Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Eri verkkopalveluiden tietoja yhdistämällä syntyy innovatiivisia sovelluksia

Verkkopalveluiden tai päätelaitteiden sisältämää tietoa yhdistävät mashup-sovellukset ovat osa seuraavan sukupolven internetiä. Diplomi-insinööri Arto Salminen etsi väitöskirjassaan ratkaisuja mashup-sovelluksen toteutukseen liittyviin ongelmiin.

Verkosta on saatavilla valtava määrä julkista ja henkilökohtaista tietoa, joka on hajautettu erillisiin palveluihin. Henkilökohtaiset päätelaitteet voivat lisäksi sisältää tietoa siitä, mikä käyttäjää juuri sillä hetkellä kiinnostaa. Yhdistämällä tällaista tietoa voidaan luoda sovelluksia, jotka tarjoavat enemmän kuin verkkopalvelut tai laitteet yksin. Sovelluksia, jotka yhdistävät asioita tähän tapaan, kutsutaan mashupeiksi.

Erilaisten palvelujen yhdistäminen toimivaksi sovellukseksi ei kuitenkaan ole aina helppoa. Kaikki hyödyllinen tieto ei ole saatavilla hyvin toteutettujen verkkorajapintojen kautta. Lisäksi esimerkiksi palvelujen ristiriitaiset käyttöehdot, tekniset yksityiskohdat ja muutokset palvelujen rajapinnoissa hankaloittavat sovelluskehittäjän työtä.

–Esimerkiksi navigaattorissa voidaan yhdistää haettu ajoreitti säätietoihin, kelikamerakuviin, reitin varrella olevien huoltamoiden polttoaineen hintatietoihin ja liikenteen sujuvuustietoihin. Näin käyttäjä voisi valita reitin muidenkin seikkojen kuin pelkän nopeusrajoituksiin perustuvan ajoajan perusteella, tutkija Arto Salminen kertoo.

Tämänkaltaisia järjestelmiä on jo olemassa, ja verkkoyhteydellä varustettu laite pystyy hakemaan tarvittavat tiedot. Ongelmana on kuitenkin palveluiden epävakaus ja tarjolla olevien avointen rajapintojen puute. Tämä tekee loppukäyttäjän kannalta riittävän vakaan järjestelmän rakentamisesta haastavaa.

–Voi olla, että osa verkkopalvelujen tiedoista ei ole saatavilla juuri silloin, kun käyttäjä niitä kaipaa. Toisaalta myös pääsy henkilökohtaisen laitteen tietoihin voi vaatia erikoisratkaisuja.

Mashupien ei tarvitse rajoittua vain verkosta haetun tiedon yhdistämiseen. Myös ohjelmistokomponentteja voidaan käsitellä tiedon tavoin ja yhdistää suorituksen aikana dynaamisesti. Verkkosovellusten rakentaminen dynaamisesti ladatuista ohjelmistokomponenteista avaa täysin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi päivitetty komponentti voidaan vaihtaa toiseen niin, ettei ohjelmaa tarvitse käynnistää uudelleen. Sovellukset voivat myös mukautua eri käyttötarpeisiin helposti. Ne voivat laajentaa ominaisuuksiaan automaattisesti, kun tarvetta ilmenee. Tällaisten sovellusten on arvioitu olevan osa seuraavan sukupolven internetiä, jota kutsutaan myös termillä Web 3.0.

–Web 3.0:lta odotetaan suorituskykyä, automatiikkaa ja älykkyyttä. Semanttiset palvelut ja toteutusteknologioiden kehitys antavat eväitä suorituskykyisten ja käyttäjän tarpeisiin mukautuvien sovellusten toteuttamiseen.

Väitöskirjassaan Salminen esittelee yleiskäyttöisiä ohjenuoria mashupeista ja palveluista koostuvien järjestelmien toteuttamiseen. Lisäksi hän esittelee referenssiarkkitehtuurin, jota voidaan käyttää yksittäistä mashupia rakennettaessa. Väitöskirjatutkimuksessa on toteutettu dynaamisesti ladattavista ohjelmistokomponenteista koottu ohjelma, joka voi muuntautua suorituksen aikana.

Väitöstilaisuus perjantaina 1.3.

Diplomi-insinööri Arto Salmisen ohjelmistotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Mashup Ecosystems: Integrating Web Resources on Desktop and Mobile Devices (“Mashup-ekosysteemit: Verkkoresurssien yhdistäminen työpöydällä ja mobiililaitteissa”) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 1.3.2013 kello 12.00 alkaen Tietotalon salissa TB223 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Mehdi Jazayeri (University of Lugano, Sveitsi). Tilaisuutta valvoo professori Tommi Mikkonen TTY:n tietotekniikan laitokselta.

Arto Salminen (29) työskentelee tutkijana TTY:n tietotekniikan laitoksella web-ohjelmoinnin tutkimusryhmässä.

Lisätietoja: Arto Salminen, puh. 040 849 0380, arto.salminen@tut.fi
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://dissertation.slmnn.com/

Uutisen jättäjä: Marjut Kemiläinen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, näkyvyys ja viestintä, väitös, ohjelmistotekniikka, mashup, web3.0, salminen