Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Tarpeeksi hyvä käyttäjäkokemus vie aloittelevaa start up -yritystä eteenpäin

Nuoret kasvuyritykset eli start upit pyrkivät tuomaan uusia tuotteita ja palveluita markkinoille nopeasti, ketterästi ja uutta kokeillen. Riskiä vähentää käyttäjäpalautteen keruu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta milloin tuote on tarpeeksi hyvä palautteen keruuta varten?

Start upeja yhdistää yleensä resurssipula sekä tuore tiimi. Tavoitteena on kuitenkin nopea kasvu, kunhan ensin löydetään se menestyvä idea. Riskejä voidaan minimoida eri tavoin. TTY:llä 18.8.2017 väittelevä Laura Hokkanen tutki, millainen rooli käyttäjäkokemuksella on start upien kehitystyössä ja miten yritysten tulisi ottaa käyttäjäkokemus huomioon.

– Tämän vuosikymmenen trendi näiden kasvuyritysten kehittämisessä on ollut testata liikeideaa markkinoilla ennen suurten panostusten tekemistä tuotekehitykseen. Erilaisilla aikaisilla tuoteversioilla tai ennakkomyynnillä on pyritty varmistamaan varsinaisen tuotteen kysyntä ennen riskinottoa. Start upien ensimmäisten tuoteversioiden tai tuoteimitaatioiden on tarkoitus herättää kiinnostusta ja mahdollistaa palautteen kerääminen. Nämä tuotteet voidaan hylätä, mikäli vetoa markkinoilla ei vaikuta olevan tarpeeksi liiketoiminnan kehittämiseksi, Hokkanen kertoo.

Ensimmäisten tuoteversioiden kohdalla tämä tarkoittaa, että pitkäaikaiseen käyttöön ei yleensä edes pyritä. Käyttäjälle luodaan arvoa vain juuri sen verran, mitä luotettavan palautteen tai muun datan saamiseksi vaaditaan.

– Nuorten yritysten on kuitenkin tasapainoiltava sen suhteen, milloin käyttäjäkokemus on tarpeeksi hyvä ja saadaan kerättyä hyödyllistä palautetta. Liian vähäinen arvo käyttäjälle ei tuota tulosta, ylilaadun tekeminen vie turhaan resursseja.

Esimerkiksi finanssiteknologian alan start upin on voitava luoda luotettavuuden tunnetta alusta asti, ovathan kyseessä käyttäjän rahat.

– Mikäli luotettavuuden tunnetta ei synny, käyttäjä ei todennäköisesti osaa kuvitella käyttävänsä palvelua ja antaa siitä negatiivista palautetta tai hylkää tuotteen nopeasti. Tällaisessa tapauksessa itse idean toimivuudesta ei saatu vahvistusta puoleen tai toiseen, sillä käyttäjä menetettiin liian aikaisin, Hokkanen sanoo.

Laura Hokkanen selvitti tutkimuksessaan, millaiset menetelmät ja tavoitteet käyttäjäkokemukselle ovat hyödyllisiä start upin kehityksen alkuvaiheissa. Hän muodosti käyttäjäkokemusstrategiasta mallin, joka ohjaa yritystä tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa ja käyttäjien mukaan ottamisessa. Mallissa on huomioitu eri vaiheet start upin elinkaarella idean validoinnista ja kasvuun pyrkimiseen.

Väitöstilaisuus perjantaina 18.8.2017

Diplomi-insinööri Laura Hokkasen tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja From Minimum Viable to Maximum Lovable: Developing a User Experience Strategy Model for Software Startups tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 18.8.2018 kello 12.00 alkaen Tietotalon salissa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Abrahamsson (NTNU, Norja). Tilaisuutta valvoo professori Kaisa Väänänen TTY:n tietotekniikan laboratoriosta.

Laura Hokkanen (31) työskentelee tällä hetkellä TTY:lla tietotekniikan laboratoriossa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3983-1

Lisätietoja: Laura Hokkanen, puh. 040 844 0228,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietotekniikka