Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Kontekstitietoisuus mahdollistaa joustavien valmistusjärjestelmien uudenlaisen optimoinnin

Mohammad Kamal Uddin esittelee väitöskirjassaan uudenlaisen tavan soveltaa kontekstitietoisia järjestelmiä joustavien tuotantojärjestelmien suorituskyvyn arviointiin ja optimointiin. Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi data-analyysin ja diagnostiikan tehostamiseen tuotannossa.

Kontekstitietoinen järjestelmä hyödyntää kontekstia eli jonkin kokonaisuuden tilannetta luonnehtivaa tietoa tuottaakseen merkityksellistä tietoa tai palveluita järjestelmän käyttäjälle. Tietotekniikkaympäristöjen kohdalla kontekstitietoisuutta on tutkittu erityisesti sulautettujen järjestelmien, semanttisten verkkoteknologioiden, palvelulähtöisen integraation ja teknisten verkkopalvelustandardien kehityksen myötä. Kamal Uddin sovelsi väitöstyössään kontekstitietoisten järjestelmien tutkimusta joustaviin tuotantojärjestelmiin.

– Tehtaiden toimintaa voidaan kehittää hyödyntämällä kontekstitietoisia tukisovelluksia, jotka tarjoavat älykkään rajapinnan tiedon hankintaan ja löytämiseen. Näitä sovelluksia voidaan käyttää data-analyysin ja diagnostiikan tehostamiseen, reaaliaikaiseen palautteenhallintaan sekä optimoinnin tukemiseen, TTY:llä väittelevä Kamal Uddin kertoo.

Joustavat tuotantojärjestelmät (flexible manufacturing system, FMS) ovat dynaamisia toimintaympäristöjä, joissa järjestelmän on pystyttävä reagoimaan nopeasti odottamattomiin muutoksiin.

– Kontekstitietoisuuden ja FMS-järjestelmien yhdistäminen mahdollistaa esimerkiksi suunnittelutyökalujen välisen tiedonhallinnan ja kontekstuaalisen tiedon välittämisen maailmanlaajuista tehdasoptimointia varten, Kamal Uddin kertoo.

Kontekstitietoisten FMS-järjestelmien avulla voidaan tehdä monimutkaisten koneiden ja prosessien toiminnasta läpinäkyvämpää, mikä puolestaan helpottaa dynaamisten muutosten automaattista integrointia.

– Kontekstitietoisuus ulottuu lopulta tuotantojärjestelmän alimmillekin tasoille, mikä mahdollistaa järjestelmän ajonaikaisen päätöksenteon optimoinnin, Uddin sanoo.

Kontekstuaalisten tekijöiden avulla järjestelmien suorituskykyä voidaan arvioida jatkuvasti. Arvioinnin pohjalta voidaan jalostaa liiketoiminnalle oleellista informaatiota kontekstinhallinnan avulla. Tietoa voidaan myös hyödyntää järjestelmän optimointiin. Tällainen toimintatapa toimisi käytännössä joustavien tuotantojärjestelmien hallinnan lisäosana, jolloin yleisen lähestymistavan kehittäminen johtaa yleispäteviin ja moniin eri osa-alueisiin sovellettaviin ratkaisuihin.

Väitöstilaisuus perjantaina 26.5.2017

Diplomi-insinööri Mohammad Kamal Uddinin tehdasautomaation väitöskirja An Application of Context-Sensitive Computing for Flexible Manufacturing System Optimization tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknisten tieteiden tiedekunnassa perjantaina 26.5.2017 klo 13.00 alkaen Festian Pieni sali 1:ssä (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Esko Niemi (Aalto-yliopisto) ja tutkijaprofessori Rodolfo Elias Haber Guerra (Centre for Automation and Robotics, CSIC-UPM, Espanja). Tilaisuutta valvoo professori Jose L. Martinez Lastra TTY:n automaation ja hydrauliikan laboratoriosta.

Lisätiedot: Kamal Uddin, puh. 050 368 2559, mohammad.uddin (at) student.tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, automaatio ja hydrauliikka