvosanalla opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi pitkän väylän kautta, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus
automaatiotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka ja tietotekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3.
biotekniikka, teknis-luonnontieteellinen, teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajankoulutus ja ympäristö- ja energiatekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5. Mikäli fysiikan, kemian ja matematiikan (19 op) opintoja ei ole suoritettu hakukohteen oppimäärän mukaisina, tulee kunkin aineen opintojen painotetun keskiarvon olla vähintään 4.

 

 

 

 

 

 

 

Väylä tekniikan maisteriohjelmiin (DI-väylä)

Väylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Väyläopintojen laajuus on 20–30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Tarkemmat valintakriteerit väylän hakuoppaassa:

Hakuopas 2017 (pdf)

Motivaatiokirjeohje ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille (pdf)

Tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä on tarjolla ensimmäistä kertaa myös englanniksi lukuvuonna 2017-2018.


Englanninkielinen kandidaattiväylä

Väyläopinnot on tarkoitettu englanninkieliseen tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville.

Väylälle ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Väyläopintojen tarkoituksena on arvioida opiskelijan opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen.

Väyläopinnot koostuvat englanninkielisen International Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) -tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista. Tutkinto-ohjelmaan hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla alla olevat opintojaksot vähintään keskiarvolla 3,5 yhden lukuvuoden aikana, viimeistään 31.7.

Suoritettavat opintojaksot lukuvuonna 2017-2018 ovat:

MAT-01166 Mathematics 1, (5 op)
MAT-01266 Mathematics 2, (5 op)
FYS-1216 Physics 1, (4 op)
TIE-02106 Introduction to Programming, (5 op)

Yhteensä                            19 op

Väylän suoritettuaan väyläopiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yllä mainittuun kandidaatin tutkinto-ohjelmaan. Kun väyläopiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi, väylällä suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

 

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Pitkän tai lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Englanninkielisen kandidaattiväylän suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi englanninkieliseen International Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) -kandidaatinohjelmaan.

Tekniikan maisteriohjelmaan johtavan väylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinto-opiskeluoikeutta suomalaisessa tai ulkomaalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettua samaa tutkintoa. Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi, jos hän luopuu voimassaolevasta tutkinto-opiskeluoikeudestaan viimeistään 31.7.

Huomioi, että väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Jos olet siis suorittanut kokonaan tai pääosin saman alan tai lähialan ylemmän korkeakoulututkinnon, et voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon todistuksella. Todistus on toimitettava 31.7. mennessä.

Suomen kielen taito on riittävä, kun osakokeiden (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) keskiarvo on vähintään 3,5.

Ennen 1.12.2011 suoritetut testit: taso 4-5 uudella asteikolla, taso 6 vanhalla asteikolla. Lisätietoja kielitutkinnoista saat Opetushallituksen verkkosivuilta.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea myös DIA-valinnassa. Tällöin hakija ei saa lisäpisteitä suoritetuista opinnoista, mutta ne voidaan sisällyttää tutkintoon. Nämä kaksi hakutapaa eivät sulje toisiaan pois.

Päättyneen 100 op:n väylän siirtymäaika

• Aiemmin 100 op:n arkkitehtuurin väylällä aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista saattaa opinnot loppuun väylän periaatteiden mukaisesti eli suorittamalla tietyt nimetyt opintojaksot (yht. 100 op) vähintään keskiarvolla 4,0/5. Siirtymäkausi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Päivittäjä: Sini Ullgren, 15.09.2017 14:24.
Sisällöstä vastaa: Ullgren Sini
Asiasanat: opiskelu ja opetus, avoin yliopisto