Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Miten muutosta on johdettava tietotyöympäristössä?

IT-projekteja ei ole olemassakaan – on vain liiketoiminnan muutosprojekteja, joissa on IT mukana, Tampereen teknillisessä yliopistossa väittelevä Pasi Hellsten haastaa.

Jotta mikä tahansa muutosprojekti yrityksessä voisi onnistua, siinä pitää ottaa huomioon ihmiset. On selitettävä, mitä muutos koskee sekä motivoida ja harjoittaa henkilöstöä. On myös tehtävä selväksi, että ennen kuin muutos alkaa tuottaa, rutiinien opetteleminen on hankalaa ja tuottavuus voi jopa notkahtaa.

– Se, miten tässä onnistutaan, onkin jo vaikeampi pähkinä purtavaksi, Pasi Hellsten sanoo.

Hellsten tutki väitöskirjassaan, miten ihmislähtöisempi konstruktivistinen lähestymistapa sopii muutoksen läpivientiin tietotyöympäristössä, jossa tietotekniikka on vahvasti mukana. Hän selvitti myös, mitä organisaatioiden johdon tulisi ottaa huomioon, kun muutosta ryhdytään johtamaan.

– Kun tutkitaan IT-ympäristössä olevaa ilmiötä, kyseessä on aina enemmän kuin pelkkä teknologinen järjestelmä tai pelkkä sosiaalinen järjestelmä. Kyseessä on ilmiö, joka syntyy näiden kahden osa-alueen vuorovaikutuksessa. Tämä asettaa organisaation johdolle haasteita, joihin perinteisellä johtamisella ei välttämättä olla hyvin valmistautuneita, Hellsten painottaa. 

Muutoksia yhdistää yleensä uutuuden mukanaan tuoma epävarmuus ja osaamattomuus, resurssipula sekä paine jatkaa toimintaa muutoksen aikanakin.

– Lisämausteen tuo liiketoiminnan ja IT-kokonaisuuden hieman epäselvä suhde toisiinsa. Tavoitteena on kuitenkin toiminnan kehittyminen ja parantuminen, kunhan löydetään vakiinnutettu toimintamalli.

Muutosta ja sen onnistumista voidaan kuitenkin edistää monin tavoin. Kun pidetään yllä laaja-alaisesti organisaation jäsenten osaamistasoa ja tilannekuvaa, organisaatio on valmiimpi kohtaamaan uudet tuulet. Kun organisaation johto viestii osaavasti ja riittävästi, muutostilanne on selkeämpi henkilöille, joita se koskee.

– Muita perustavaa laatua olevia tekijöitä on esimerkiksi varautuminen mahdollisiin yllätyksiin: joustovaran varaaminen mahdollisuuksien mukaan, resurssien riittävyyden varmistaminen sekä realistiset odotukset. Ei lähdetä tavoittelemaan kuuta taivaalta, vaan toiminnan kehittämistä, Hellsten listaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 6.10.2017

Diplomi-insinööri Pasi Hellstenin tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Together we stand, divided we fall” -  Constructivist Approach to Support Organizational Change in the Knowledge Work Context ("Together we stand, divided we fall” – konstruktivistinen lähestymistapa organisaation muutoksen tukena tietotyöympäristössä) tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 6.10.2017 kello 12.00 alkaen Festian salissa FA032 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Pasi Tyrväinen Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Samuli Pekkola TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta.

Pasi Hellsten on kotoisin Pirkkalasta ja työskentelee tällä hetkellä Novi-tutkimusryhmässä TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriossa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4026-4

Lisätietoja: Pasi Hellsten, puh. 050 3366 400, etunimi.sukunimi@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tuotantotalous ja tietojohtaminen