Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Yritysyhteistyö rakennustekniikan opetuksessa

Rakennustekniikan opetuksessa hyödynnetään yritysyhteistyötä monipuolisesti. Vierailuluennoitsijoiden lisäksi merkittävä esimerkki on joka syksyinen kenttäharjoitus, jonne Taratest Oy tarjoaa kairavaunun ja kairaryhmän päiväksi opetuskäyttöön.

Joka syksy koko vuosikurssillinen eli satakunta raksalaista kävelee Ruskoon tutustumaan pohjatutkimuksessa käytettävään kairavaunuun ja pääsevät itsekin kairaamaan. Tämän mahdollistaa yhteistyö tamperelaisen geoteknisen suunnittelutoimiston Taratest Oy:n kanssa. He tarjoavat yhden päivän ajaksi kairakaluston ja kairaryhmän opetuskäyttöön, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä monitoimikaira muutenkin kuin kuvissa. 

Rakennustekniikan opetuksessa yrityksiä hyödynnetään muutenkin laajasti. Vierailuluennoitsijoita on lähes joka opintojaksolla, joten keskusteluyhteys yrityksiin säilyy ja varmistetaan opetuksen ajantasaisuus. Lisäksi yritykset tarjoavat tutustumiskohteita, ideoivat opinnäytetyöaiheita ja osallistuvat myös opinnäytetöiden ohjaamiseen. Yritysrahoitteidet tutkimushankkeet ja pienpalvelutoiminta tarjoavat opinnäytetöiden lisäksi kesätyömahdollisuuksia opiskelijoille etenkin kentällä ja geolaboratoriossa.

Raksalaiset käyvät myös runsaasti alan töissä jo opiskeluaikana. Työskentely toisaalta tukee opiskelua, mutta voi päällekkäisten aikataulujen vuoksi haitata etenkin pakollista läsnäoloa vaativia opintoja. Rakennustekniikassa onkin käynnistynyt kehityshanke, jossa yhdessä yritysten kanssa kehitetään menetelmiä työskentelyn opinnollistamiseen eli miten työssä hankittavia tietoja ja taitoja  voitaisiin suunnitelmallisesti tunnistaa ja hyväksyä osaksi opintoja. Hanketta pilotoidaan yhteistyösopimuskumppaneiden kanssa. Vuoden 2017 aikana rakennustekniikan alaa koskevia yhteistyösopimuksia on solmittu Swecon, Sitowisen ja Pöyryn kanssa. Sopimuksilla halutaan kehittää rakennetekniikan tutkimusta, diplomi-insinöörien koulutusta ja alan täydennyskoulutusta

 

Uutisen jättäjä: Minna Leppänen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, yritysyhteistyö, työssäoppiminen, tekemällä oppiminen, rakennustekniikka