Väitöstiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Eri teknologioiden yhteispeli parantaa paikannusta sisällä ja ulkona

Monet älylaitteen sovellukset käyttävät paikannustietoa, mutta aina se ei ole tarpeeksi tarkkaa. Diplomi-insinööri Elina Laitinen analysoi väitöstyössään eri paikannusmenetelmien tärkeimpiä haasteita ja niiden mahdollisia ratkaisuja.

Erilaiset paikannussovellukset ovat viime vuosina lisääntyneet ja helpottaneet monin tavoin älypuhelinten käyttäjien arkea. Jatkuvasti kasvava sovellusten määrä tarkoittaa kuitenkin myös vaatimustason nousua. Vaikka satelliittinavigointijärjestelmiin perustuva paikannus on pääsääntöisesti hyvinkin tarkkaa, kaupungeissa ja erityisesti sisätiloissa paikannus on edelleen haasteellista.

– Satelliittiperusteisen paikanlaskennan tueksi tarvitaan vaihtoehtoisia menetelmiä. Yksi varsin kustannustehokas tapa on käyttää hyödyksi jo olemassa olevia langattomia radioverkkoja, kuten matkapuhelinverkkoja sekä langattomia WLAN-lähiverkkoja, kertoo TTY:llä väittelevä Elina Laitinen.

– Mikään teknologia ei yksinään riitä tarkkaan maailmanlaajuiseen paikannukseen sekä ulko- että sisätiloissa, vaan ratkaisu löytyy eri metodeja ja signaaleja yhdistelemällä, Laitinen sanoo.

Laitinen tutki väitöstyössään sekä satelliittiperusteisia että signaalinvoimakkuuteen perustuvia paikannusmenetelmiä. Hän keskittyi erityisesti sisätilapaikannukseen, jonka toteutuksessa on vielä monenlaisia haasteita.

– Satelliittisignaalit vaimenevat kulkiessaan rakenteiden läpi. Radioverkkoihin perustuvassa paikannuksessa puolestaan haasteeksi muodostuu esimerkiksi tasapainoilu riittävän paikannustarkkuuden ja datan suuren määrän välillä. Suuret tietokannat ja algoritmien monimutkaisuus saattavat tehdä järjestelmästä turhan kalliin, Laitinen selittää.

– Jotta käyttäjän paikannus vaihtuvissa ympäristöissä useita eri menetelmiä hyödyntäen olisi mahdollisimman saumatonta ja tarkkaa, tarvitaan uudistuksia jo olemassa oleviin järjestelmiin sekä uusia teknologioita ja algoritmeja tarkkaan paikannukseen myös vaativammissa olosuhteissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 5.5.2017

Diplomi-insinööri Elina Laitisen tietoliikennetekniikan alaan kuuluva väitöskirja Physical layer challenges and solutions in seamless positioning via GNSS, cellular and WLAN systems ("Fyysisen kerroksen haasteet ja ratkaisut satelliitti- ja radioverkkosignaaleihin perustuvassa saumattomassa paikannuksessa”) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 5.5.2017 kello 12.00 alkaen Tietotalon salissa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat Professori Jari Iinatti (Oulun yliopisto) ja Dr. Tech. Joaquín Torres-Sospedra (Universitat Jaume I, Espanja). Tilaisuutta valvoo Associate Professor Elena-Simona Lohan TTY:n elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratoriosta.

Elina Laitinen (o.s. Pajala), 36, on kotoisin Vimpelistä ja asuu perheineen Nokialla.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3942-8

Lisätietoja: Elina Laitinen, puh. 044 543 5626, etunimi.sukunimi@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, elektroniikka ja tietoliikennetekniikks