Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Väitöstiedotteet

 • Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttömukavuus paremmaksi

  Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttömukavuus paremmaksi

  Suomessa moni haluaa parvekkeelleen tai terassilleen lasituksen, mutta ne voivat olla etenkin kesällä aivan turhan kuumia. Kimmo Hilliaho tutki väitöskirjassaan, miten lasitettujen ulkotilojen käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta voitaisiin parantaa.

 • Raskaat työkoneet automaattisiksi tulevaisuudessa

  Raskaat työkoneet automaattisiksi tulevaisuudessa

  Automaatio tekee tuloaan raskaiden materiaalien käsittelyyn. Jarmo Nurmi kehitti väitöstyössään kunnonvalvontamenetelmiä ja energiaystävällisiä ohjausratkaisuja tulevaisuudessa automatisoitaviin raskaisiin hydraulisiin robottimanipulaattoreihin.

 • Win-win-win-win-malli tehostaa korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä

  Kuva: Veera Korhonen

  Yritykset hyötyvät tutkimuksesta monin tavoin, korkeakoulut taas kaipaavat tietoa uusista kehittämistarpeista. Filosofian maisteri Mirka Leino muodosti väitöstyössään korkeakoulujen ja yritysten teknologiakehittämistyölle mallin, jossa osapuolet esittävät tarpeitaan ja jakavat osaamistaan.

 • Koneiden turvatoiminnot paremmiksi suunnittelumallien avulla

  Koneiden turvatoiminnot paremmiksi suunnittelumallien avulla

  Erilaiset koneet ja laitteet aiheuttavat ihmiselle turvallisuusriskejä. Ennaltaehkäisyyn on monenlaisia keinoja, mutta turvatoimintojen suunnittelu on monimutkaista. Jari Rauhamäki koosti väitöskirjaansa hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja turvatoimintojen suunnittelijan avuksi.

 • Vesihuoltolaitosten hiljaisen tiedon siirrolla on kiire

  Vesihuoltolaitosten hiljaisen tiedon siirrolla on kiire

  Vesihuoltolaitoksilla on valtava määrä dataa ja tietoa. Tietojärjestelmien lisäksi on paljon myös ylös kirjaamatonta aineistoa, hiljaista tietoa. Sirpa Sandelinin väitöstyön mukaan eläkkeelle siirtyvien tietoa on kriittistä saada talteen laitosten toiminnan turvaamiseksi.

 • Vesi polttoaineeksi ruosteen avulla

  Vesi polttoaineeksi ruosteen avulla

  Vedyn tuotanto vedestä valon avulla voi ratkaista aurinkoenergian ongelmat, jaksoittaisuuden ja varastoinnin hankaluuden, sitomalla auringon energiaa kemiallisiin sidoksiin. Tero-Petri Ruoko tutki veden hajottamisen reaktionopeutta rautaoksidin pinnalla käyttäen hyväkseen ultranopeaa spektroskopiaa.

 • Kaivosteollisuuden käytännön haasteita voidaan tutkia myös laboratoriossa

  Kaivosteollisuuden käytännön haasteita voidaan tutkia myös laboratoriossa

  Maanrakennus-, kaivos- ja prosessiteollisuuden sovellukset laittavat kiviä ja mineraaleja käsittelevien koneiden kulutusosat koville. Ongelmana on ollut, ettei todellisuuden kanssa riittävän hyvin korreloivia kulumiskokeita ole pystytty tekemään kustannustehokkaasti laboratorio-olosuhteissa.

 • Superkondensaattorista energiaa esineiden internetin osasille

  Superkondensaattorista energiaa esineiden internetin osasille

  Esineiden internetin myötä elektroniikkaa on yhä uusissa paikoissa. Mistä elektroniikalle energiaa silloin, kun akkua ei voi käyttää? Suvi Lehtimäki kehitti väitöstyössään energian varastointiin superkondensaattoria, joka on edullinen ja moneen taipuva.

 • Parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun sisällönjakamisen motiivit tunnetaan

  Parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun sisällönjakamisen motiivit tunnetaan

  Käyttäjäkokemuksen suunnittelulla voidaan parantaa videoiden, liikuntadatan ja jopa asuntoilmoitusten jakamista sosiaalisessa mediassa. Jarno Ojala kehitti väitöskirjassaan mallin, jota voidaan hyödyntää digitaalisen sisällön jakamiseen liittyvien palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

 • PEEK-kestomuovia yhä vaativampiin käyttökohteisiin

  PEEK-kestomuovia yhä vaativampiin käyttökohteisiin

  PEEK-kestomuovia käytetään nykyisin erilaisissa teknisissä sovelluksissa, mutta pienillä parannuksilla se voisi taipua aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin. Ville Myllärin tutkimuksessa PEEK-kuidut ohenivat ja saivat pintaansa yhdisteitä, jotka pystyvät hajottamaan orgaanisia aineita.

 • Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Automaattisella sisällön analysoinnilla voidaan jo esimerkiksi tunnistaa ihmiskasvoja valokuvista ja analysoida tekstiä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole aina yhteensopivia. Petri Rantanen kehitti väitöstyössään arkkitehtuurin, jonka alle voidaan rakentaa useiden taustajärjestelmien kokonaisuus

 • Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Sisäilmaongelmiin usein liitetyt sieni-itiöt ovat aerosolihiukkasia, jotka joutuvat kosketuksiin erilaisten pintojen kanssa rakennusten sisäilmassa, ilmanvaihdossa ja monissa mittalaitteissa. Vuorovaikutuksen tutkimus voi tulevaisuudessa edistää esimerkiksi ilmanpuhdistimien kehitystä.

 • Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Energiatehokkaat kestomagneetteihin perustuvat teknologiat lisääntyvät vuosi vuodelta moottoreissa ja generaattoreissa. Ne sopivat hyvin esimerkiksi tuulivoimaloihin, mutta ne ovat herkkiä korroosiolle. Elisa Isotahdon tutki kestomagneettien korroosiota ja siltä suojautumista.

 • Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintiedot, kuten esimerkiksi asiakastiedot, ovat organisaation toiminnan kannalta keskeistä dataa. Niiden tunnistamisessa ja hallinnassa on kuitenkin organisaatioissa parantamisen varaa, sanoo aiheesta väittelevä Riikka Vilminko-Heikkinen.

 • Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviälyyn perustuvat optimointimenetelmät pystyvät tarjoamaan ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat liian monimutkaisia ratkottaviksi perinteisiä optimointimenetelmiä käyttäen. Diplomi-insinööri Jenni Raitoharju keskittyy väitöskirjassaan parviälyn hyödyntämiseen koneälysovelluksissa.

 • Murskaimen työ kuluttaa

  Murskaimen työ kuluttaa

  Kaivos- ja prosessiteollisuus käyttää erilaisia murskaimia rikkomaan kiveä prosesseihinsa. Juuso Tervan väitöstyössä kehitetyllä uudentyyppisellä laboratorioleukamurskaimella voidaan tutkia, kuinka paljon energiaa kuluu itse kiven murskaamiseen sekä leukojen kulumiseen.

 • Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Juha Hirvonen kehitti väitöstyössään konenäkömenetelmiä paperikuitujen automaattiseen käsittelyyn mikrorobotiikkalaitteistolla. Menetelmien avulla voidaan nopeuttaa haastavien kuitutason mittausten tekoa ja lisätä niiden toistettavuutta.