Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Väitöstiedotteet

 • Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Automaattisella sisällön analysoinnilla voidaan jo esimerkiksi tunnistaa ihmiskasvoja valokuvista ja analysoida tekstiä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole aina yhteensopivia. Petri Rantanen kehitti väitöstyössään arkkitehtuurin, jonka alle voidaan rakentaa useiden taustajärjestelmien kokonaisuus

 • Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Sisäilmaongelmiin usein liitetyt sieni-itiöt ovat aerosolihiukkasia, jotka joutuvat kosketuksiin erilaisten pintojen kanssa rakennusten sisäilmassa, ilmanvaihdossa ja monissa mittalaitteissa. Vuorovaikutuksen tutkimus voi tulevaisuudessa edistää esimerkiksi ilmanpuhdistimien kehitystä.

 • Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Energiatehokkaat kestomagneetteihin perustuvat teknologiat lisääntyvät vuosi vuodelta moottoreissa ja generaattoreissa. Ne sopivat hyvin esimerkiksi tuulivoimaloihin, mutta ne ovat herkkiä korroosiolle. Elisa Isotahdon tutki kestomagneettien korroosiota ja siltä suojautumista.

 • Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintiedot, kuten esimerkiksi asiakastiedot, ovat organisaation toiminnan kannalta keskeistä dataa. Niiden tunnistamisessa ja hallinnassa on kuitenkin organisaatioissa parantamisen varaa, sanoo aiheesta väittelevä Riikka Vilminko-Heikkinen.

 • Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviälyyn perustuvat optimointimenetelmät pystyvät tarjoamaan ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat liian monimutkaisia ratkottaviksi perinteisiä optimointimenetelmiä käyttäen. Diplomi-insinööri Jenni Raitoharju keskittyy väitöskirjassaan parviälyn hyödyntämiseen koneälysovelluksissa.

 • Murskaimen työ kuluttaa

  Murskaimen työ kuluttaa

  Kaivos- ja prosessiteollisuus käyttää erilaisia murskaimia rikkomaan kiveä prosesseihinsa. Juuso Tervan väitöstyössä kehitetyllä uudentyyppisellä laboratorioleukamurskaimella voidaan tutkia, kuinka paljon energiaa kuluu itse kiven murskaamiseen sekä leukojen kulumiseen.

 • Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Juha Hirvonen kehitti väitöstyössään konenäkömenetelmiä paperikuitujen automaattiseen käsittelyyn mikrorobotiikkalaitteistolla. Menetelmien avulla voidaan nopeuttaa haastavien kuitutason mittausten tekoa ja lisätä niiden toistettavuutta.

 • Staattinen sähkö on edelleen riski elektroniikkateollisuudelle

  Staattinen sähkö on edelleen riski elektroniikkateollisuudelle

  Staattisen sähkön aiheuttamat sähköiskut esimerkiksi vaatteista ovat ihmiselle pikkujuttu, mutta staattinen sähkö saattaa aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita elektroniikkaa koottaessa. Pasi Tamminen kehitti väitöstyössään menetelmiä ongelman ratkaisuun.

 • Terästeknologiasta vauhtia ja keveyttä autoalalle

  Terästeknologiasta vauhtia ja keveyttä autoalalle

  Terästeknologia vaikuttaa autoalan kautta voimakkaasti sekä globaaliin talouteen että yksittäisen ihmisen elämään. Haasteena on usein keskenään näennäisesti ristiriitaisten ominaisuuksien yhdistäminen. Tuomo Nyyssönen tutki, miten teräksestä saataisiin yhtä aikaa lujempaa ja muovattavampaa.

 • Tulevaisuuden langattomat yhteydet nopeammiksi halvemmilla laitteilla

  Tulevaisuuden langattomat yhteydet nopeammiksi halvemmilla laitteilla

  Tulevaisuuden langattomissa tietoliikennejärjestelmissä hyödynnetään useita antenneja niin lähettimissä kuin vastaanottimissakin. Diplomi-insinööri Aki Hakkarainen kehitti väitöstyössään menetelmiä moniantennilaitteiden tarjoamien tiedonsiirtonopeuksien kasvattamiseen kustannustehokkaasti.

 • Mikrorevontulet paljastavat alfasäteilylähteet

  Mikrorevontulet paljastavat alfasäteilylähteet

  Johan Sand kehitti väitöstyössään menetelmiä radioaktiivisten säteilylähteiden paikantamiseen ja ilman radonpitoisuuden mittaamiseen. Uusia konsteja tarvitaan, sillä yksin Euroopassa suljetaan noin 150 ydinreaktoria vuoteen 2030 mennessä.

 • Verkostotalous tulee sittenkin – vahvistuneena

  Verkostotalous tulee sittenkin – vahvistuneena

  Vielä 1990-luvulla aika ja teknologia eivät olleet kypsiä verkostotaloudelle, mutta nyt tilanne on toinen. DI, KTM Matti Sommarberg hyödyntää Cargotecin johtotehtävissä tekemänsä pitkän uran tuomaa näkemystä koneenrakennusalan digitalisaatiota käsittelevässä väitöskirjassaan.

 • Tehokkaita menetelmiä nanorakenteiden valmistukseen

  Tehokkaita menetelmiä nanorakenteiden valmistukseen

  Nanorakenteen avulla voidaan muun muassa värjätä materiaaleja ja pintoja tai tehdä niistä likaa hylkiviä. Chunlei Tan kehitti väitöstutkimuksessaan nanorakenteita, joita voidaan soveltaa esimerkiksi valon loukuttamisessa aurinkokennoon.

 • Puolustusvoimien turvallisuuskulttuurissa vielä kehitettävää

  Puolustusvoimien turvallisuuskulttuurissa vielä kehitettävää

  Majuri Otto Sunell tutki väitöstyössään puolustusvoimien turvallisuuskulttuuria. Hän yhdisti turvallisuuskulttuurin tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen, mitä on aiemmin tehty vain vähän. Globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio ja vallan uusjako vaikuttavat myös meillä.

 • Uudet online-mittausmenetelmät lisäävät tuotantoprosessien tehokkuutta

  Uudet online-mittausmenetelmät lisäävät tuotantoprosessien tehokkuutta

  Monia teollisia tuotantoprosesseja ei vielä seurata jatkuvatoimisesti. Tästä syystä ne eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, vaan käyttävät tarpeettomasti energiaa ja kuormittavat ympäristöä. Uudet online-menetelmät valvovat prosessia ja säästävät sekä luontoa että rahaa.

 • Koneaistimisen kehitys tekee videon editoinnista helppoa

  Koneaistimisen kehitys tekee videon editoinnista helppoa

  Mikko Roininen tutki väitöksessään kuva- ja ääni-informaation sekä mobiililaitteiden liikesensorien yhdistämistä videoluokitus- ja mallinnustehtävissä. Tuloksena syntyi muun muassa ammattimaisten konsertti- ja musiikkivideoiden leikkaustyyliä jäljittelevä automaattinen videoeditori.

 • Kokonaisarkkitehtuuri avuksi organisaatioiden kehittämiseen

  Kokonaisarkkitehtuuri avuksi organisaatioiden kehittämiseen

  Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden on jatkuvasti löydettävä uusia keinoja, joilla ne voivat ohjata kehitystään toimintaympäristön muutoksessa. Kokonaisarkkitehtuurin avulla kehittämisestä saadaan yhtenäistä ja ennakoivaa. Eetu Niemi tutki väitöstyössään kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä.