Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Väitöstiedotteet

 • Vesi polttoaineeksi ruosteen avulla

  Vesi polttoaineeksi ruosteen avulla

  Vedyn tuotanto vedestä valon avulla voi ratkaista aurinkoenergian ongelmat, jaksoittaisuuden ja varastoinnin hankaluuden, sitomalla auringon energiaa kemiallisiin sidoksiin. Tero-Petri Ruoko tutki veden hajottamisen reaktionopeutta rautaoksidin pinnalla käyttäen hyväkseen ultranopeaa spektroskopiaa.

 • Kaivosteollisuuden käytännön haasteita voidaan tutkia myös laboratoriossa

  Kaivosteollisuuden käytännön haasteita voidaan tutkia myös laboratoriossa

  Maanrakennus-, kaivos- ja prosessiteollisuuden sovellukset laittavat kiviä ja mineraaleja käsittelevien koneiden kulutusosat koville. Ongelmana on ollut, ettei todellisuuden kanssa riittävän hyvin korreloivia kulumiskokeita ole pystytty tekemään kustannustehokkaasti laboratorio-olosuhteissa.

 • Superkondensaattorista energiaa esineiden internetin osasille

  Superkondensaattorista energiaa esineiden internetin osasille

  Esineiden internetin myötä elektroniikkaa on yhä uusissa paikoissa. Mistä elektroniikalle energiaa silloin, kun akkua ei voi käyttää? Suvi Lehtimäki kehitti väitöstyössään energian varastointiin superkondensaattoria, joka on edullinen ja moneen taipuva.

 • Parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun sisällönjakamisen motiivit tunnetaan

  Parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun sisällönjakamisen motiivit tunnetaan

  Käyttäjäkokemuksen suunnittelulla voidaan parantaa videoiden, liikuntadatan ja jopa asuntoilmoitusten jakamista sosiaalisessa mediassa. Jarno Ojala kehitti väitöskirjassaan mallin, jota voidaan hyödyntää digitaalisen sisällön jakamiseen liittyvien palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

 • PEEK-kestomuovia yhä vaativampiin käyttökohteisiin

  PEEK-kestomuovia yhä vaativampiin käyttökohteisiin

  PEEK-kestomuovia käytetään nykyisin erilaisissa teknisissä sovelluksissa, mutta pienillä parannuksilla se voisi taipua aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin. Ville Myllärin tutkimuksessa PEEK-kuidut ohenivat ja saivat pintaansa yhdisteitä, jotka pystyvät hajottamaan orgaanisia aineita.

 • Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

  Automaattisella sisällön analysoinnilla voidaan jo esimerkiksi tunnistaa ihmiskasvoja valokuvista ja analysoida tekstiä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole aina yhteensopivia. Petri Rantanen kehitti väitöstyössään arkkitehtuurin, jonka alle voidaan rakentaa useiden taustajärjestelmien kokonaisuus

 • Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Aerosolihiukkasten ja pintojen vuorovaikutuksesta apua sisäilmaongelmiin?

  Sisäilmaongelmiin usein liitetyt sieni-itiöt ovat aerosolihiukkasia, jotka joutuvat kosketuksiin erilaisten pintojen kanssa rakennusten sisäilmassa, ilmanvaihdossa ja monissa mittalaitteissa. Vuorovaikutuksen tutkimus voi tulevaisuudessa edistää esimerkiksi ilmanpuhdistimien kehitystä.

 • Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Korroosio syö kestomagneettien vetovoimaa

  Energiatehokkaat kestomagneetteihin perustuvat teknologiat lisääntyvät vuosi vuodelta moottoreissa ja generaattoreissa. Ne sopivat hyvin esimerkiksi tuulivoimaloihin, mutta ne ovat herkkiä korroosiolle. Elisa Isotahdon tutki kestomagneettien korroosiota ja siltä suojautumista.

 • Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintietojen hallinnalla laatua digitaalisiin palveluihin

  Ydintiedot, kuten esimerkiksi asiakastiedot, ovat organisaation toiminnan kannalta keskeistä dataa. Niiden tunnistamisessa ja hallinnassa on kuitenkin organisaatioissa parantamisen varaa, sanoo aiheesta väittelevä Riikka Vilminko-Heikkinen.

 • Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviäly auttaa koneita oppimaan

  Parviälyyn perustuvat optimointimenetelmät pystyvät tarjoamaan ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat liian monimutkaisia ratkottaviksi perinteisiä optimointimenetelmiä käyttäen. Diplomi-insinööri Jenni Raitoharju keskittyy väitöskirjassaan parviälyn hyödyntämiseen koneälysovelluksissa.

 • Murskaimen työ kuluttaa

  Murskaimen työ kuluttaa

  Kaivos- ja prosessiteollisuus käyttää erilaisia murskaimia rikkomaan kiveä prosesseihinsa. Juuso Tervan väitöstyössä kehitetyllä uudentyyppisellä laboratorioleukamurskaimella voidaan tutkia, kuinka paljon energiaa kuluu itse kiven murskaamiseen sekä leukojen kulumiseen.

 • Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Mikrorobotti avuksi paperikuitujen tutkimukseen

  Juha Hirvonen kehitti väitöstyössään konenäkömenetelmiä paperikuitujen automaattiseen käsittelyyn mikrorobotiikkalaitteistolla. Menetelmien avulla voidaan nopeuttaa haastavien kuitutason mittausten tekoa ja lisätä niiden toistettavuutta.

 • Staattinen sähkö on edelleen riski elektroniikkateollisuudelle

  Staattinen sähkö on edelleen riski elektroniikkateollisuudelle

  Staattisen sähkön aiheuttamat sähköiskut esimerkiksi vaatteista ovat ihmiselle pikkujuttu, mutta staattinen sähkö saattaa aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita elektroniikkaa koottaessa. Pasi Tamminen kehitti väitöstyössään menetelmiä ongelman ratkaisuun.

 • Terästeknologiasta vauhtia ja keveyttä autoalalle

  Terästeknologiasta vauhtia ja keveyttä autoalalle

  Terästeknologia vaikuttaa autoalan kautta voimakkaasti sekä globaaliin talouteen että yksittäisen ihmisen elämään. Haasteena on usein keskenään näennäisesti ristiriitaisten ominaisuuksien yhdistäminen. Tuomo Nyyssönen tutki, miten teräksestä saataisiin yhtä aikaa lujempaa ja muovattavampaa.

 • Tulevaisuuden langattomat yhteydet nopeammiksi halvemmilla laitteilla

  Tulevaisuuden langattomat yhteydet nopeammiksi halvemmilla laitteilla

  Tulevaisuuden langattomissa tietoliikennejärjestelmissä hyödynnetään useita antenneja niin lähettimissä kuin vastaanottimissakin. Diplomi-insinööri Aki Hakkarainen kehitti väitöstyössään menetelmiä moniantennilaitteiden tarjoamien tiedonsiirtonopeuksien kasvattamiseen kustannustehokkaasti.

 • Mikrorevontulet paljastavat alfasäteilylähteet

  Mikrorevontulet paljastavat alfasäteilylähteet

  Johan Sand kehitti väitöstyössään menetelmiä radioaktiivisten säteilylähteiden paikantamiseen ja ilman radonpitoisuuden mittaamiseen. Uusia konsteja tarvitaan, sillä yksin Euroopassa suljetaan noin 150 ydinreaktoria vuoteen 2030 mennessä.