Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto palkitsee pitkän matematiikan laudaturit

Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto palkitsee stipendillä Tampereen kaupunkiseudun lukioissa pitkän matematiikan laudaturin kirjoittaneet ylioppilaat. Matematiikan taitajia oli tänä keväänä 59.

Eniten stipendejä saavat Tampereen yhteiskoulun lukion (15), Tampereen klassillisen lukion (14) ja Kalevan lukion (8) ylioppilaat. Stipendi on suuruudeltaan 200 euroa.

Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto on yksi Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoista. Rahasto tukee apurahoin ja stipendein TTY:n jäähdytys- ja konetekniikan alan opintoja ja tutkimusta. Sen perustaja, vuorineuvos Suominen haluaa kiinnittää huomiota myös matematiikan opintojen tärkeyteen. Jakamalla stipendejä matematiikassa hyvin menestyneille nuorille, rahasto toivoo kiinnostuksen pitkän matematiikan opintoja kohtaan lisääntyvän.

Lisätietoja:

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö, toiminnanjohtaja Mira Toroi, mira.toroi@tut.fi, p. 040 553 2344

 

Pitkän matematiikan laudaturit 2017, kevään ylioppilaat:
 

Hatanpään lukio
Lignell Leevi

Kalevan lukio
Ikävalko Ella
Juvonen Vilja
Korpinen Roope
Kovalainen Jarkko
Mettälä Miska
Parkkila Mikael
Takala Helmi
Takalo Anna

Kangasalan lukio
Majakangas Eemeli
Nieminen Sanni

Lempäälän lukio
Cederlöf Antti
Niemirepo Teo

Nokian lukio
Nieminen Jesse

Pirkkalan yhteislukio
Kulmala Mico
Tervanen Karoliina

Sammon keskuslukio
Sundström Max

Tampereen klassillinen lukio
Aalto Roosa
Ahrio Eino
Alila Anni
Hartikainen Timo
Kaakkolammi Henrik
Kalliomäki Akseli
Kankaanranta Ida
Kauranen Elina
Kinnunen Tomi
Luukkonen Aleksi
Pitkänen Anne-Maija
Saarinen Salla
Salonen Tommi
Tammilehto Tommi

Tampereen lyseon lukio
Hagelberg Elias
Jarvala Enni
Kulman Iida
Nurmi Veikko
Peura Aino
Lamminsivu Saga
Virtanen Pyry

Tampereen teknillinen lukio
Hyvönen Arttu
Werner Ville

Tampereen yhteiskoulun lukio
Haarni Atte
Hakala Jasmine
Hartikainen Eetu
Kemppi Mikko
Kiilerich Tom
Kontro Suvi
Kääriäinen Santeri
Lassila Anni
Nieppola Elsa
Nykänen Juuso
Ollila Sonja
Pirhonen Anton
Rimmi Eevi
Thomson Emmi
Zechner Reetu

Ylöjärven lukio
Kujansuu Saku
Nyman Toni
Voimanen Eerik
Väyrynen Otto

Yhteensä 59

 

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö, tukisäätiö, stipendi, matematiikka, laudatur