Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Yhdeksän tenure track -tehtävää avoinna älykkäiden koneiden alalla

Tampereen teknillisellä yliopistolla on avoinna yhdeksän tenure track -tehtävää, jotka sijoittuvat laajasti älykkäiden koneiden tutkimusalueelle. Hakuaika päättyy 4.4.2018.

Älykkäiden koneiden alaan kuuluvat muun muassa tekoäly teollisessa tuotannossa, valmistus- ja prosessiympäristöt, robotiikka (kenttärobotit, teollisuusrobotit ja sosiaaliset robotit), autonomiset liikkuvat koneet, älykkäät koneet, sekä älykäs kaupunki ja liikkuminen.

Aloilla sovelletaan lukuisia tekniikoita ja menetelmiä erityisesti tulevaisuuden järjestelmien kognitiivisien suorituskyvyn kehittämiseksi, kuten sovellettua matematiikkaa, laskennallisia algoritmeja, signaalinkäsittelyä, koneoppimista, ohjelmistoarkkitehtuureja, elektroniikkaa, kyberturvallisuutta, hajautettuja järjestelmiä, langatonta viestintää ja automaatiotekniikkaa.

Tutkimuksessa keskitymme erityisesti seuraaviin aloihin: 

  • Sovellettu matematiikka (datatiede ja matemaattinen mallinnus)
  • Automaatio- ja systeemitekniikka (kompleksiset dynaamiset järjestelmät)
  • Sulautetut järjestelmät (elektroniikka ja digitaalinen suunnittelu)
  • Tietokonetekniikka (grafiikkaprosessointi ja visualisointi)
  • Signaalinkäsittely (tekoäly, luonnollisen kielen käsittely)
  • Ohjelmistotekniikka ja -kehitys (reaaliaikaiset ohjelmistot, kyberturvallisuus) 
  • Tietoliikennetekniikka (langaton viestintä, paikannus- ja tutkajärjestelmät)

 
Arvostamme erityisesti osaamista, joka vahvistaa tai laajentaa TTY:n nykyistä tutkimustoimintaa, mutta huomioimme myös hakijat, jotka edustavat älykkäiden koneiden ja robotiikan nousevia aloja kuten semanttinen mallinnus, yhteenliitettävyys, robottinäkö, älykäs ohjaus, suunnittelu, koneoppiminen, inversiomatematiikka, ennakoiva analytiikka, tekoäly, kognitiiviset teknologiat sekä ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus.

Lisätietoja ja hakuohjeet: http://www.tut.fi/openpositions.

Hakuaika päättyy 4.4.2018.

Uutisen jättäjä: Miia Haikonen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tenure track, älykkäät koneet