Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Jätteenpolton pohjakuonista kiviaineksen kaltaisia tuotteita maarakentamiseen

Maarakentamisessa materiaalitarve on suuri, mutta luonnonkiviainekset eivät ole uusiutuva luonnonvara. Annika Sormunen kehitti väitöskirjassaan jätteenpolton pohjakuonasta kiviaineksen kaltaisia tuotteita erilaisiin maarakennussovellutuksiin.

Yhdyskuntajätteen poltosta muodostuvaa jätteenpolton pohjakuonaa syntyy Suomessa vuosittain noin 300 000 tonnia. Suurin osa tästä materiaalista läjitetään edelleen kaatopaikoille tai hyödynnetään kaatopaikkojen kaltaisissa meluvalleissa, mikä ei ole kiertotalouden periaatteiden mukaista. Maarakentamisessa on paljon mahdollisuuksia käyttää hyödyksi kiertotalouteen liittyvää materiaalia.

– Jätteenpolton pohjakuona sisältää runsaasti arvokkaita metalleja sekä hiekkaa ja soraa muistuttavaa mineraaliainesta. Metallien erottelun jälkeen jäljelle jäänyt mineraaliaines, jonka osuus pohjakuonan kokonaismäärästä on noin 80–85 prosenttia, on kaatopaikkaamisen sijaan syytä ohjata hyötykäyttöön esimerkiksi maarakentamiseen, TTY:ltä väittelevä Annika Sormunen kertoo.

Annika Sormunen kehitti väitöstutkimuksessaan jätteenpolton pohjakuonasta kiviaineksen kaltaisia tuotteita teiden ja kenttäalueiden rakennekerroksiin.

– Materiaalin hyödyntämisestä on mahdollista saada ekotehokkuuden lisäksi myös säästöä, koska luonnonkiviaineksen kustannukset esimerkiksi teiden jakavassa kerroksessa ovat suuremmat kuin meluvalleissa usein käytettävän ylijäämämaa-aineksen, Sormunen sanoo.

Selkeät ohjeet helpottamaan hyötykäyttöä

Sormunen laati tulostensa pohjalta suomenkielisen ohjeen jätteenpolton pohjakuonan hyödyntämiseen maarakentamisessa. Ohjeen avulla tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat sekä viranomaiset osaavat paremmin tunnistaa materiaalin erityispiirteitä sekä ohjata materiaalin hyötykäyttöä sille parhaiten soveltuviin kohteisiin.

– Käsitellyt jätteenpolton pohjakuonat on nyt myös hyväksytty parhaillaan uudistuksen alla olevaan kansalliseen asetukseen, jonka tavoitteena on entisestään edistää jätemateriaalien hyötykäyttöä maarakentamisessa, Sormunen sanoo.        

Väitöstilaisuus perjantaina 10.11.2017

M.Sc. Annika Sormusen ympäristörakentamisalaan kuuluva väitöskirja Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-like Products for Civil Engineering Structures (Jätteenpolton pohjakuona: kiviainesten kaltaisia tuotteita maarakentamiseen) tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 10.11.2017 kello 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Sigurdur Erlingsson (University of Iceland, Islanti) ja tohtori Maria Arm (Ruotsin Geoteknillinen Instituutti). Tilaisuutta valvoo professori Pauli Kolisoja TTY:n rakennustekniikan laboratoriosta.

Annika Sormunen (33) on kotoisin Hollolasta ja työskentelee tällä hetkellä Suomen Erityisjäte Oy:llä tutkimus- ja kehityspäällikkönä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4019-6

Lisätietoja: Annika Sormunen, puh. 044 331 8877, annika.sormunen@student.tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, rakennustekniikka