Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Uusi ultranopea mittaustekniikka osoittaa laserpulssien syntyvän kaaoksesta

TTY:n fotoniikan tutkijat olivat mukana hankkeessa, jossa todistettiin ultralyhyen laserpulssin syntyhetkeä ensimmäistä kertaa. Tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Photonics -lehdessä.
Professori Goëry Genty työskentelee Tamperen teknillisessä yliopistossa fotoniikan laboratoriossa.
Professori Goëry Genty työskentelee Tamperen teknillisessä yliopistossa fotoniikan laboratoriossa.

Ultralyhyen pulssinpituuden laserit ovat kriittisiä komponentteja muun muassa monissa tietoliikenteen ja teollisen tuotannon prosesseissa. Niiden kehittäminen on johtanut fysiikan Nobelin palkintoihin. Vaikka ne kehitettiin jo 1960-luvulla, tutkijat eivät ole onnistuneet täysin selvittämään, kuinka laser kykenee tuottamaan niin kirkkaan valonvälähdyksen. Aiemmin ei ole ollut mahdollista todistaa laserpulssin syntyhetkeä ja nähdä kuinka se muodostuu kohinasta.

– Ultranopeiden laserien tutkiminen on haasteellista, koska ne tuottavat tyypillisesti enintään pikosekunnin mittaisia pulsseja. Optiset mittaustekniikat eivät ole kyenneet mittaamaan laserin vakaantumista edeltäviä monimutkaisia dynaamisia prosesseja ja ultralyhyiden pulssien satoja (joskus tuhansia) purkauksia, kertoo professori Goëry Genty, joka johti tutkimusta Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) fotoniikan laboratoriossa.    

Tuoreessa Nature Photonics1 -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, kuinka laserpulssi kehittyy kohinasta kuin tyhjästä ja värähtelee voimakkaasti ennen vakaantumistaan. Tulokset tuottavat uutta tietoa laserpulssien toiminnasta ja niillä on vahvaa tieteidenvälistä sovellettavuutta.

– Kyseessä on esimerkki ns. dissipatiivisesta solitonijärjestelmästä, joka on yksi epälineaarisen tieteen peruskäsitteistä ja jota voidaan soveltaa muun muassa biologian, lääketieteen ja ehkä jopa yhteiskuntatieteiden alueilla, kertoo professori John M. Dudley, joka ohjasi ranskalaisessa Bourgogne-Franche-Comtén yliopistossa tehtyä osaa tutkimustyöstä. 

Erityinen tieteellinen edistysaskel, joka mahdollisti kyseisen tutkimuksen, on laserin ajallisen intensiteetin reaaliaikainen mittaus alle pikosekunnin tarkkuudella sekä laserin spektrin mittaaminen alle nanometrin tarkkuudella. Tarkkailemalla näitä ominaisuuksia samanaikaisesti tutkijat onnistuivat kehittämään edistyneen laskennallisen algoritmin, joka tunnistaa laserin sähkömagneettisen kentän ominaisuudet.

Ryhmään kuului tutkijoita Tampereen teknillisen yliopiston fotoniikan laboratoriosta ja ranskalaisesta FEMTO-ST –instituutista (CNRS ja Bourgogne-Franche-Comtén yliopisto). Kun tutkijat rekonstruoivat sähkömagneettisen kentän syntymistä, he havaitsivat monenlaisia vuorovaikutuksia kohinasta seuraavien dissipatiivisten solitonijärjestelmien välillä.

– Käytimme tutkimusmenetelmää, joka toimii alhaisilla tehotasoilla ja erittäin nopeasti. Ryhmämme todisti ensimmäistä kertaa muun muassa dissipatiivisten solitonien välisiä törmäyksiä ja yhteensulautumisia, Genty sanoo.

Tutkijat uskovat, että tulokset parantavat ultralyhyiden lasereiden suunnittelua ja suorituskykyä.

– Tämä on kiehtova tutkimusalue, jossa perustutkimukseen liittyvillä kysymyksillä on todellista käytännön merkitystä tulevaisuuden fotoniikan kehittämiselle, sanoo Dudley.

Tutkimuksen rahoittivat Suomen Akatemia, the Agence Nationale de la Recherchen LABEX ACTION ANR11-LABX-0001-01 -projekti sekä Region of Franche-Comté Project CORPS.

1P. Ryczkowski, M. Närhi, C. Billet, J.-M. Merolla, G. Genty & J. M. Dudley, “Real-time full-field characterization of transient dissipative soliton dynamics in a mode-locked laser,” Nature Photonics (2018), doi:10.1038/s41566-018-0106-7

Lisätiedot: professori Goëry Genty, fotoniikan laboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 050 346 3069, goery.genty@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, fotoniikka