Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun sisällönjakamisen motiivit tunnetaan

Käyttäjäkokemuksen suunnittelulla voidaan parantaa videoiden, liikuntadatan ja jopa asuntoilmoitusten jakamista sosiaalisessa mediassa. Jarno Ojala kehitti väitöskirjassaan mallin, jota voidaan hyödyntää digitaalisen sisällön jakamiseen liittyvien palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Verkon kautta tapahtuva vuorovaikutus rakentuu käyttäjien luoman ja jakaman sisällön ympärille. Käyttäjien toimien ja motiivien parempi tuntemus hyödyttää sekä tutkijoita että suunnittelijoita. Jarno Ojala keskittyi tutkimuksessaan jaettujen digitaalisten mediasisältöjen kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja siihen liittyvään käyttäjäkokemukseen vaikuttaviin osatekijöihin.

– Käyttäjien motivaatioiden ymmärtäminen auttaa välttämään yleiset sudenkuopat palveluiden ja toiminnallisuuksien suunnittelussa, aiheesta TTY:llä väittelevä Ojala sanoo.

Ojala teki väitöskirjaansa varten muun muassa kuusi käyttäjätutkimusta, joiden avulla hän selvitti sisällönjakamiseen tarkoitettuja palveluita. Jaettu sisältö vaihteli käyttäjien ottamista kuvista asuntoilmoituksiin.

– Ilman käyttäjiä ei ole palveluita ja ilman jaettua sisältöä ei ole vuorovaikutusta esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa. Nykyisellään sisällön tallentaminen ja jakaminen on teknisesti helppoa, mutta käyttäjäkokemuksen suunnittelun kannalta tärkeää on ymmärtää syitä ja seurauksia. Mikä saa käyttäjät jakamaan vaikkapa konsertista kuvaamansa videot ja toisaalta, miksi muut ovat kiinnostuneet katsomaan ja kommentoimaan niitä, Ojala kertoo.

Jarno Ojala kehitti tutkimuksessaan mallin, jota voidaan hyödyntää digitaalisen sisällön jakamiseen liittyvien palveluiden käyttäjäkokemuksen suunnittelussa sekä tutkimuksessa.

– Uskon mallin olevan jatkossa hyödynnettävissä, kun suunnitellaan palveluita uudenlaisia käyttäjien tuottamia sisältömuotoja varten.

Väitöstilaisuus perjantaina 7.4.2017

FM Jarno Ojalan väitöskirja Studies of Content-Mediated Interaction: Insights into Activities, Motivations and User Experience Design tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisessä yliopistossa perjantaina 7.4.2017 klo 12 alkaen Tietotalon salissa TB223 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori David Frohlich (University of Surrey, UK). Tilaisuutta valvoo professori Kaisa Väänänen TTY:n tietotekniikan laboratoriosta.

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3929-9

Lisätiedot: Jarno Ojala, puh. 040 7607035, jarno.ojala@vincit.com

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietotekniikka