Tutkimusuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen yliopistot yhteistyöhön tuoksujen digitoinnissa

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto alkavat kehittää menetelmää tuoksujen digitointiin.

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen professori Veikko Surakan johtamalle Digital Scents (DIGITS) -tutkimushankkeelle. Rahoitus kytkeytyy Suomen Akatemian ICT 2023 -tutkimusohjelman neljänteen teemaan Kehittyneet mikrosysteemit: älykkäistä komponenteista kyberfysikaalisiin systeemeihin. Digital Scents -konsepti viittaa aivan uudenlaisiin teknologioihin, jotka samanaikaisesti mittaavat, jäljittelevät, syntetisoivat ja jopa muuntelevat erilaisia tuoksuja.

Hankkeessa kehitetään järjestelmäprototyyppi, jossa keinotekoinen hajuaisti (electric nose, sähköinen nenä) mittaa ja muuntaa tuoksuja numeeriseen muotoon. Tämän jälkeen ne voidaan tuottaa uudelleen tarkoin hallittavalla itseoppivalla tuoksusyntetisaattorilla. Näin tuoksuja voidaan tulevaisuudessa syntetisoida aistittaviksi digitaalisen kommunikaatioverkon avulla ihmisille ja jopa toisille koneille ympäri maailman. Työ luo pohjaa järjestelmille, jotka voivat reaaliajassa välittää tuoksuaistimuksia ja -kokemuksia kaikkialle maailmaan.

Hanke edustaa uudenlaista ihminen-teknologia-vuorovaikutusta ja käyttöliittymäteknologiakehitystä, jonka potentiaaliset vaikutukset ovat merkittävät. Tuoksujen tuominen nykyiseen audiovisuaalispainotteiseen kommunikaatiokulttuuriin monipuolistaa kommunikaatioverkkojen käyttöä.

Hanke toteutetaan monitieteisesti yhdistäen korkean tason osaamista kemiallisesta aistimisesta, mikrofluidistiikasta, koneoppimisesta, psykologiasta, vuorovaikutteisesta teknologiasta ja alan suomalaisista yrityksistä. Työ kattaa tutkimuksen, kehitystyön, anturi- ja toimilaiteteknologioiden yhdistämisen ja järjestelmän testauksen ihmisillä.

Professori Veikko Surakka Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksiköstä on hankkeen vastuullinen johtaja, ja hän tutkimusryhmineen vastaa myös hankkeessa tehtävästä tuotettavien tuoksujen aistimiseen liittyvästä kokeellisesta tutkimuksesta.

Professori Jukka Lekkala Tampereen teknillisen yliopiston systeemitekniikan laitokselta vastaa tutkimusryhmineen hankkeen tuoksuja analysoivien teknologioiden kehityksestä.

Professori Pasi Kallio Tampereen teknillisen yliopiston systeemitekniikan laitokselta vastaa tutkimusryhmineen hankkeen itseoppivien tuoksusyntetisaattoriteknologioiden kehityksestä.

Professori Kalle Levon (New York University, School of Engineering) on tutkimusryhmineen hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani.

Environics Oy ja Kenzen Oy ovat hankkeen suomalaiset yritysyhteistyökumppanit.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta Suomen Akatemian rahoitusosuus on noin 900 000 euroa. Hankkeen kesto on kaksi vuotta 1.1.2016–31.12.2017.

Lisätietoja:

Professori Veikko Surakka: Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö
Veikko.Surakka@uta.fi, puh. 040 557 3265.
 

Professori Jukka Lekkala: Tampereen teknillinen yliopisto, systeemitekniikan laitos
jukka.lekkala@tut.fi, puh. 040 849 0931.

 

Professori Pasi Kallio: Tampereen teknillinen yliopisto, systeemitekniikan laitos
pasi.kallio@tut.fi, puh. 0500 525 546.

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, suomen akatemia, rahoitus, hankkeet, tampereen yliopisto, keinotekoinen hajuaisti