Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Puettavaa elektroniikkaa sairaalavaatteisiin

Diplomi-insinööri Elina Ilén tutkii väitöstyössään tekstiilisten kehoa mittaavien elektrodien soveltuvuutta sairaala- ja terveydenhuollon tuotteisiin.
Elina Ilén (39) tarjoaa puettavan elektroniikan ja vaatetuksen suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitys- sekä hankintapalveluja omassa yrityksessään Planno Oy:ssä. Kuva: Juha Ilén
Elina Ilén (39) tarjoaa puettavan elektroniikan ja vaatetuksen suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitys- sekä hankintapalveluja omassa yrityksessään Planno Oy:ssä. Kuva: Juha Ilén

Väitöstyössä selvitettiin steriloinnin, desinfioinnin ja lianhylkivyyskäsittelyjen vaikutuksia erityyppisten tekstiilielektrodien mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin. Tutkimus lisää tietoa kehoa mittaavan tekstiilituotteen suunnittelemisesta ja avaa entistä laajemmat mahdollisuudet muun muassa esineiden internet -sovellusten luomiseen erityisesti sairaala- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Puettava elektroniikka ja etenkin kehonmittaus on kasvava ala, jossa materiaalitekniikka, elektroniikka ja informaatioteknologia yhdistyvät lääketieteeseen. Toisin kuin perinteiset sairaalassa käytetyt niin sanotut geelielektrodit, tekstiilielektrodit mahdollistavat jatkuvan pitkäaikaisen mittauksen. Ne voidaan kiinnittää huomaamattomasti vaatteeseen huonontamatta vaatteen perusominaisuuksia.

Sairaalaolosuhteissa bakteerien ja virusten tuhoaminen materiaalin pinnalta on välttämätöntä infektioiden leviämisen estämiseksi, joten tekstiilisten anturijärjestelmien tulee täyttää jopa satojen kertojen sterilointi-, desinfiointi- ja puhdistuvuusvaatimukset. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että tavallisten tekstiilien lisäksi myös tutkitut tekstiilielektrodit kestävät nämä dekontaminaatioprosessit menettämättä toimintakykyään. Myöskään lianhylkivyyskäsittelyt eivät huononna elektrodien sähköisiä ominaisuuksia.

Koska puettavia mittauslaitteita voidaan turvallisesti siirtää käyttäjältä toiselle, voidaan tekniikkaa hyödyntää nyt myös kotiterveydenhuollossa. Erityisesti kotikäytössä hyvä puhdistuvuus tavallisessa vesipesussa on oleellista anturien pidemmän toiminta-ajan takaamiseksi. Vaate voi mitata käyttäjäänsä ja lähettää sairaalaan tiedon mikäli henkilön elintoiminnot muuttuvat niin, että sairaalahoitoa tarvitaan. Vastaavasti sairaala voi etäseurata reaaliajassa henkilön liikkeitä ja elintoimintoja esimerkiksi leikkausoperaation jälkeen.

- Esimerkiksi paitaan integroituna tutkitut elektrodit voivat mitata muun muassa sydämen, raajojen lihasten, keuhkojen tai aivojen aktiivisuutta, kehon koostumusta tai nestetasapainoa. Sovelluksista hyötyisivät esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat, leikkauksen jälkeistä kuntoutusta tarvitsevat ja kroonisia sairauksia potevat henkilöt. Vaatteeseen integroidut, tavalliselta tekstiililtä näyttävät anturijärjestelmät ovat käyttömukavuudeltaan paras ratkaisu, Elina Ilén sanoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 26.6.

DI Elina Ilénin materiaalitieteen ja -tekniikan alaan kuuluva väitöskirja Decontamination of Wearable Textile Electrodes for Medical and Health Care Applications (”Puettavien tekstiilielektrodien puhdistuvuus sairaala- ja terveydenhuollon sovelluksissa”) tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknisten tieteiden tiedekunnassa 26.6.2015 kello 12.00 alkaen Konetalon salissa K1702 (Korkeakoulunkatu 6, Tampere). Vastaväittäjänä toimivat professori Lieva van Langenhoven  (Ghent University, Belgia) ja professori Dominique Adolphe (University of Mulhouse, Ranska). Tilaisuutta valvoo emeritusprofessori Heikki Mattila TTY:n materiaaliopin laitokselta.

Elina Ilén (39) on työskennellyt vuodesta 2000 puettavan elektroniikan ja tekstiilimateriaalien kehitystehtävissä ensin Clothing Plus Oy:ssä ja sitten Reima Oy:ssä. Tällä hetkellä hän tarjoaa puettavan elektroniikan ja vaatetuksen suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitys- sekä hankintapalveluja omassa yrityksessään Planno Oy:ssä.

Lisätietoja: Elina Ilén, puh. 050 377 1875 elina.emilia (at) gmail.com

Väitöskirja verkossa

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, väitös, tekstiilit, puettava elektroniikka, terveydenhuolto