Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Uusiomaarakentamisen koulutukselle vuoden GeoTeko-palkinto

TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikön ja Aalto-yliopiston yhteisesti toteuttama uusiomaarakentamisen erikoisopintojakso UKI voitti Suomen geoteknillisen yhdistyksen GeoTeko-palkinnon.
Henkilöt vasemmalta: kunniatuomari Miimu Airaksinen (VTT), prof.Leena Korkiala-Tanttu ja yliopisto-opettaja Henry Gustafsson (Aalto), prof.Pauli Kolisoja (TTY) ja hall pj. Juho Mansikkamäki (SGY)
Henkilöt vasemmalta: kunniatuomari Miimu Airaksinen (VTT), prof.Leena Korkiala-Tanttu ja yliopisto-opettaja Henry Gustafsson (Aalto), prof.Pauli Kolisoja (TTY) ja hall pj. Juho Mansikkamäki (SGY)

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi parhaalle geotekniselle innovaatiolle, hankkeelle, henkilölle tai muuten geoteknistä alaa edistäneelle taholle.

TTY ja Aalto-yliopisto järjestävät lukuvuoden 2017–2018 aikana uusiomateriaaleja hyödyntävää maarakentamista monipuolisesti käsittelevän erikoisopintojakson. Opintojakson kattamia uusiomaarakentamisen materiaaleja ovat muun muassa erilaiset teollisten prosessien ja energiantuotannon sivutuotteina syntyvät jätejakeet, rakennusten purkujätteet sekä maarakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuiset maamateriaalit. Monilla näistä on maarakenteiden tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta edullisia ominaisuuksia, jos kohta myös niiden käytölle omat reunaehtonsa asettavia rajoituksiakin.

Tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa Suomessa tarjolla oleva uusiomaarakentamisen koulutuskokonaisuus on saanut alalla erittäin innostuneen vastaanoton. UKI-opintojen kuuteen lähiopintopäivään osallistuu 30 opiskelijan lisäksi noin 70 eri toimialoja ja toimenkuvia edustavaa yliopistojen ulkopuolista osallistujaa. Lisäksi koulutusta seuraa etäyhteyden välityksellä yli 50 viranomaistahojen edustajaa.

Yliopistojen ohella alan käytännön toimijoitten panos ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut erittäin vahva. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, että jo kahden ensimmäisen lähiopintopäivän aikana opintojaksolla on luennoinut yli kaksikymmentä eri alojen asiantuntijaa koulutusta järjestävien yliopistojen henkilöstön ulkopuolelta. Koulutuksen kokonaisvaltaisuuteen on omissa palkitsemisperusteluissaan kiinnittänyt huomionsa myös palkinnon lopullisesta voittajasta päättänyt kunniatuomari, VTT:n professori Miimu Airaksinen, kun hän toteaa:

- Tällä hetkellä yksi suurimpia haasteitamme on toisaalta jätteen vähentäminen sekä samanaikaisesti raaka-aineiden rajallisuus. UKI-koulutusohjelma pureutuu hyvin juuri tähän maailmaan keskittyessään uusiomateriaalien hyötykäyttöön. Ohjelma on hieno esimerkki siitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä sekä yritysten, viranomaisten ja akateemisen maailman yhdessä tekemisestä. Ohjelma sisältää sekä teoreettisen taustan, lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä että käytännön esimerkkejä. Koulutus on erittäin kokonaisvaltainen ja käsittelee koko elinkaarta sekä materiaalien hyötykäyttöä että vaikutusta energiankäyttöön. UKI-koulutus on hieno esimerkki siitä, miten ala kokonaisuutena vastaa uusiin haasteisiin ja nostaa osaamisen tasoa.

UKI-koulutuksen saama suuri suosio ja kysyntä osoittavat, että on ilmeinen tarve järjestää opintojakso uudestaan ja kehittää sitä edelleen.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Pirjo Kuula, puh. 040 849 0305,

www.tut.fi/rak

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, momentti