Väylät tutkinto-opiskelijaksi - Tampereen teknillinen yliopisto

Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen yliopiston väyläopinnot on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi TTY:lle. Lue lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen opiskelijan kokemuksia lyhyestä väylästä ja opiskelusta TTY:llä.

Väylien opiskelijavalintaperusteet (pdf) 2018.

Väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista löydät Hakukelpoisuus-sivulta.

Suomenkielisten väyläopintojen lisäksi tarjolla on myös väylä englanninkieliseen tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan sekä väylä englanninkielisiin tekniikan maisteriohjelmiin. Lisätietoja löydät englanninkieliseltä väyläsivulta.

 

 

Lyhyt väylä

Diplomi-insinööriksi ilman valintakokeita

Hakeudu tutkintoon tai preppaa tietojasi lyhyen väylän opintojen avulla! Jos opiskelupaikka jää saamatta tai haluat miettiä vaihtoehtojasi, samalla omaa osaamistasi täydentäen, hae TTY:n avoimen yliopiston lyhyelle väylälle. 20 opintopisteen laajuiset lyhyen väylän opinnot sisältävät matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Väylällä opiskellut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös kevään yhteishaussa.

Lue lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen Roosan kokemuksia lyhyestä väylästä ja opiskelusta TTY:llä.

Lyhyt väylä kestää yhden kevätlukukauden, ja opiskelijan on suoritettava neljän opintojakson opintokokonaisuus tuona aikana (31.7. mennessä). Suoritettuaan opintojaksot vähintään erikseen määrätyllä painotetulla keskiarvolla (ks. alempaa) opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Lyhyen väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi kaikkiin DI-hakukohteisiin. Opinnot voi pääsääntöisesti sisällyttää tutkintoon.

Lyhyen väylän opintojaksot:

  • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1 (5 op)
  • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, (5 op)
  • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, (7 op)
  • KEB-61100 Insinöörikemia, (3 op)

Yhteensä 20 op

Opetus järjestetään kevätlukukaudella pääosin arki-iltaisin klo 16 jälkeen. Poikkeuksena ovat Insinöörifysiikan luennot, jotka ovat päiväsaikaan. Insinöörifysiikan harjoitukset ovat ilta-aikaan. Tutustu lyhyen väylän lukujärjestykseen (pdf). Lyhyen väylän opetus on pääosin lähiopetusta ja edellyttää sekä läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa että itsenäistä opiskelua vapaa-ajalla. Avoin yliopisto tarjoaa väylälle valmentavia opintojaksoja syyslukukaudella. Johdatuskurssit ovat suositeltavia, jos haluat täydentää matematiikan ja/tai fysiikan osaamistasi.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi lyhyen väylän kautta, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus

automaatiotekniikka, konetekniikka,

materiaalitekniikka, rakennustekniikka,

sähkötekniikka, tietojohtaminen ja tietotekniikka

Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5.

biotekniikka, teknis-luonnontieteellinen,

teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten

aineiden opettajakoulutus ja ympäristö- ja energiatekniikka

Väylän opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 4.
tuotantotalous Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 4,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkä väylä

Pitkän väylän kautta voi hakeutua suureen osaan hakukohteista. Väylän suorittamiseen ei ole aikarajaa. Opiskelijan on suoritettava 40 opintopistettä yliopiston opintojaksoja. Opintojen tulee sisältää 19 op matematiikan perusopintoja ja muiden opintojen on oltava ko. tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheeseen hyväksyttäviä opintoja.

Suoritettuaan opintojaksot vähintään vähimmäisarvosanalla opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi pitkän väylän kautta, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus
automaatiotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka ja tietotekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3.
biotekniikka, teknis-luonnontieteellinen, teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajankoulutus ja ympäristö- ja energiatekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5. Mikäli fysiikan, kemian ja matematiikan (19 op) opintoja ei ole suoritettu hakukohteen oppimäärän mukaisina, tulee kunkin aineen opintojen painotetun keskiarvon olla vähintään 4.

 

 

 

 

 

 

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna 31.7. mennessä, jotta voi tulla valituksi kyseisen kevään haussa.

 

Väylä tekniikan maisteriohjelmiin (DI-väylä)

Väylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Väyläopintojen laajuus on 20–30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Tarkemmat valintakriteerit väylän hakuoppaassa:

Hakuopas 2017 (pdf) Vuoden 2018 hakuopas julkaistaan ennen hakuajan alkua. Hakuaika vuonna 2018 on 18.6. - 8.7.2018.

Motivaatiokirjeohje ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille (pdf)

Tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä on tarjolla ensimmäistä kertaa myös englanniksi lukuvuonna 2017-2018.

Väyliä tukevat opintojaksot

Syyslukukaudella järjestetään kaksi johdatuskurssia, joiden tarkoitus on tukea lyhyen väylän opintoja. Opintojaksot ovat:

  • MAT-01010 Johdatus yliopistomatematiikkaan (8 op)
  • FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan (5 op)

Johdatus yliopistomatematiikkaan ja johdatus yliopistofysiikkaan -opintojaksot järjestetään klo 16 jälkeen. Näitä syksyllä järjestettäviä opintojaksoja suositellaan, jos opiskelija haluaa täydentää osaamistaan matematiikassa ja/tai fysiikassa. Esim. Johdatus yliopistomatematiikkaan -opintojakso ei korvaa lukion pitkää matematiikkaa, mutta täydentää lukion lyhyen matematiikan tietoja kohti yliopistomatematiikkaa. Johdatuskursseja ei voi sisällyttää tutkintoon.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Pitkän tai lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Englanninkielisen kandidaattiväylän suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi englanninkieliseen International Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) -kandidaatinohjelmaan.

Tekniikan maisteriohjelmaan johtavan väylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta TTY:llä tai TTY:n yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi. Kielitaidon osoittava todistus on toimitettava TTY:lle 31.7. mennessä. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista löydät Hakukelpoisuus -sivulta.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea myös DIA-valinnassa. Tällöin hakija ei saa lisäpisteitä suoritetuista opinnoista, mutta ne voidaan sisällyttää tutkintoon. Nämä kaksi hakutapaa eivät sulje toisiaan pois.

Päättyneen 100 op:n väylän siirtymäaika

• Aiemmin 100 op:n arkkitehtuurin väylällä aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista saattaa opinnot loppuun väylän periaatteiden mukaisesti eli suorittamalla tietyt nimetyt opintojaksot (yht. 100 op) vähintään keskiarvolla 4,0/5. Siirtymäkausi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Päivittäjä: Sini Ullgren, 24.05.2018 12:27.
Sisällöstä vastaa: Ullgren Sini
Asiasanat: opiskelu ja opetus, avoin yliopisto