Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Keraamimateriaalien hauraus on murrettu – avuksi ydinvoimaloiden turvallisuuden parantamisessa

Keraamimateriaaleilla olisi paljon käyttöä teknisissä sovelluksissa, mutta niiden hauraus on ollut ongelma. Erkka Frankberg tutki väitöskirjassaan lasimaisen aluminioksidin muokkautumista. Läpimurtotuloksia käytetään ydinvoimaloiden turvallisuuden parantamiseen.

Kahvikuppi iskeytyy lattialle ja murtuu sirpaleiksi samalla kun kupin sisältö leviää vaalealle matolle. Hauraus on kaikkia keraamimateriaaleja yhdistävä tekijä. Hauraudesta johtuva ennakoimaton ja nopea murtuminen estää niiden käytön lukemattomissa teknisissä sovelluksissa, vaikka monilta ominaisuuksiltaan, kuten lämmön, korroosion ja kulumisenkestoltaan, ne ovat usein ylivoimaisia verrattuna muihin materiaalien pääryhmiin eli metalleihin ja polymeereihin. Lisäksi useat keraamit ovat funktionaalisia materiaaleja, kuten puolijohteita, suprajohteita, piezosähköisiä johteita tai bioaktiivisia materiaaleja.

– Keraamien sitkeyden parantaminen on ollut yksi materiaalitieteen päätavoitteista jo vuosikymmenten ajan. Suhteellisen halpa ja runsaasti saatavilla oleva tekninen keraami, joka kykenisi muokkautumaan särkymättä huoneenlämpötilassa olisi läpimurto tekniikan ja materiaalitieteen alalla, kertoo TTY:llä väittelevä Erkka Frankberg.

Erkka Frankberg tutki väitöskirjassaan alumiinioksidia. Hänen onnistui näyttää simulaatioiden ja kokeiden avulla, että lasimainen alumiinioksidi voi muokkautua plastisesti huoneenlämpötilassa samalla nopeudella kuin monet metallit ja polymeerit.

Tulosta voidaan pitää alan läpimurtona ja ilmiön laajempaan todistamiseen haetaan aktiivisesti jatkorahoitusta.

– Nyt saatujen ensimmäisten tulosten avulla yritetään parantaa ydinvoimaloiden turvallisuutta, aihetta parhaillaan Italian Institute of Technology:ssä tutkiva Frankberg kertoo.

Tämän lisäksi tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi elektroniikan ja akkujen mekaanisen keston parantamiseen.

Frankberg valitsi tutkimusmateriaalikseen alumiinioksidin useasta syystä.

– Ensiksi se on tyypillinen keraami eli hyvin hauras materiaali kaikissa yleisissä olomuodoissaan. Toiseksi se on äärimmäisen tärkeä tekninen materiaali koko maailmalle. Happi ja alumiini ovat ensimmäiseksi ja kolmanneksi yleisimmät alkuaineet maankuoressa ja siten hapen ja alumiinin yhdisteitä, kuten alumiinioksidia on maankuoressa hyvin runsaasti.

Väitöstilaisuus perjantaina 2.3.2018

Diplomi-insinööri Erkka J. Frankbergin materiaalitieteen alaan kuuluva väitöskirja Plastic Deformation of Amorphous Aluminium Oxide – Flow of Inorganic Glass at Room Temperature tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknisten tieteiden tiedekunnassa perjantaina 2.3.2018 kello 12.00 alkaen Konetalon salissa K1702 (Korkeakoulunkatu 6, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professorit Jérôme Chevalier (Insititut National des Sciences Appliquées de Lyon, Ranska) ja Roman Nowak (Aalto Yliopisto, Suomi). Tilaisuutta valvoo professori Erkki Levänen TTY:n materiaaliopin laboratoriosta.

Erkka J. Frankberg (30) on kotoisin Urjalasta ja työskentelee tällä hetkellä tutkijana Italian Institute of Technology:ssä, Milanossa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4108-7

Lisätietoja: Erkka J. Frankberg, puh. +39 349 451 7733 tai +358 400 752 675,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, materiaalioppi, energia