Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Yhteinen kehittäminen avainasemassa uusien ja houkuttelevien palveluinnovaatioiden syntymisessä

Yritysten tulisi avata rohkeammin rajojaan ja tehdä laajemmin yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaneidensa ja eri alojen toimijoiden kanssa uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, selviää Elina Sillanpään väitöstutkimuksesta.

Asiakkaan ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen on avainasemassa, kun halutaan kehittää houkuttelevia palveluita ja pysyä mukana kilpailussa. Suurin syy siihen, miksi palvelu ei menesty, on usein se, että se ei sovi asiakkaan tarpeisiin. Tampereen teknillisessä yliopistossa väittelevä Elina Sillanpää tutkii väitöskirjassaan asiakkaan integroitumista palveluinnovaatioiden kehittämiseen asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä suhteessa toimitilajohtamispalveluissa.

– Toimitilajohtamispalveluissa yhteinen kehittäminen asiakkaiden ja palveluntuottajan ulkopuolisten tahojen kanssa on ollut vähäistä. Siksi kehitys onkin keskittynyt palveluntuottajan palveluprosessin tehostamiseen uusien ja kiinnostavien palvelukonseptien kehittämisen sijaan, Sillanpää kertoo.

Sillanpään tutkimuksen mukaan palveluinnovaatiot sekä niiden kehittäminen ovat erilaisia riippuen liiketoimintatasosta: tuotantotasolla palveluinnovaatiot keskittyvät enemmän palveluiden toimivuuden kehittämiseen tietyssä asiakassuhteessa. Ylemmillä liiketoimintatasoilla palveluinnovaatiot taas ovat strategisempia, niissä on enemmän verkostoitumista ja ne pyrkivät kattamaan kaikki yrityksen asiakassuhteet. Uusia palvelukonsepteja ja -innovaatioita kehitettäessä on hyvä muistaa, että liiketoimintatasot jatkuvat myös oman yritysten rajojen ulkopuolelle, kuten koko toimialaa kattavalle tasolle.

– Koko toimialaan vaikuttavat innovaatiot ovat perusparannuksia radikaalimpia innovaatioita. Niiden syntymisessä korostuu yrityksen ulkopuolinen yhteistyö ja eri osaamisen yhdistäminen, Sillanpää sanoo.

Tyypillisesti mielletään, että vastuu palveluiden kehittämisestä on palveluntuottajalla. Useat tutkimukset ovatkin keskittyneet tähän, mutta myös asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa uusiin palveluihin.

– Palveluntuottajat ovat usein kriittisiä kumppaneita asiakkaille ja myös asiakkaiden intresseissä on palveluiden kehittäminen, Sillanpää muistuttaa.

Väitöskirjassa esitetään malli asiakkaan mahdollisuuksista vaikuttaa palveluinnovaatioiden syntymiseen.

– Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä suhteessa on kaksi osapuolta – hyvän yhteistyösuhteen synnyttäminen vaatii aktiivisuutta molemmilta osapuolilta.

Väitöstilaisuus perjantaina 2.3.2018

Diplomi-insinööri Elina Sillanpään rakentamistalouden alaan kuuluva väitöskirja Customer Integration into Service Innovations by Developing Information Integration between Parties and Increasing Customer Opportunity to Influence FM Services ("Asiakkaan integroituminen palveluinnovaatioihin toimitilajohtamispalveluissa tiedonkulun parantamisen ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta") tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 2.3.2018 kello 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Hallikas (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi). Tilaisuutta valvoo professori Arto Saari TTY:n rakennustekniikan laboratoriosta, rakennustuotannon ja -talouden yksiköstä.

Elina Sillanpää (33) on kotoisin Alavudelta ja työskentelee tällä hetkellä hankekehityspäällikkönä Kojamo Oyj:ssä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4086-8

Lisätietoja: Elina Sillanpää, puh. 044 557 7787, sillanpaa.elina@gmail.com

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, rakennustekniikka