Tutkimusuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Säätiöiltä riskirahaa tekniikan alalle

TTY:n tutkijat saivat yhteensä 68 900 euroa apurahoja kymmeneltä suomalaiselta tieteen tukijalta. Kaikkiaan jaossa oli yli 1,3 miljoonaa euroa apurahoja teknistieteelliseen tutkimukseen.

Apurahatilaisuuden järjesti Millennium-teknologiapalkinnon jakava Tekniikan Akatemia keskiviikkona 25.3.Valtaosa tilaisuuden apurahoista jaettiin tekniikan alan tutkimustoiminnalle. Säätiöt rahoittavat mielellään riskipitoisia hankkeita, jotka voivat onnistuessaan synnyttää todellisen teknologialoikan. Tänä vuonna tilaisuuden suurin rahoittaja kaikkiaan 712 000 euron apurahasummalla on geologian alan tutkimustoimintaa tukeva K. H. Renlundin säätiö.

Kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimusta tukeva KAUTE-säätiö jakaa tilaisuudessa seitsemän apurahaa väitöskirja- ja postdoc-tutkimuksiin. Tänä vuonna rahoitetaan muun muassa älykkäiden sähköverkkojen tutkimusta.

"Rahoitamme tutkimustoimintaa, mutta toivomme toki, että tutkimuksen tuloksista syntyy liiketoimintaa. Kaupallinen hyödynnettävyys on yksi rahoituskriteereistämme. Haluamme että verkot toimivat jatkossakin, kun uusiutuvien energiamuotojen tuotanto kasvaa”, sanoo säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

TTY:n tutkijoille myönnetyt apurahat

Walter Ahlströmin säätiö

Materiaaliopin laitos, materiaalikarakterisointi
Nyyssönen Tuomo, DI, 5 000 €
Tutkijavaihto USA:ssa aiheena "Quenching and Partitioning of High-Aluminium Steel Alloys"

Sähkötekniikan laitos, aurinkosähköjärjestelmien tutkimusryhmä
Lappalainen, Kari, DI, 3 400 €
Aurinkokennovoimaloiden toiminta vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa

Materiaaliopin laitos, pinnoitustekniikka
Matikainen, Ville, DI, 3 000 €
Fundamental Research on Processing/Structure/Property/Performance Relationships of Novel High Velocity Air-Fuel Spray Process

Sähkötekniikan laitos
Lummi, Kimmo, DI, 3 000 €
Electricity distribution network tariff structures in Smart Grid environment

Sähkötekniikan laitos, suurjännitetekniikan tutkimusryhmä
Rytöluoto, Ilkka, DI, 4 000 €
New approach to large-area dielectric breakdown characterization and processing optimization of polymer films for next generation capacitor applications

Optoelektroniikan tutkimuskeskus
Polojärvi, Ville, DI, 5 000 €
Korkean hyötysuhteen moniliitosaurinkoennojen kehittäminen

Systeemitekniikan laitos
Pyrhönen, Veli-Pekka, DI, 3 500 €
High-Performance Robust Control Using Composite Nonlinear Feedback

Optoelektroniikan tutkimuskeskus
Kantola, Emmi, Ph.M., 4 000 €
Development of novel semiconductor lasers for high impact applications

K.H. Renlundin Säätiö

Nieminen, Pertti, Dosentti, 20 000 €
”Kuivarikastuksen käyttömahdollisuudet pienkaivostoiminnassa”

KAUTE - Aimo Puromäen erikoisrahasto

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan laitos
Lummi, Kimmo, DI, 6 000 €,
Väitöskirjatyö Electricity distribution network tariff structures in Smart Grid environment

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan laitos
Messo, Tuomas, TkT, 12 000 €
Uusiutuvan energian verkostovaikutusten minimointi älykkäiden säätöratkaisujen avulla

 

Uutisen jättäjä: Marjut Kemiläinen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, näkyvyys ja viestintä