Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Ville Mäellä infra-alan paras opinnäytetyö

TTY:n rakennustekniikan koulutusohjelman opiskelija Ville Mäki palkittiin infra-alan parhaasta opinnäytetyöstä Destia Oy:n järjestämässä opinnäytekilpailussa, jonka tulos julkistettiin torstaina 28.9.2017 pidetyn Maarakennuspäivän yhteydessä Finlandia-talossa.
Kuvassa vasemmalta tulosyksikön johtaja Marko Vasenius Destia Oy:stä sekä Ville Mäki ja Pauli Kolisoja TTY:stä.
Kuvassa vasemmalta tulosyksikön johtaja Marko Vasenius Destia Oy:stä sekä Ville Mäki ja Pauli Kolisoja TTY:stä.

Jo kahdennentoista kerran järjestetyssä Destian opinnäytekilpailussa kohderyhmänä olivat kaikki kesäkuun 2015 jälkeen suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa hyväksytyt opinnäytetyöt. Kilpailun voittajaksi selvinneen Ville Mäen diplomityön aiheena oli ”Traffic Speed Deflectometer -tekniikan käyttö tierakenteiden diagnostiikassa”.

Traffic Speed Deflectometer -tekniikalla tarkoitetaan tehokasta teiden rakenteellisen kunnon inventointimenetelmää, jossa liikennevirran mukana kulkevan puoliperävaunullisen kuorma-auton akselin aiheuttamaa kuormitusvastetta mitataan modernia laseranturitekniikkaa hyödyntäen.

Palkitussa diplomityössä analysoidut mittaukset tehtiin tanskalaisen Greenwood Engineering Ltd:n kehittämättä laitteistolla kesällä 2015, jolloin TSD-tekniikka hyödynnettiin Suomen tieverkolla ensimmäistä kertaa laajamittaisesti. Ville Mäki teki diplomityönsä Roadscanners Oy:n palveluksessa osana PEHKO-projektia, jossa työn ohjaajana toimi yrityksen toimitusjohtaja, TTY:n dosentti Timo Saarenketo.

- Erityisen hienoa TSD-tekniikassa on, että sen avulla tien rakenteellisesta kunnosta on nyt mahdollista saada käytännössä jatkuva mittaustieto, kun aikaisemmin käytössä olleilla tekniikoilla vastaava tieto saatiin vain yksittäisistä, kymmenien tai jopa satojen metrien päässä toisistaan olevista mittauspisteistä. Tällä on suuri merkitys, kun kehitämme ennakoivaa teiden kunnossapitoa osana älykästä infraomaisuuden hallintaa, toteaa dosentti Saarenketo.

- Nyt työkalupakissamme on jälleen yksi uusi digitaalitekniikkaa hyödyntävä tierakenteiden tutkimusväline, jonka tehosta, soveltamispotentiaalista ja myös käytön rajoituksista suomalaisissa olosuhteissa Villen diplomityö antoi paljon uutta tietoa, jatkaa työn ohjaajana TTY:n puolelta toiminut professori Pauli Kolisoja.

Lisätietoja:

Ville Mäen diplomityö
https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24814

Tampereen teknillinen yliopisto
Professori, Pauli Kolisoja, puh. +358 40 585 1025,

Roadscanners Oy
Toimitusjohtaja Timo Saarenketo, puh. +358 50 543 0021,

Uutisen jättäjä: Maria Penttilä
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, diplomityö, infrarakentaminen, tierakenne, digitalisaatio