Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Jotta asunto miellyttää, siinä on oltava katseenvangitsijoita ja selkeyttä

“Se vain tuntui heti oikealta” on usein kuultu lause tuoreen asunnonostajan suusta. Noora Pihlajarinne tutki väitöskirjassaan, mikä on se jokin, joka tekee toisesta asunnosta visuaalisesti miellyttävämmän kuin toisesta.
kuva: Olli Suominen
kuva: Olli Suominen

– Näyttää siltä, että asuintilan tulisi olla yhtä aikaa sekä visuaalisesti kiinnostava että selkeä ollakseen esteettisesti miellyttävä, Tampereen teknillisessä yliopistossa väittelevä arkkitehti Noora Pihlajarinne sanoo.

Pihlajarinteen tutkimus tukee aiemmissa tutkimuksissa esiin noussutta ajatusta, jonka mukaan liian yksinkertainen ympäristö tylsistyttää, mutta liian monimutkainen ympäristö vailla järjestystä tuntuu kaoottiselta.

– Ilmiön voidaan nähdä liittyvän ihmisen primitiivisiin perustarpeisiin samanaikaisesti sekä tutkia että ymmärtää ympäristöään, Pihlajarinne selittää.

Noora Pihlajarinne opiskelee myös lääketiedettä Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassa korostuvatkin myös neurologiset ja kehitysbiologiset näkökulmat.

Rakennettiinko ennen kauniimpaa?

Usein kuulee ihmeteltävän sitä, miksi nykyään rakennetaan rumempia taloja kuin ennen. Pihlajarinteen tutkimus tarjoaa erään mahdollisen selitysmallin tähänkin kysymykseen.

– Ennen modernin rakentamisen alkua arkkitehtuuri-ilmaisu tuki hyvin sekä kiinnostavuuden että selkeyden aspekteja. Esimerkiksi rakennusten koristelu tarjosi parhaimmillaan kiinnostavuutta monella eri tasolla: rakennus antoi silmälle yhä enemmän ja enemmän tutkittavaa, kun sitä lähestyi. Toisaalta symmetria sekä erilaiset hierarkiset pylväs- ja mittasuhdejärjestelmät toivat selkeyttä rakennusten ilmiasuun.

– Kun moderni rakentaminen alkoi, muuttuivat myös arkkitehdin ilmaisukeinot: koristeellisesta ulkomuodosta siirryttiin yksinkertaiseen ja symmetrian sijaan alettiin suosia epäsymmetrisyyttä. Voisi siis sanoa, että molemmat estetiikan kannalta tärkeät aspektit, mielenkiintoisuus ja selkeys, vähenivät, Pihlajarinne sanoo.

Pihlajarinne yllättyi tutkimuksessaan tuloksesta, jonka mukaan koehenkilöt erosivat esteettisten arvojen suhteen toisistaan vain vähän. Kauneus ei siis välttämättä olekaan täysin katsojan silmässä.

– Evoluutionäkökulmasta katsottuna tämä on luonnollista. Visuaalinen preferenssi on toiminut tehokkaasti käyttäytymistä ohjaavana tekijänä. Ne, joiden preferenssit ovat auttaneet ruoan hankinnassa ja vihollisilta suojautumisessa, ovat selviytyneet. Esimerkiksi tämä on saattanut ohjata preferenssejä kehittymään samansuuntaisiksi, Pihlajarinne kertoo.                 

Väitöstilaisuus perjantaina 16.3.2018

Arkkitehti, lääketieteen kandidaatti Noora Pihlajarinteen asuntosuunnittelun alaan kuuluva väitöskirja Rich and Orderly - The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 16.3.2018 kello 12.00 alkaen Rakennustalon auditoriossa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Ola Nylander (Chalmers Tekniska Högskola, Ruotsi). Tilaisuutta valvoo professori Markku Hedman TTY:n arkkitehtuurin laboratoriosta.

Noora Pihlajarinne (29) on kotoisin Jyväskylästä. Hän työskentelee tällä hetkellä arkkitehtina ja opiskelee lääketiedettä Tampereen yliopistossa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4099-8

Lisätietoja: Noora Pihlajarinne, puh. 040 7271592,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, arkkitehtuuri