Avoin yliopisto - Tampereen teknillinen yliopisto

Avoin yliopisto - opiskelumahdollisuuksia kaikille

i

 

Mikä on avoin yliopisto?

Avoimen yliopisto-opetuksen ajatuksena on antaa mahdollisuus yliopisto-opiskeluun kaikille koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. Lisäksi joillakin opintojaksoilla on muita pohjakoulutusvaatimuksia.

Opiskelu on pääosin lähiopetusta, joka koostuu esim. luennoista, harjoituksista ja tenteistä. Opiskelija voi tulla opiskelemaan yksittäisiä opintojaksoja tai vaikka tiettyä aineopintokokonaisuutta.

Lue avoimen yliopiston lyhyen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi päässeen Roosan kokemuksia lyhyestä väylästä ja opiskelusta TTY:llä.

Avoimeen yliopistoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella

 

Hakuaika lukuvuoden 2017-2018 opintojaksoille alkaa 24.7.2017. Hakemusten käsittely aloitetaan 10.8.2017.

Opetustarjonta

TTY:n avoimen yliopiston opiskelija voi opiskella lähes kaikkia tavallisia päiväopetuksen opintojaksoja teekkari- ja arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Lisäksi avoin yliopisto tarjoaa väyläopintoja tutkinto-opiskelijaksi TTY:lle haluaville.
Avoin yliopisto tarjoaa myös jonkin verran omaa iltaopetusta, pääosin lähiopetuksena.

Opintomaksu

  • Avoimet yliopisto-opinnot ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelu avoimessa yliopistossa maksaa 15 €/opintopiste. Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista.  
  • Lyhyen väylän (20 op) opintomaksu on yhteensä 200 €.
  • TTY:n henkilökunnalle opinnot ovat maksuttomia.

 

 

Päivittäjä: Sini Ullgren, 19.06.2017 12:09.
Sisällöstä vastaa: Ullgren Sini
Asiasanat: opiskelu ja opetus, avoin yliopisto