Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Kirkas strategia edesauttaa organisaatioverkoston legitimiteetin rakentumista

Organisaatioverkoston päämäärien perinpohjainen pohtiminen maksaa vaivan. Verkoston legitimiteetin eli toiminnan, toimintojen ja rakenteen suotavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden rakentumisessa avainasemassa on strategia, kertoo Anu Suomisen tuotantotalouden alan väitöstutkimus.
Kuva: Tarmo Malinen
Kuva: Tarmo Malinen

Tulevaisuuden yhteiskunnassa on yhä enemmän organisaatioiden tarkoituksellisesti muodostamia verkostoja. Tällaiset verkostot ovat päämääräohjattuja ja niillä on oma identiteetti sekä yhteistä toimintaa. Verkoston legitimiteetti eli yleistetty käsitys verkoston toiminnan, toimintojen ja rakenteen suotavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta on tärkeää sen organisaatioiden halukkuudelle toimia yhdessä ja jakaa resursseja.

Diplomi-insinööri Anu Suominen analysoi väitöstyössään tarkoituksellisesti perustettua yli 20 organisaation verkostoa sen muodostumisvaiheessa. Hän kehitti verkostojohtamisen viitekehystä, jonka avulla sen organisaatiot kokisivat verkoston toiminnan, toiminnot ja rakenteen legitiimeiksi.

– Lisääntyvä verkostotalous vaatii uusia, erityisesti verkostojen johtamiseen luotuja malleja, Suominen kertoo.

Suomisen tutkimuksen mukaan strategisten päämäärien määrittelyllä ja kommunikoinnilla on merkittävä rooli verkoston legitimiteetin syntymiselle. Verkoston päämäärä tai päämäärät antavat suuntaviivat verkoston rakenteelle, vuorovaikutukselle ja oman identiteetin syntymiselle. Verkostot ovat yksittäisiä organisaatioita monimutkaisempia kokonaisuuksia, joten strategisia päämääriä voi olla useita, ne voivat olla päällekkäisiä ja eriaikaisesti toteutettavia.

– Keskeistä tarkoituksellisesti muodostettujen verkostojen johtamisessa on siis päämäärien kirkastaminen, Suominen sanoo.

Verkostojen muodostumisvaiheessa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat verkoston legitimiteetin rakentumiseen. Esimerkiksi verkostohankkeita tuetaan toisinaan julkisen rahoituksen avulla, mutta rahoitusehdot myös suuntaavat verkoston strategian muodostusta muun muassa kohti yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

Suominen kokosi tutkimuksensa tulokset esiverkostoitumisen ja verkoston muodostumisen vaiheet huomioivaksi legitimiteetin rakentumisen viitekehykseksi.

– Verkostojen johtajat voivat käyttää viitekehystä tiekarttana tarkoituksellisesti luotavan verkoston muodostumisvaiheessa selkeyttämään tilannetta verkoston valmiuksista. Niukat resurssit kannattaa panostaa järkevästi verkostoitumisessakin, sillä se edesauttaa yhteiskuntamme kilpailukyvyn kannalta elintärkeän verkostotalouden kasvua, Suominen sanoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 13.10.2017

Diplomi-insinööri Anu Suomisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Legitimacy Building in a Whole Supply Network during its Formation Phase tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 13.10.2017 kello 12.00 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11, Pori). Vastaväittäjänä toimii professori Anne Haugen Gausdal, University College of Southeast Norway. Tilaisuutta valvoo professori Marko Seppänen TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta.

Anu Suominen (45) on kotoisin Eurasta ja työskentelee tällä hetkellä TTY:lla yliopisto-opettajana ja Business Ecosystems, Networks, and Innovations (BENI) -tutkimusryhmässä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3995-4

Lisätietoja: Anu Suominen, puh. 050 300 6108,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tuotantotalous ja tietojohtaminen