Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Parempi etälukutekniikka lyhyen kantaman langattomiin antureihin

Magneettikentän välityksellä luettavat yksinkertaiset anturit ovat käteviä silloin, kun tarvitaan halpoja tai kertakäyttöisiä antureita. Timo Salpavaara tutki ja paransi väitöskirjassaan tällaisten anturien tarkkuutta ja luotettavuutta kehittämällä mittauksessa tarvittavaa etälukutekniikkaa.

Magneettikentän välityksellä luettavia antureita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta anturin voi integroida suoraan rakenteisiin tai mitattavana olevaan kohteeseen.

– Etäluettavilla antureilla voidaan mitata monia mekaanisia suureita, kuten esimerkiksi painetta tai venymää. Antureilla voidaan myös mitata niiden lähiympäristöä, vaikkapa esimerkiksi muutoksia kosteudessa, lämpötilassa tai ympäristön koostumuksessa, Timo Salpavaara kertoo.

Salpavaara sovelsi kehittämiään menetelmiä painevaatteiden aiheuttaman paineen mittaamiseen. Painevaatteita käytetään esimerkiksi pienentämään palovammoista syntyviä arpia tai vähentämään jaloissa olevaa turvotusta.

– Sopivan paineen tuottaminen on olennaista painevaatteiden toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Siksi vaatteiden tuottama paine pyritään varmistamaan mittauksin. Etäluettavat anturit voidaan helposti asentaa vaatteiden alle eikä ongelmallisia letkuja tai johtimia tarvita, Salpavaara sanoo.

Toinen etäluettavien antureiden testauskohde oli teknisen keraamin valmistusprosessin valvominen. Salpavaara mittasi veden, keraamipartikkelien ja paakkuuntumista estävän lisäaineen seosta valmistusastian pohjaan integroidulla anturilla. Anturi luettiin astian pohjan läpi.

– Menetelmän hyvä puoli on, että erillisiä näytteitä ei tarvitse ottaa ja mitattavaa materiaalia voidaan sekoittaa jatkuvasti. Mittauksen tarkoituksena on tarkkailla seoksen ominaisuuksia jo valmistusvaiheessa ja mahdollisesti muuttaa valmistusprosessia tarvittaessa. Tällöin lopputuotteen laatu on parempi, Salpavaara sanoo.

Testattua menetelmä ei pyri korvaamaan perinteisiä langattomia anturiverkkoja.  Menetelmää voidaan parhaiten hyödyntää sovelluksissa, joissa anturiosan pitää olla pieni ja helposti valmistettava. Väitöstutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä pyritään soveltamaan TTY:llä uudenlaisten, esimerkiksi biohajoavasta materiaalista valmistettujen anturien tutkimuksessa.

Väitöstilaisuus torstaina 1.3.2018

Diplomi-insinööri Timo Salpavaaran mittaustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Inductively Coupled Passive Resonance Sensors: Readout Methods and Applications tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa torstaina 1.3.2018 kello 12.00 alkaen Sähkötalon salissa SJ204 (Korkeakoulunkatu 3, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Jerker Delsing (Luleå University of Technology). Tilaisuutta valvoo professori emeritus Jukka Lekkala TTY:n biolääketieteen tekniikan tiedekunnasta.

Timo Salpavaara työskentelee tällä hetkellä tutkijana TTY:n biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4096-7

Lisätietoja: Timo Salpavaara, timo.salpavaara@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, biolääketieteen tekniikka