Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

Juha Hirvonen kehitti väitöstyössään konenäkömenetelmiä paperikuitujen automaattiseen käsittelyyn mikrorobotiikkalaitteistolla. Menetelmien avulla voidaan nopeuttaa haastavien kuitutason mittausten tekoa ja lisätä niiden toistettavuutta.

Paperiteollisuutta on nimitetty auringonlaskun alaksi jo kauan, mutta edelleen viime vuonna paperi ja kartonki kattoivat 13,7 prosenttia Suomen viennistä ja olivat tuoteryhmien kiistaton ykkönen. Paperin ominaisuuksien tutkimukseen kannattaa siis edelleen panostaa.

Paperi koostuu toisiinsa sitoutuneista paperikuiduista. Yksittäisten kuitujen ja niiden muodostamien sidosten perusominaisuudet, kuten taipuisuus ja vetolujuus, määrittävät suuren osan valmiin paperin ominaisuuksista.

– Kuitutason mittausten tekeminen on kuitenkin hidasta ja haastavaa, sillä se edellyttää mikroskooppisten kuitujen käsittelyä ja kiinnittämistä mittalaitteistoon, Juha Hirvonen kertoo.

Paperikuitututkimuksen avuksi tulee mikrorobotiikka. Mikrorobotiikka tarkoittaa pienen mittakaavan robotiikkaa, jossa toimilaitteet kykenevät käsittelemään kokoluokaltaan alle millimetrin osia. Sillä on lukuisia sovelluksia pienikokoisten laitteiden kokoonpanossa, nanomateriaalien käsittelyssä ja solututkimuksessa. Nyt TTY:n mikro- ja nanosysteemitekniikan tutkimusryhmä, johon Hirvonen kuuluu, on osoittanut mikrorobotiikan käyttökelpoisuuden myös paperikuitututkimuksessa.

Yksittäisten kuitujen ominaisuudet selville

Tyypilliseen mikrorobotiikkajärjestelmään kuuluu osien käsittelyyn suunnattuja laitteita, kuten motorisoituja pinsettejä muistuttavia tarraimia, sekä motorisoitu näytetaso, jolla osat tuodaan toimilaitteiden toiminta-alueelle. Lisäksi on yksi tai useampi mikroskooppiin liitetty kamera, joka välittää videokuvaa toimenpiteestä.

– Ryhmän kehittämän laitteiston avulla on pystytty mittaamaan yksittäisten kuitujen taipuisuutta sekä yksittäisten kuitusidosten sidoslujuutta. Mittausten tekeminen on tosin edelleen haastavaa, ja yksittäiset kokeet vievät kokeneeltakin käyttäjältä useita tunteja, Hirvonen sanoo.

Laitteiston automatisointi onkin osoittautunut välttämättömäksi. Pieniin teollisesti valmistettuihin osiin verrattuna luonnonkuidut ovat kuitenkin hankalia käsitellä. Siinä missä teollisesti valmistettujen osien muoto ja mitat ovat työskentelyn avuksi tiedossa etukäteen, luonnonkuitujen muoto ja mitat vaihtelevat suuresti ja ennalta arvaamattomasti.  Hirvosen kehittämien konenäkömenetelmien avulla voidaan selvittää automaattisesti kuitujen 2D- tai 3D-geometria ja laskea niistä sopivat tarraamiskohdat.

–Menetelmien avulla voitiin käsitellä automaattisesti yksittäisiä paperikuituja sekä rikottiin ensimmäisenä maailmassa automaattisesti kahden paperikuidun muodostamia sidoksia.

Väitöstilaisuus perjantaina 10.2.2017

Diplomi-insinööri Juha Hirvosen väitöskirja Computer Vision Measurements for Automated Microrobotic Paper Fiber Studies tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisessä yliopistossa 10.2.2017 klo 12 alkaen, Festian Pienessä Salissa 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Sergej Fatikow (Oldenburgin yliopisto, Saksa) ja professori Jarmo Alander (Vaasan yliopisto). Tilaisuutta valvoo professori Pasi Kallio TTY:n Biolääketieteen tekniikan tiedekunnasta.

Juha Hirvonen on kotoisin Kuortaneelta ja toimi tutkijana Tampereen teknillisen yliopiston biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3906-0

Lisätiedot: Juha Hirvonen puh. 050 339 7475, etunimi.sukunimi@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, biolääketieteen tekniikka