Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Sähköisellä aerosolimittalaitteella voi tarkkailla kätevästi ilmanlaatua

Liikenteen ja energiatuotannon aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ovat merkittävä terveysriski tiheään asutuilla alueilla. Tietoisuus terveysriskeistä on kasvattanut tarvetta yksinkertaisille ja edullisille, pienten hiukkasten pitoisuuksia mittaaville laitteille.

TTY:llä väittelevä Antti Rostedt tutki väitöskirjassaan uusia, yksinkertaistettuja sähköisiä aerosolimittalaitteita. Tutkittuja laitteita voidaan soveltaa ilmanlaadun seurantaan sekä ajoneuvojen hiukkaspäästön mittaukseen suoraan pakokaasusta.

– Diffuusiovaraajaan pohjautuvat sähköiset aerosolimittausmenetelmät soveltuvat hyvin pienten hiukkasten pitoisuutta tarkkailevien mittalaitteiden lähtökohdaksi. Tällaisia yksinkertaistettuja ja reaaliaikaisia laitteita voidaan käyttää monien teollisten sovelluskohteiden lisäksi vaikka kotioloissa ilmanlaatuantureina. Ne sopivat myös laajempien anturiverkkojen osaksi tuottamaan mittausinformaatiota paikallisia ilmanlaatuennusteita varten, Antti Rostedt kertoo.

Diffuusiovarautumiseen perustuvat aerosolimittalaitteet vaativat kuitenkin tavalliselta käyttäjältä hieman perehtymistä.

– Mittalaitteiden vasteen tunteminen on tärkeää, sillä ulostulona mitattava sähköinen signaali ei suoraan vastaa yleisimmin käytettyjä ilman laatuun liittyviä suureita, kuten hiukkasten massa- tai lukumääräpitoisuutta. Laitteiden ulostulo kuitenkin yleensä kuvaa hyvin keuhkoihin päätyvien pienten hiukkasten pinta-alapitoisuutta. Tämän suureen on havaittu korreloivan pienhiukkasten aiheuttamien haitallisten terveysvaikutusten kanssa, Rostedt kertoo.

Rostedt kehitti väitöskirjassaan uusia mittausmenetelmiä ja mittalaitteita, joita voidaan käyttää pohjana kaupallisten mittalaitteiden kehitystyössä. Työ on tehty yhteistyössä mittalaitteita valmistavien yritysten kanssa.

Väitöstilaisuus perjantaina 23.2.2018

Diplomi-insinööri Antti Rostedtin aerosolifysiikan alaan kuuluva väitöskirja Diffusion Charging-Based Aerosol Instrumentation: Design, Response Characterisation and Performance tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston Teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 23. 2. 2018 kello 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202. Vastaväittäjänä toimii professori Thomas A.J. Kuhlbusch (Federal Institute of Occupational Safety and Health, Saksa). Tilaisuutta valvoo professori Jorma Keskinen TTY:n fysiikan laboratoriosta.

Lisätiedot: Antti Rostedt puh. 040 198 1004,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, fysiikka