Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Koneiden turvatoiminnot paremmiksi suunnittelumallien avulla

Erilaiset koneet ja laitteet aiheuttavat ihmiselle turvallisuusriskejä. Ennaltaehkäisyyn on monenlaisia keinoja, mutta turvatoimintojen suunnittelu on monimutkaista. Jari Rauhamäki koosti väitöskirjaansa hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja turvatoimintojen suunnittelijan avuksi.

Ihmisten turvallisuutta koneiden ja laitteiden läheisyydessä voidaan parantaa useilla tavoilla. Nykyisissä koneissa käytetään esimerkiksi sähköisiä, elektronisia tai ohjelmoitavia toimintoja, joiden tarkoitus on pienentää käyttäjille ja muille henkilöille aiheutuvaa riskiä koneen operoinnista. 

– Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa koneiden liikkuvat osat kuten terät, puomit ja kuljetushihnat. Myös esimerkiksi koneiden tuottama säteily, työstössä käytettävät kemikaalit ja tehonsyöttö saattavat aiheuttaa vaaraa, TTY:llä väittelevä Jari Rauhamäki kertoo.

Turvatoiminnoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa koneen toimintaa turvalliselle alueelle niin, että se häiritsee koneen normaalia mahdollisimman vähän. Tällaisten turvatoimintojen suunnittelu on kuitenkin monimutkaista ja vaatii useiden eri näkökulmien huomioimista.

– Turvatoimintoja suunnittelussa hyödynnettävät standardit vaativat käyttämään tiettyjä menetelmiä ja tekniikoita suunnittelussa. Myös järjestelmille on tietyt rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut, mutta tulkinnanvara vaatimusten toteutuksessa saattaa aiheuttaa suunnittelijalle päänvaivaa ja epävarmuutta, Rauhamäki sanoo.

Jari Rauhamäki koosti väitöstyössään alan työtä tekevien avuksi hyviä käytänteitä ja ratkaisuja turvatoimintojen suunnitteluun liittyen. Tuloksia voivat hyödyntää koneiden ja laitteiden suunnitteluun osallistuvat järjestelmä-, elektroniikka-, ohjelmisto- ja tuvallisuusinsinöörit.

Rauhamäki muokkasi käytänteet suunnittelumallimuotoon ja linkitti yksittäiset mallit toisiinsa suunnittelumallikieleksi.

– Mallikielessä yksittäiset mallit on liitetty suuremmaksi kokonaisuudeksi. Kielen tarkoitus on luoda suunnittelijalle polku suunnittelussa käytettävien ratkaisumallien läpi ja näin tukea suunnittelijan työtä ongelman ratkaisussa.

Suunnittelumalleja kerättiin kirjallisuudesta, olemassa olevista koneista sekä haastattelemalla turvatoimintoja tuotteisiinsa kehittävien yritysten työntekijöitä.

Väitöstilaisuus perjantaina 9.6.2017

Diplomi-insinööri Jari Rauhamäen automaation ja hydrauliikan alaan kuuluva väitöskirja Designing Functional Safety Systems: A Pattern Language Approach (Toiminnallisen turvallisuuden järjestelmien suunnittelu: Suunnittelumallilähestymistapa) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknisten tieteiden tiedekunnassa perjantaina 9.6.2017 kello 12.00 alkaen Festian Pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimivat tohtori Christian Kreiner (Graz University of Technology, Itävalta) ja tohtori Olli Ventä (VTT). Tilaisuutta valvoo professori Matti Vilkko TTY:n automaation ja hydrauliikan laboratoriosta.

Jari Rauhamäki (33) on kotoisin Kangasalta ja työskentelee tällä hetkellä Vision Development Oy:ssä.

Tutustu väitöskirjaan verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3967-1

Lisätietoja: Jari Rauhamäki, puh. 050 4451103, etunimi.sukunimi@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, automaatio ja hydrauliikka