Avoin yliopisto Porissa - Tampereen teknillinen yliopisto

Avoin yliopisto Porissa

Avoimen yliopisto-opetuksen ajatuksena on antaa mahdollisuus yliopisto-opiskeluun koulutustaustasta ja iästä riippumatta muillekin kuin opiskeluoikeuden tutkintoon saaneille. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. Lisäksi joillakin opintojaksoilla on muita pohjakoulutusvaatimuksia.

Opiskelu Porissa on monimuoto-opetusta, joka voi koostua verkko-, etä- tai lähiopetuksesta. Opiskelija voi tulla opiskelemaan yksittäisiä opintojaksoja tai vaikka tiettyä aineopintokokonaisuutta. Porissa on tarjolla vuosittain muutama avoimen kurssi, mutta kaikkeen Porin opetukseen on mahdollista ilmoittautua avoimen yliopiston kautta.

Tutustu täältä Porin tarjontaan!

Opintomaksu

Avoimet yliopisto-opinnot ovat opiskelijalle maksullisia. Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Opiskelu avoimessa yliopistossa maksaa 15 €/opintopiste.

Porin kurssitarjonta kootaan DI-tutkintokoulutuksen opinnoista.

Lukuvuoden 2018-2019 ilta-aikaan tarjottava opetus Porissa: 

 
 • PLA-11011 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op
 • PLA-11310 Matematiikka P1, 4 op
 • PLA-11320 Matematiikka P2, 4 op
 • PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op (pe-ilta, la-päivä)
 • PLA-51101 Teollisuustalouden perusteet, 4 op

 

Avoimen yliopiston väylä tekniikan maisteriohjelmaan, Johtaminen ja tietotekniikka / Pori

Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös suorittamalla yhden lukuvuoden aikana avoimen yliopiston tekniikan maisteriohjelmaan johtavat väyläopinnot, joiden laajuus on 20-30 op. Hakijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta ja hänen on toimitettava valintakelpoisuuden osoittava tutkintotodistus liitteineen väyläopintoihin hakiessaan. Pohjatutkinnon soveltuvuus tarkistetaan ennen väyläopintoihin hyväksymistä. Hakuaika väyläopintoihin on 18.6. - 8.7.2018.

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan vaadittavat opintojaksot lukuvuonna 2018-2019:

Johtaminen ja tietotekniikka, Pori,  21-22 op

Pakolliset opintojaksot

 • PLA-11011 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
 • PLA-11310 Matematiikka P1 4 op
 • PLA-11320 Matematiikka P2 4 op
 • PLA-51101 Teollisuustalouden perusteet 4 op

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot, valitaan toinen:

 • PLA-31100 Ohjelmointitekniikka 5 op
 • PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat 4 op

Yhteensä 21-22 op

Lisätiedot: Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti TTY:n Porin kampuksella. Opinnoille ei ole keskiarvorajaa. Vastaavia opintoja aiemmin jo suorittaneille sekä muille kuin ins. (AMK) –tutkinnon suorittaneille vaadittavat väylän opinnot määritellään tapauskohtaisesti.

Opintojen aikataulu:

 • Johdatus yliopistomatematiikkaan, periodit 1-2
 • Matematiikka P1, periodit 1-2
 • Tiedonhallinta ja tietokannat, periodi 1
 • Matematiikka P2, periodit 3-4
 • Teollisuustalouden perusteet, mahdollista suorittaa joko syksyllä periodit 1-2 (PLA-51101) tai keväällä periodit 3-4 (TTA-11010, Tre)
 • Ohjelmointitekniikka, mahdollista suorittaa joko syksyllä periodi 1, johon tarjolla lähiopetus tai joustavasti itseopiskelen verkkomateriaalin avulla lukuvuoden aikana

 

Avoimen yliopiston opintoihin haetaan TTY:n  sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja sähköpostilla: avoin@tut.fi

Päivittäjä: Tiina Suominen, 22.08.2018 10:26.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä, porin avoin yliopisto