Väylät tutkinto-opiskelijaksi - Tampereen teknillinen yliopisto

Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen yliopiston väyläopinnot on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon. Lue lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen opiskelijan kokemuksia lyhyestä väylästä ja yliopisto-opiskelusta.

Väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista löydät Hakukelpoisuus-sivulta.

Suomenkielisten väyläopintojen lisäksi tarjolla on myös väylä englanninkieliseen tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan sekä väylä englanninkielisiin tekniikan maisteriohjelmiin. Lisätietoja löydät englanninkieliseltä väyläsivulta.

Huomaathan, että keväällä 2019 hakeudut tutkinto-opiskelijaksi uuteen Tampereen yliopistoon. Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistävät voimansa ja muodostavat uuden korkeakoulujen yhteisön. Tampereen korkeakoulusäätiö yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi 1.1.2019 alkaen. Uuden yliopiston nimi on Tampereen yliopisto.

 

 

Katso väylien hakuajat Hakeminen-sivulta.

Lyhyt väylä

Diplomi-insinööriksi ilman valintakokeita

Hakeudu tutkintoon tai preppaa tietojasi lyhyen väylän opintojen avulla! Jos opiskelupaikka jää saamatta tai haluat miettiä vaihtoehtojasi, samalla omaa osaamistasi täydentäen, hae avoimen yliopiston lyhyelle väylälle. Lyhyen väylän opinnot sisältävät matematiikan, fysiikan ja kemian tai ohjelmoinnin opintoja. Väylällä opiskellut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös kevään yhteishaussa.

Lue lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen Roosan kokemuksia lyhyestä väylästä ja yliopisto-opiskelusta.

Lyhyt väylä kestää yhden kevätlukukauden, ja opiskelijan on suoritettava neljän opintojakson opintokokonaisuus tuona aikana (31.7. mennessä). Suoritettuaan opintojaksot vähintään erikseen määrätyllä painotetulla keskiarvolla (ks. alempaa) opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Lyhyen väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi kaikkiin DI-hakukohteisiin. Opinnot voi pääsääntöisesti sisällyttää tutkintoon.

Lyhyen väylän opintojaksot keväällä 2019:

  • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1 (5 op)
  • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2 (5 op)
  • FYS-1091 Insinöörifysiikka I (7 op)
  • KEB-61100 Insinöörikemia (3 op) TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto (5 op)

Yhteensä 20-22 op

Lyhyen väylän opetus on pääosin lähiopetusta ja edellyttää sekä läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa että itsenäistä opiskelua vapaa-ajalla. Osasta luentoja on saatavilla videotallenteet. Tutustu lyhyen väylän lukujärjestykseen (pdf).

Avoin yliopisto tarjoaa väylälle valmentavia opintojaksoja syyslukukaudella. Johdatuskurssit ovat suositeltavia, jos haluat täydentää matematiikan ja/tai fysiikan osaamistasi.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi lyhyen väylän kautta keväällä 2019, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus

automaatiotekniikka, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka, tietojohtaminen, tietotekniikka sekä ympäristö-, energia- ja biotekniikka

Väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.

teknis-luonnontieteellinen, teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajakoulutus

Väylän opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 4.
tuotantotalous Väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 4,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkä väylä

Pitkän väylän kautta voi hakeutua suureen osaan hakukohteista. Väylän suorittamiseen ei ole aikarajaa. Opiskelijan on suoritettava 40 opintopistettä yliopiston opintojaksoja. Opintojen tulee sisältää 19 op matematiikan perusopintoja (MAT-01 ja MAT-02 -alkuiset opintojaksot) ja muiden opintojen on oltava ko. tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheeseen hyväksyttäviä opintoja.

Suoritettuaan opintojaksot vähintään vähimmäisarvosanalla opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi pitkän väylän kautta keväällä 2019, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

hakukohde vaatimus
automaatiotekniikka, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka ja tietotekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3.
teknis-luonnontieteellinen, teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajankoulutus sekä ympäristö-, energia- ja biotekniikka Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5. Mikäli fysiikan, kemian ja matematiikan (19 op) opintoja ei ole suoritettu hakukohteen oppimäärän mukaisina, tulee kunkin aineen opintojen painotetun keskiarvon olla vähintään 4.

 

 

 

 

 

 

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna 31.7. mennessä, jotta voi tulla valituksi kyseisen kevään haussa.

 

Väylä tekniikan maisteriohjelmiin (DI-väylä)

Väylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Väyläopintojen laajuus on 20–30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Tarkemmat valintakriteerit väylän hakuoppaassa:

Hakuopas 2018 (pdf) Hakuaika vuonna 2018 oli 18.6. - 8.7.2018.

Motivaatiokirjeohje ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille (pdf)

Tekniikan maisteriohjelmiin johtava väylä on tarjolla myös englanniksi lukuvuonna 2018-2019.

Väyliä tukevat opintojaksot

Syyslukukaudella järjestetään kaksi johdatuskurssia, joiden tarkoitus on tukea lyhyen väylän opintoja. Opintojaksot ovat:

  • MAT-01010 Johdatus yliopistomatematiikkaan (8 op)
  • FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan (5 op)

Johdatus yliopistomatematiikkaan ja johdatus yliopistofysiikkaan -opintojaksot järjestetään klo 16 jälkeen. Näitä syksyllä järjestettäviä opintojaksoja suositellaan, jos opiskelija haluaa täydentää osaamistaan matematiikassa ja/tai fysiikassa. Esim. Johdatus yliopistomatematiikkaan -opintojakso ei korvaa lukion pitkää matematiikkaa, mutta täydentää lukion lyhyen matematiikan tietoja kohti yliopistomatematiikkaa. Johdatuskursseja ei voi sisällyttää tutkintoon.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Pitkän tai lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan).

Englanninkielisen kandidaattiväylän suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi englanninkieliseen International Degree Programme in Science and Engineering, BSc (Tech) -kandidaatinohjelmaan.

Tekniikan maisteriohjelmaan johtavan väylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kaikkien väylien keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi. Kielitaidon osoittava todistus on toimitettava 31.7. mennessä. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista löydät Hakukelpoisuus -sivulta.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea myös DIA-valinnassa. Tällöin hakija ei saa lisäpisteitä suoritetuista opinnoista, mutta ne voidaan sisällyttää tutkintoon. Nämä kaksi hakutapaa eivät sulje toisiaan pois.

Päättyneen 100 op:n väylän siirtymäaika

• Aiemmin 100 op:n arkkitehtuurin väylällä aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista saattaa opinnot loppuun väylän periaatteiden mukaisesti eli suorittamalla tietyt nimetyt opintojaksot (yht. 100 op) vähintään keskiarvolla 4,0/5. Siirtymäkausi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Päivittäjä: Sini Ullgren, 26.11.2018 11:26.
Sisällöstä vastaa: Ullgren Sini
Asiasanat: opiskelu ja opetus, avoin yliopisto