Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Väriaineilla on mallinnuksen mukaan vaikutusta varauksen siirtoreaktioon aurinkokennoissa

Aurinkoenergia on nopeimmin kasvava uusiutuva energianlähde ja siihen liittyvä teknologia kehittyy vauhdilla. Outi Vilhelmiina Kontkasen väitöstutkimuksen lopputulos selittää ja parantaa aurinkokennomalleja.

Uusia materiaaleja aurinkokennoissa käytettäviksi tutkitaan ja testataan jatkuvasti, koska nykyiset piikennot ovat kalliita, vaikeita kierrättää ja materiaaliltaan taipumattomia. Outi Vilhelmiina Kontkanen keskittyi mallintamaan väitöskirjassaan orgaanisia väriaineita ja niiden vuorovaikutuksia puolijohdepinnan kanssa. Hänen tutkimuksessaan mallinnetut materiaalit ovat nykyisiä halvempia ja kierrätettävämpiä, ja lopputuloksena saatu aurinkokennomalli on värikäs ja joustava.

– Joustavia aurinkokennoja voi liittää eri pinnoille, ei pelkästään katoille. Ne keräävät auringonvaloa monesta kulmasta. Tutkimus antaa uutta tietoa siihen, miten aurinkokennoja voidaan kehittää. Outi Vilhelmiina Kontkanen kertoo.

Aurinkokennoissa varaus, elektroni tai aukko, siirtyy komponentilta toiselle. Tämä siirto aiheuttaa sähkövirran. Väriaineherkistetyissä aurinkokennoissa pääasialliset varauksen siirtymät tapahtuvat elektrolyytin ja väriaineen tai väriaineen ja puolijohteen välillä. Kontkanen keskittyi jälkimmäisiin reaktioihin p-tyypin kennoissa, eli aukon (positiivisen varauksen) siirtoon.

–P-tyypin väriainekennot eivät ole yhtä laajasti tunnettuja kuin muut aurinkokennot. Halusin ymmärtää paremmin p-tyypin aukon siirtoreaktioita, erityisesti sen heikkouksia, ja ehdottaa parannuksia nykyisin käytettäviin p-tyypin systeemeihin, Kontkanen kertoo.

Kontkanen keskittyi tutkimuksessaan teoreettiseen mallinnukseen.

– Mallinnus on nopea ja turvallinen tapa tutkia mahdollisia reaktiota elektronien tasolla. Ainoastaan mallintamalla saadaan tietoa tarkasti elektronirakenteesta, joka on monien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ydin, Kontkanen sanoo.

Väriaine-puolijohde -liitoskohdassa väriaineen ankkuriryhmä kytkeytyy puolijohteen pintaan. Sen kautta tapahtuu varauksen siirtoreaktio.

– Vaikka molekyyli on kytkeytynyt pintaan, se ei tarkoita, että nämä kaksi komponenttia vuorovaikuttavat keskenään –  tai toisin sanoen, että sähkövirta syntyy. Mahdollisiin vuorovaikutuksiin vaikuttavat näiden komponenttien varauksenkuljettajien energiatasojen sijoittuminen toisiinsa nähden ja ankkurin luonne.

– Nämä kaksi ovat tutkimukseni mukaan vahvasti kytköksissä toisiinsa ja siksi ankkuriryhmällä väriaineherkistetyissä aurinkokennoissa on suurempi rooli kuin on odotettu. Ankkuriryhmällä on merkittävä rooli myös energiatasoihin, ei pelkästään sujuvaan varauksen siirtoon, Kontkanen sanoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 2.3.2018

Filosofian maisteri Outi Vilhelmiina Kontkasen fysiikan ja kemian alaan kuuluva väitöskirja Modeling of Charge Transfer at Dye-Semiconductor Interface in p-Type Solar Cells ("Varauksen siirron mallinnus väriaineen ja puolijohteen rajapinnassa p-tyypin aurinkokennoissa") tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 2.3.2018 kello 12.00 alkaen Festiatalon salissa FA032 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Egbert Zojer(Graz University of Technology, Itävalta). Tilaisuutta valvoo professori Tapio Rantala TTY:n fysiikan laboratoriosta.

Outi Vilhelmiina Kontkanen (28) on kotoisin Joensuusta ja työskentelee tällä hetkellä Laboratory of Novel Materials -tutkimusryhmässä Belgiassa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4107-0

Lisätietoja: Outi Vilhelmiina Kontkanen, puh. 050 547 9855,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, fysiikka, energia