Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Väitöstyö esittää ratkaisuja web-sovellusten kehittämiseen

Väitöskirjassaan diplomi-insinööri Janne Lautamäki kuvailee webin rakennetta sovelluskehittäjän näkökulmasta. Lisäksi hän esittää yksityiskohtaisesti, miksi reaaliaikaisten, monen käyttäjien web-sovellusten kehittäminen on vaikeaa.

Sovellukset ovat siirtymässä työpöydältä selaimeen. Janne Lautamäen mukaan työpöytäsovelluksiin verrattuna selaimessa käytettävät web-sovellukset ovat monin tavoin parempia.

–Web-sovellus on julkaisun jälkeen heti käytettävissä kaikilla selaimen sisältävillä laitteilla. Kun käyttäjän tiedot tallennetaan palvelimelle, voi hän käyttää sovellusta missä päin maailmaa tahansa tietokoneilla, tableteilla, puhelimilla tai vaikkapa älytelevisioilla. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia sovelluksen päivittämisestä tai asentamisesta, vaan uusin tarjottu versio on aina automaattisesti käytettävissä.

Web-sovelluksissa nousevana trendinä on käyttäjien välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Järjestelmät, kuten Wikipedia, Facebook, Flickr ja Twitter, pohjautuvat käyttäjien toisilleen tuottamaan sisältöön. Käyttäjien välinen vuorovaikutus on kuitenkin tyypillisesti hitaahkoa, mutta reaaliaikainen käyttäjien välinen interaktio on lisääntymässä. Tästä esimerkkinä Lautamäki mainitsee Google Driven, jossa kaksi tai useampi käyttäjää voi editoida yhteistä tekstidokumenttia.

–Huolimatta webin positiivisista puolista on web-sovellusten kehittäminen vielä työläämpää kuin työpöytäsovellusten, Lautamäki toteaa.

Pääosin vaikeudet johtuvat web-sovellusten luonnostaan hajautetusta luonteesta ja siitä, että alkuperäinen, edelleen käytössä oleva hypertekstin ja kuvien esittämiseen suunniteltu rakenne vaikeuttaa modernien sovellusten kehittämistä. Se, että web-sovellukset käyttävät tyypillisesti tietokantaa tiedon tallentamiseen on myös omiaan tekemään nopeiden käyttäjien välisten interaktioiden toteuttamisesta vaikeaa.

Lautamäki käy väitöstyössään läpi erilaisia sovelluskehyksiä, joita hän myös ryhmittelee eri luokkiin. Hän esittelee ratkaisuja, jotka soveltuvat kaikille web-sovelluskehyksille ja pureutuu myös hieman syvemmälle ympäristöjen erojen aiheuttamiin erityisvaatimuksiin.

Ratkaisuna web-sovellusten kehittämisen ongelmiin Lautamäki esittää, että selaimen ja palvelimen välinen vuorovaikutus toteutetaan kaksisuuntaisen kommunikaatiokanavan avulla. Hän esittää myös, että tietokannan sijaan käyttäjien välisen nopean kommunikaation tulisi tapahtua palvelimen sisäisesti sessioiden välillä.

Väitöstilaisuus on perjantaina 8.11.

Diplomi-insinööri Janne Lautamäen tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja On the Development of Real-Time Multi-User Web Applications ("Reaaliaikaisten monen käyttäjän web-sovellusten kehittämisestä") tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 8.11.2013 kello 12 alkaen Tietotalon salissa TB216 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Olaf Droegehorn (University of Applied Sciences Harz, Germany) ja professori Jari Porras (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Tilaisuutta valvoo professori Tommi Mikkonen TTY:n tietotekniikan laitokselta.

Janne Lautamäki työskentelee tutkijana TTY:n tietotekniikan laitoksella web-ohjelmoinnin tutkimusryhmässä.

Lisätietoja: Janne Lautamäki, puh. 040 519 8898, janne.lautamaki@tut.fi
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3185-9

Uutisen jättäjä: Marjut Kemiläinen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, näkyvyys ja viestintä, väitös, tietotekniikka, verkkosovellus, nettisovellus, lautamäki