Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahastosta 100 000 euroa materiaalitutkimukseen

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tukisäätiön Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto rahoittaa materiaalitekniikan tutkimusta 100 000 eurolla. Tavoitteena on kehittää termisiltä ominaisuuksiltaan räätälöityjä metallien ja elastomeerien yhdistelmärakenteita.
Kuvassa professori Minnamari Vippola, vuorineuvos Paavo V. Suominen sekä Assistant Professor Essi Sarlin.
Kuvassa professori Minnamari Vippola, vuorineuvos Paavo V. Suominen sekä Assistant Professor Essi Sarlin.

Hybridi- eli yhdistelmämateriaaleissa voidaan yhdistää eri materiaalien hyviä ominaisuuksia ja räätälöidä siten rakenteita eri sovelluskohteisiin. Esimerkiksi metalleja ja elastomeereja yhdistämällä voidaan saavuttaa rakenteita, joilla on erinomaiset äänen- ja värähtelynvaimennusominaisuudet yhdistettynä hyviin mekaanisiin ominaisuuksiin. Tällaisia metalli-elastomeeri-hybridirakenteita voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa koneiden suojarakenteissa.

Nyt alkaneessa Vuorineuvos TTY:n tukisäätiön Paavo V. Suomisen rahaston rahoittamassa hankkeessa suunnitellaan ja valmistetaan metalli-elastomeeri-hybridirakenteita, joille luodaan halutun kaltaiset lämmön siirto- ja varastointiominaisuudet räätälöimällä hybridirakenteiden termisiä ominaisuuksia. Työssä hyödynnetään faasimuutosmateriaaleja.

– Faasimuutosmateriaalit yhdistetään osaksi elastomeerirakenteita, jolloin elastomeerien hyviin ominaisuuksiin, kuten erinomaiseen vaimennuskykyyn, saadaan liitettyä myös kontrolloitavat termiset ominaisuudet. Elastomeerirakenne liitetään edelleen metalliin, jolloin saavutetaan muun muassa halutut mekaaniset ominaisuudet, kertoo tutkimusprojektia vetävä Assistant Professor (tenure track) Essi Sarlin

Sarlinin mukaan monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta erilaisten faasimuutosmateriaalien määrä sekä niiden sovellusmahdollisuudet ovatkin voimakkaassa kasvussa. Sovelluskohteita löytyy erityisesti rakennusteollisuudesta, logistiikan kylmäketjusovelluksista, autoteollisuudesta sekä elektroniikkateollisuudesta.

Tukea tutkimukseen ja opetukseen

TTY:n tukisäätiön Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto tukee TTY:n energia- ja prosessitekniikan alan tutkimusta ja opetusta sekä palkitsee alalta valmistuneita opiskelijoita tunnustusstipendein. Lisäksi se myöntää vuosittain 200 euron stipendin kaikille Tampereen seudun lukioissa pitkässä matematiikassa laudatur-arvosanan suorittaneille ylioppilaille. Rahasto on perustettu vuonna 1976.

TTY:n tukisäätiö tukee yliopiston tutkimusta ja muuta toimintaa taloudellisesti. Vuosittainen tuki on ollut hieman yli miljoona euroa. Tukisäätiö toimii pääosin lahjoitus- ja testamenttivaroin.

Lisätiedot:

Assistant Professor (tenure track) Essi Sarlin, etunimi.sukunimi@tut.fi, p. 040 849 0146

TTY:n tukisäätiö: Mira Toroi, etunimi.sukunimi@tut.fi, p. 040 198 1829

Lue myös: Materiaalien vanheneminen selviää yhteistyöllä (16.9.2016)

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tty:n tukisäätiö, paavo v. suomisen rahasto, materiaalioppi